محمد ملک زاده

استادیار گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: روابط بین‌الملل اسلامی

دریافت رزومه: CV Malekzadeh

 1. مشخصات فردی

نام: محمد

نام خانوادگی: ملک زاده

آخرین رتبه علمی: استادیار

آخرین پایه علمی: ۱۰

تلفن محل کار: ۰۲۵۳۷۶۰۳۵۷۵

پست الکترونیکی (E-mail): malekzadeh1350@gmail.com

 

 1. سوابق تحصیل دانشگاهی/حوزوی
ردیف مقطع رشته محل سال اخذ مدرک
۱ کارشناسی علوم سیاسی قم- دانشگاه مفید ۱۳۸۰
۲ کارشناسی ارشد علوم سیاسی قم- دانشگاه باقرالعلوم ۱۳۸۳
۳ دکترا مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی قم- دانشگاه معارف اسلامی ۱۳۹۳

 

 1. دفاع از پایان‌نامه و رساله دانشگاهی/حوزوی
ردیف عنوان پایان‌نامه/رساله مقطع سال دفاع
۱ اصول و مبانی سیره سیاسی معصومین در دوران حکومت کارشناسی ارشد ۱۳۸۳
۲ قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در برابر غرب دکترا ۱۳۹۳
۳      

 

 1. تحقیقات و آثار
ردیف عنوان تحقیق/اثر وضعیت انتشار تحقیق

(منتشرشده/ در دست انتشار)

محل انتشار/ سال چاپ
۱ سیره سیاسی معصومان در عصر حاکمیت منتشر شده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/۱۳۸۵
۲ مبانی دینی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران/ ۱۳۹۰
۳ سیره سیاسی معصومان در عصر حاکمیت جور منتشر شده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/۱۳۹۲
۴ سلفیگری و روشنفکری دینی؛ پیوست‎ها و گسست‎ها منتشر شده موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ۱۳۹۶
۵ بررسی و نقد مبانی فکری و اعتقادی جریان شبه‌سلفی در ایران

(با تاکید بر آراء و عقاید مصطفی طباطبایی)

منتشر شده موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ۱۳۹۷
۶ قدرت نرم در روابط بین‌الملل منتشر شده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/۱۳۹۹
۷ سلفی‌گرایی؛ عوامل و پیامدهای سیاسی منتشر شده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/۱۴۰۰
۸ جریان شبه‌سلفی در ایران(با تاکید بر آراء و عقاید حیدرعلی قلمداران) منتشر شده موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ۱۴۰۱
۹ روابط بین‌الملل از دیدگاه آیت‌‌الله خامنه‌ای در دست انتشار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۰ سیاست خارجی نظام اسلامی از دیدگاه آیت‎الله خامنه‎ای در دست انتشار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۱ راهبرد مقاومت در روابط بین‎الملل در دست انتشار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۲ بررسی نظریه‌های روابط بین‌الملل از منظر اسلام در دست انتشار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
۱۳ دفاع روحانیت شیعه از استقلال کشورهای اسلامی در برابر استعمار

(نقبی بر اندیشه و رفتار سیاسی سید محمدکاظم طباطبایى یزدى(ره))

در دست انتشار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
۱۴      
۱۵      

 

 1. مقالات پژوهشی
ردیف عنوان وضعیت مقاله

(منتشرشده/ در دست انتشار)

محل انتشار/ سال انتشار
۱ اثار علی ابوالحسنی پیرامون مشروطه در بوته نقد منتشر شده ماهنامه معرفت (علمی ترویجی)/ ش/ ۱۱۴/خرداد۱۳۸۶
۲ مولفه‌های دینی و ملی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران منتشر شده فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی/ شهریور۱۳۹۴
۳ قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران در ابعاد منطقه‌ای (مولفه‌ها، دستاوردها و راهکارها) منتشر شده فصلنامه علمی‌ پژوهشی سیاست متعالیه/ ش۱۱/ زمستان ۱۳۹۴
۴ بازکاوی عوامل خشونت و تروریسم در جهان منتشر شده فصلنامه علمی پژوهشی سیاست دانشگاه تهران/ تابستان ۱۳۹۵
۵ ماهیت سیاست اسلامی در قرآن از منظر علامه طباطبایی منتشر شده فصلنامه علمی پژوهشی قبسات/ ش۸۶/ ۱۳۹۶
۶ تاثیر سقوط اخلاقی نظام سرمایه‌داری بر تولید و گسترش خشونت در آمریکا منتشر شده فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی/ ش ۸۲/ ۱۳۹۷
۷ بازکاوی موضع سیدعبدالله بهبهانی در نهضت تحریم تنباکو

(مقاله مشترک با علیرضا جوادزاده)

منتشر شده

 

ماهنامه معرفت (علمی ترویجی)/ ش ۲۸۴/ سال سی‌ام/ مرداد۱۴۰۰
۸ عوامل توسعه پایدار در روابط ایران و ارمنستان منتشر شده دوفصلنامه سیاستنامه مفید (علمی مروری)/ دوره ۳ شماره۲/ ۱۴۰۰
۹ پیامدهای بحران کرونا در جهان منتشر شده فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی/ ش۹۱/ تابستان۱۴۰۱
۱۰ ضابطه‌مندی قاعده تزاحم در منافع ملی با مصالح امت اسلامی منتشر شده فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه/ ش ۳۶/ بهار۱۴۰۱
۱۱      
۱۲      
۱۳      
۱۴      
۱۵      

 

 1. مقالات تخصصی
ردیف عنوان وضعیت مقاله

(منتشرشده/ در دست انتشار)

محل انتشار/ سال انتشار
۱ مردمسالاری دینی از نگاه امام خمینی(ره) منتشر شده

(کتاب سه جلدی مجموعه مقالات مردمسالاری دینی)

انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی(ره)/ ۱۳۸۵
۲ سیره‌ سیاسی معصومان در آماده‌سازی جامعه برای ورود به عصر غیبت منتشر شده فصلنامه مشرق موعود سال اول شماره دوم-تابستان ۱۳۸۶
۳ دشمن‌ کیست و نشانه‌هایش چیست؟ منتشر شده

(کتاب مجموعه مقالات ره‌توشه راهیان نور)

دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم/ تابستان ۱۳۸۸
۴ غرب‌ از دیدگاه علامه اقبال لاهوری منتشر شده

(کتاب مجموعه مقالات غربشناسی انتقادی مسلمین)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/ ۱۳۹۷
۵ متغیرهای واگرا و همگرا در روابط ایران با جهان عرب منتشر شده فصلنامه سیاست و روابط بین الملل- شماره ۶- پاییز و زمستان ۱۳۹۸
۶ ضرورت و هویت حوزه انقلابی از دیدگاه آیت‎الله خامنه‎ای منتشر شده ماهنامه حوزه انقلابی- شماره ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۹
۷ مروری بر دستاوردهای استکبارستیزی انقلاب اسلامی ایران منتشر شده

 

فصلنامه علمی تخصصی پاسخ- سال ششم- ش۲۴- زمستان۱۴۰۰
۸ چشم‌انداز تمدن نوین جهانی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای منتشر شده دوفصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های تمدن نوین اسلامی- سال پنجم- ش۵- بهار و تابستان ۱۴۰۰
۹ مقاومت مردم‌پایه در حکمرانی اسلامی منتشر شده دوفصلنامه علمی تخصصی آیین حکمرانی- سال اول- شماره۲- پاییز و زمستان ۱۴۰۱
۱۰ نقش عالمان دینی در چگونگی برخورد با بیماریهای فراگیر منتشر شده

(کتاب کرونا و نظام)

مرکز مطالعات و پژوهشهای حوزه علمیه قم/ ۱۴۰۱
       
       
       

 

 1. مقالات همایش‌ها و مجموعه مقالات
ردیف عنوان وضعیت مقاله (منتشرشده/ در دست انتشار) محل انتشار یا ارائه/ سال انتشار
  مقالات همایشهای خارجی   (نام همایش/ دانشگاه/ کشور/ سال)
۱ تحقق صلح پایدار جهانی از منظر رهبر جمهوری اسلامی ایران آیه الله خامنه‌ای منتشر شده سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و مهندسی- دانشگاه کاسم بندیت بانکوک/ ۱۳۹۶
۲ مقایسه خشونت و تسامح در اندیشه اسلام و لیبرالیسم منتشر شده همایش بین المللی فرهنگ نقد و اخلاق تسامح در اندیشه اسلامی- دانشگاه آلپ ارسلان کشور ترکیه/ ۱۳۹۸
۳ نظام روابط بین‌الملل در اندیشه سیاسی اسلام منتشر شده دومین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی روابط بین الملل و تحول- دانشگاه تفلیس کشور گرجستان/ ۱۳۹۸
۴ تاملی در مبانی نظری تئوری‌های روابط بین‌الملل از منظر اسلام منتشر شده پنجمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و مهندسی- دانشگاه کاسم بندیت بانکوک کشور تایلند/ ۱۳۹۹
۵ درآمدی بر مبانی قدرت نرم در روابط بین‌الملل منتشر شده کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی- دانشگاه تفلیس- گرجستان/ ۱۳۹۹
۶ نقش سیاست‌های استعماری در گسترش خشونت و افراطی‌گری در جهان (با تاکید بر گفتمان سلفی تکفیری) منتشر شده ششمین همایش بین‌المللی علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و تحول- دانشگاه تفلیس-گرجستان/ ۱۴۰۰
۷ جایگاه زنان در تحولات سیاسی و توسعه اجتماعی (با رویکرد مقایسه‌ای به جوامع اسلامی و غربی) منتشر شده سومین کنگره بین‌المللی مهندسی، تکنولوژی و نوآوری- دانشگاه دارم اشتات- آلمان/ ۱۴۰۰
۸ درآمدی بر ابعاد تقابل با چالش سلفی در جهان منتشر شده دهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول- لهستان/ ۱۴۰۱
۹ چارچوب‏هاى نظرى براى درک گسترش پدیده خشونت و افراطی‌گرایى منتشر شده هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی-دانشگاه کاسم بندیت بانکوک-تایلند/ ۱۴۰۱
۱۰ جایگاه تاریخی کربلا در تقریب مذاهب اسلامی۱۴۰۱ منتشر شده نهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی و روابط بین الملل -گرجستان/ ۱۴۰۱
۱۱ راهکارهای تبیینی در تقابل با گفتمان سلفیِ تکفیری منتشر شده یازدهمین همایش علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی-لهستان/ ۱۴۰۱
       
       
       
       
       
  مقالات همایشهای داخلی   (نام همایش/ محل برگزاری/ سال)
۱ از سلفی‌گری تا روشنفکری دینی منتشر شده همایش از سلفی‌گری تا روشنفکری دینی، قم، موسسه امام‌خمینی(ره)-بهمن۱۳۸۹
۲ راهبردها و راهکارهای رسانه زمینه‌ساز در رویارویی با جنگ نرم منتشر شده هفتمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت-تهران، مرکز بین‌المللی همایش‌های صدا و سیما/ ۱۳۹۰
۳ ستون محکم انقلاب؛ بررسی ارتباط و پیوند جامعه مدرسین با امام خمینی(ره) در طول نهضت و نظام جمهوری اسلامی ایران منتشر شده همایش نیم قرن حضور جامعه مدرسین حوزه علمیه قم/ ۱۳۹۱
۴ سیره اهل‌بیت، غیبت و مساله انتظار منتشر شده کنگره ملی مهدویت خوزستان/ ۱۳۹۲
۵ راهبردهای سلامت اداری برای افزایش قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی منتشر شده همایش ملی پلیس و ارتقای سلامت اداری/ ۱۳۹۳
۶ مردمسالاری دینی در سیره نبوی و علوی منتشر شده سومین همایش ملی نظریه مردم سالاری دینی/ ۱۳۹۴
۷ سبک زندگی سیاسی اهل بیت(ع) در دوران حاکمیت منتشر شده همایش علمی پژوهشی سبک زندگی اهل بیت(ع)/ ۱۳۹۴
۸ جاهلیت جهان مدرن از منظر آیت‌الله خامنه‌ای؛ عوامل، ویژگیها و راهکارها منتشر شده همایش ملی اسلام و جاهلیت مدرن؛ چالشها و بایسته‌ها/ ۱۳۹۵
۹ نقش گفتمان انقلاب اسلامی در گسترش جهانی معنویت دینی منتشر شده چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین ایران و جهان در روانشناسی علوم تربیتی حقوق و علوم اجتماعی/ ۱۳۹۶
۱۰ آرمان صلح جهانی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای منتشر شده همایش بین‌المللی نقش ادیان در اخلاق صلح/ ۱۳۹۶
۱۱ گفتمان انقلابی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای(با تاکید بر بررسی عوامل شکل‌گیری، بقاء و تاثیرات گفتمانی در گستره جهانی) منتشر شده اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی/ ۱۳۹۶
۱۲ ماهیت سیاست اسلامی در قرآن از منظر علامه طباطبایی منتشر شده همایش ملی المیزان و علوم انسانی/ ۱۳۹۷
۱۳ مثلث شوم قدرت، سلطه و استکبار در روابط بین‌الملل از دیدگاه آیت‎الله خامنه‌ای منتشر شده یازدهمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی با محوریت قرآن کریم و استکبارستیزی/ ۱۳۹۷
۱۴ استکبارستیزی در فرهنگ سیاسی اهل بیت(ع) منتشر شده یازدهمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی با محوریت قرآن کریم و استکبارستیزی/ ۱۳۹۷
۱۵ جایگاه قدرت و امنیت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه بر مبنای تئوری ماکس شومان منتشر شده کنفرانس بین‌المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالشها با محوریت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران/ ۱۳۹۷
۱۶ بازتاب جهانی گفتمان انقلاب اسلامی ایران در بعد معنویت‌گرایی دینی منتشر شده همایش بین المللی ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران/ ۱۳۹۷
۱۷ بنیان‌های فکری سلفی‌گری در تعامل با مدعیان روشنفکری دینی منتشر شده همایش ملی نقد مبانی سلفی گری-دانشگاه امام صادق(ع)/ ۱۳۹۷
۱۸ عوامل و پیامدهای سیاسی گسترش گفتمان سلفی‌گری در جهان اسلام منتشر شده همایش ملی نقد مبانی سلفی گری- دانشگاه امام صادق(ع)/ ۱۳۹۷
۱۹ کارنامه لیبرال دموکراسی در آزمون مردمسالاری دینی منتشر شده چهارمین همایش ملی مردمسالاری دینی، جهان اسلام و غرب/ ۱۳۹۷
۲۰ اهداف و راهبردهای حل منازعات جهانی از دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران منتشر شده همایش بین‌المللی صلح و حل منازعه/ ۱۳۹۸
۲۱ بررسی فرایند گرایش به معنویت دینی در جهان منتشر شده کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی/ ۱۳۹۸
۲۲ تقویت فرهنگ مقاومت و اقتدار نظامی منتشر شده هفتمین همایش مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی/ ۱۳۹۹
۲۳ بازنمایی دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی در عرصه بین الملل منتشر شده دومین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم- ۲۷مهر ۱۴۰۰
۲۴ روابط خارجی دولت اسلامی در تعامل با جهان عرب منتشر شده پنجمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی-دانشگاه شاهد/ آذرماه ۱۴۰۰
۲۵ نظام حکومتی قرآن‌بنیان؛ با تاکید بر مبانی و اصول سیاست خارجی نظام اسلامی منتشر شده ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی- دی‌ماه ۱۴۰۰
۲۶ بررسی خوانش انتقادی آیت الله مصباح یزدی بر مبانی و ادله سکولاریسم منتشر شده همایش ملی علامه مصباح یزدی؛ فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی/ ۱۴۰۰
۲۷ تکمیل چرخه وابستگی در روابط خارجی دوره رضاشاه منتشر شده همایش ملی هشتادمین سالگرد اشغال ایران و سقوط رضاخان- شهریور۱۴۰۰
۲۸ آثار و پیامدهای مقاومت در برابر استکبار از دیدگاه ایت الله خامنه‌ای منتشر شده ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی/ ۱۴۰۱
۲۹ اهداف سیاست خارجی نظام اسلامی منتشر شده هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و اسلامی-شهریور ۱۴۰۱
۳۰      

 

 1. مقالات عمومی/یادداشت‌های علمی (روزنامه‌ها، نشریات، ‌خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و …)
ردیف عنوان مقاله/یادداشت وضعیت مقاله محل انتشار/ سال انتشار
۱ اصول کلی حاکم بر شیوه مدیریت اسلامی منتشر شده ماهنامه مدیریت اسلامی/ ش۱۷/ آذر۱۳۸۵
۲ خیانت کشورهای عربی به آرمان ملت فلسطین منتشر شده ماهنامه پاسدار اسلام ش ۴۶۱و۴۶۲
۳ از سازش و تسلیم تا مقاومت منتشر شده ماهنامه پاسدار اسلام ش ۴۶۳و۴۶۴
۴ مقایسه انتخابات ایران و امریکا منتشر شده ماهنامه پاسدار اسلام ش ۴۶۵و۴۶۶
۵ افول هژمونی آمریکا منتشر شده ماهنامه پاسدار اسلام ش ۴۶۷و۴۶۸
۶ راه ابریشم راه برونرفت از تحریمها منتشر شده ماهنامه پاسدار اسلام ش ۴۶۹و۴۷۰
۷ سیاست خارجی دولت سیزدهم منتشر شده ماهنامه پاسدار اسلام ش ۴۷۳و۴۷۴

 

 1. تدریس در دانشگاه/ حوزه علمیه
ردیف عنوان مقطع سال تدریس دانشگاه/ رشته
۱ زبان و ادبیات فارسی لیسانس ۱۳۷۹- ۱۳۸۰ جامعه المصطفی العالمیه
  انقلاب اسلامی در مواجهه غرب اردوی علمی طلاب پایه۶ به بعد ۱۳۸۸ حوزه علمیه/ موضوعات سیاسی
  سومین دوره طرح ولایت سازمان بسیج دانشجویی استان اصفهان لیسانس ۱۳۹۰ دانشگاه اصفهان / اندیشه سیاسی
۲ اندیشه های امام خمینی/ تاریخ معاصر ایران کارشناسی ارشد ۱۳۹۰-۱۳۹۱ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
۳ طرح ضیافت اندیشه لیسانس ۱۳۹۱ دانشگاه شیراز/ انقلاب اسلامی
۴ روش تحلیل سیاسی سطح ۲ ۱۳۹۸ حوزه علمیه قم- سفیران هدایت
۵ تحریم و تحریف دانش افزایی سیاسی نیروهای مسلح ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ سازمان عقیدتی-سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح-منطقه پارچین تهران-اندیشه سیاسی
۶ تاریخ انقلاب اسلامی لیسانس ۱۴۰۱-۱۴۰۲ جامعه المصطفی العالمیه
۷ تاریخ عصر مهدویت لیسانس ۱۴۰۱-۱۴۰۲ جامعه المصطفی العالمیه
۸        
۹        
۱۰        

 

 1. راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی/ حوزوی
ردیف عنوان پایان‌نامه و رساله/ نام دانشجو و طلبه مقطع سال دانشگاه/ نام دانشجو
۱ قاعده نفی سبیل و تطبیق آن در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه آیه الله خامنه‌ای (استاد راهنما) سطح ۳ ۱۳۹۸ حوزه علمیه قم/ عباس پورعباس
۲ نفوذ در قرآن و احادیث (استاد مشاور) سطح ۳ ۱۳۹۹ حوزه علمیه قم/ ابوالفضل قنبری‎نژاد فرد
۳        
۴        
۵        

 

 1. طرح‌ها و پروژه‌های برون‌سازمانی
ردیف عنوان طرح‌ها /پروژه‌های برون‌سازمانی نام سفارش دهنده تاریخ انجام
۱ کتاب مبانی دینی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران ۱۳۹۰
۲ کتاب سلفیگری و روشنفکری دینی؛ پیوست‎ها و گسست‎ها موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ۱۳۹۶
۳ کتاب بررسی و نقد مبانی فکری و اعتقادی جریان شبه‌سلفی در ایران

(با تاکید بر آراء و عقاید مصطفی طباطبایی)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ۱۳۹۷
۴ کتاب جریان شبه‌سلفی در ایران

(با تاکید بر آراء و عقاید حیدرعلی قلمداران)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ۱۴۰۱
۵      
۶      

 

 1. کرسی‌های علمی (در سطوح: نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره)
ردیف عنوان/سطح کرسی علمی برگزارکننده وضعیت کرسی

( انجام شده/ در دست بررسی)

تاریخ برگزاری
۱        
۲        
۳        
۴        
۵        
۶        

 

 1. کرسی‌های ترویجی
ردیف عنوان کرسی ترویجی مسئولیت

( مدیر جلسه، ارائه‌دهنده، و ناقد)

تاریخ برگزاری
۱ رابطه غرب با افراطی‌گری، خشونت و تروریسم ارائه‌دهنده ۱۳۹۵
۲ ثبات سیاسی در نظام مردمسالاری دینی مدیر جلسه ۱۳۹۵
۳ تحقق صلح پایدار جهانی از منظر آیت الله خامنه‌ای ارائه‌دهنده ۱۳۹۶
۴ سلفیگری و روشنفکری دینی، پیوندها و گسست‎ها ارائه‌دهنده ۱۳۹۶
۵ قلمرو فقه سیاسی از منظر آیت‎الله خامنه‌ای مدیر جلسه ۱۳۹۶
۶ گفتمان انقلابی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای ارائه‌دهنده ۱۳۹۷
۷ غایات و کارویژه‌های فقه سیاسی از منظر آیت الله خامنه‌ای مدیر جلسه ۱۳۹۷
۸ چالشهای پیش روی جمهوری اسلامی و راههای برون رفت از آن ناقد ۱۳۹۷
۹ عرضه و نقد دیدگاه علمی فقه تحزب مدیر جلسه ۱۳۹۸
۱۰ تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی مدیر جلسه ۱۳۹۸
۱۱ پیامدهای بحران کرونا در روابط بین الملل ارائه‌دهنده ۱۳۹۹
۱۲ کرسی آزاداندیشی ارزیابی عملکرد ج.ا.ا. در مواجهه با بحران کرونا ارائه‌دهنده ۱۳۹۹
۱۳ نقش تعاون اجتماعی در مواجهه با کرونا از منظر اخلاق سیاسی مدیر جلسه ۱۳۹۹
۱۴ اهداف سیاست خارجی نظام اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه‌ای ارائه‌دهنده ۱۴۰۰
۱۵ نظام حکومتی قرآن‌بنیان از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای با تاکید بر سیاست خارجی نظام اسلامی ارائه‌دهنده ۱۴۰۰
۱۶ راهبرد مقاومت در بیانیه گام دوم ارائه‌دهنده ۱۴۰۰
۱۷ نقد مبانی نظری سکولاریزم ارائه‌دهنده ۱۴۰۰
۱۸ اخلاق سیاسی از منظر رهبری مدیر جلسه ۱۴۰۰
۱۹ نظام‎وارگی در فقه حکومتی مدیر جلسه ۱۴۰۰
۲۰ نظریه عاملیت جمعی مدیر جلسه ۱۴۰۰
۲۱ بیانیه گام دوم به مثابه فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی مدیر جلسه ۱۴۰۰
۲۲ آسیب‌شناسی برداشت‌های سیاسی از قرآن ناقد ۱۴۰۰
۲۳ بنیادهای نظری بیانیه گام دوم ناقد ۱۴۰۰
۲۴ فلسفه سیاسی انقلاب ناقد ۱۴۰۰
۲۵ حکمرانی مطلوب در پارادایم امامت مدیر جلسه ۱۴۰۱
۲۶ کرسی آزاداندیشی تحلیلی بر آینده انقلاب اسلامی مدیر جلسه ۱۴۰۱
۲۷ حکمرانی متعالی مدیر جلسه ۱۴۰۱
۲۸ نقش فضای مجازی در حکمران اسلامی مدیر جلسه ۱۴۰۱
۲۹ نظام سازی در فقه سیاسی شیعه مدیر جلسه ۱۴۰۱
۳۰ نقش اخلاق در حکمرانی سیاسی مدیر جلسه ۱۴۰۱
۳۱ جریان شناسی سیاسی بنی هاشم پس از قیام عاشورا ناقد ۱۴۰۱
۳۲      
۳۳      
۳۴      

 

 1. نشست‌های علمی
ردیف عنوان نشست علمی مسئولیت

( مدیر جلسه، ارائه‌دهنده، و ناقد)

تاریخ برگزاری
۱ سیر تحول معنویت گرایی در جهان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه‌دهنده ۱۳۹۷
۲ تأملی در مبانی نظری تئوری‌های روابط بین الملل از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای ارائه‌دهنده ۱۳۹۸
۳ کرسی آزاداندیشی شهید قاسم سلیمانی و آینده خاورمیانه ارائه‌دهنده ۱۳۹۸
۴ کرسی آزاداندیشی شهادت سپهد قاسم سلیمانی؛ فرصت‎ها و چالش‎ها مدیر جلسه ۱۳۹۸
۵ راهبردهای دهه پنجم انقلاب اسلامی مدیر جلسه ۱۳۹۸
۶ نشست مناظره علمی منظومه فکری امام خمینی(ره) ونقش روحانیت در مجلس مدیر جلسه ۱۳۹۸
۷ نشست هم‌اندیشی جایگاه عدالت اجتماعی در سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مدیر جلسه ۱۳۹۸
۸ نشست علمی فلسطین و جهان اسلام ارائه‌دهنده ۱۳۹۹
۹ جلوه‌های تربیت سیاسی در مکتب شهید سلیمانی ارائه‌دهنده ۱۴۰۰
۱۰ وجوه اندیشه سیاسی اربعین ارائه‌دهنده ۱۴۰۰
۱۱ بحران افغانستان مدیر جلسه ۱۴۰۰
۱۲ مشارکت سیاسی و اخلاق انتخاباتی بر اساس دیدگاه آیت الله خامنه‌ای مدیر جلسه ۱۴۰۰
۱۳ انقلاب اسلامی و دانش سیاسی-بحران‌ روش‌شناختی مدیر جلسه ۱۴۰۰
۱۴ کارکردهای مقاومت در پرتو حکمرانی اسلامی ارائه‌دهنده ۱۴۰۱
۱۵ تمایز انتخابات در نظام مردمسالاری دینی با سایر نظام‎ها مدیر جلسه ۱۴۰۱
۱۶ راهبردها و راهکارهای دستیابی به مشارکت سیاسی فعال در حکمرانی اسلامی مدیر جلسه ۱۴۰۱
۱۷ نقد کتاب: اسلام و رفتار سیاسی ناقد ۱۴۰۱
۱۸      
۱۹      
۲۰      

 

 1. کارگاه‌های علمی و مهارتی
ردیف عنوان کارگاه‌های علمی و مهارتی نحوه حضور

( شرکت‌کننده/ ارائه‌دهنده)

تاریخ برگزاری
۱ کارگاه جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آن/ دانشگاه بوشهر ارائه‌دهنده ۱۳۸۸
۲ کارگاه علمی بصیرت و روشنگری/ مراکز اموزش و پرورش و پایگاه های بسیج استان گلستان ارائه‌دهنده ۱۳۸۹
۳ جنگ نرم و فضای مجازی/ اساتید دانشگاه جیرفت ارائه‌دهنده ۱۳۹۴
۴      
۵      
۶      

 

 1. مصاحبه‌های علمی
ردیف عنوان مصاحبه نام مصاحبه‌کننده

(روزنامه‌ها، نشریات، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، خبرگزاری‌ها و…)

تاریخ انجام
۱ قطعنامه ۵۹۸ خبرگزاری فارس ۲۶/۴/۱۳۸۹
۲ عامل پیروزی حزب‌الله لبنان بر رژیم صهیونیستی خبرگزاری فارس ۲۳/۵/۱۳۸۹
۳ راهپیمایی روز قدس خبرگزاری فارس ۱۱/۶/۱۳۸۹
۴ ………….. ……….. ………..
۵ انتخابات خبرگزاری حوزه ۴/۱۲/۱۳۹۴
۶ سیاست ورزی امامان معصوم خبرگزاری بسیج ۹/۸/۱۳۹۷
۷ دفاع از مظلوم در اندیشه دینی روزنامه قدس ۱/۳/۱۳۹۹
۸ نتیجه اعتماد به غرب پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ۳/۶/۱۴۰۰
۹ عدالت سیاسی حلقه گمشده در روابط بین‌الملل پایگاه تحلیلی فکرت نت ۵/۵/۱۴۰۱

 

 1. جشنواره‌ها و جوایز
ردیف نام جایزه تاریخ دریافت
۱ همایش نیم‌قرن حضور جامعه مدرسین حوزه علمیه قم/  جایزه مقاله برتر همایش بهمن ۱۳۹۱
۲ کنگره ملی مهدویت/ جایزه مقاله برگزیده همایش اردیبهشت ۱۳۹۲
۳ نخستین فراخوان آثار پژوهشی بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم/ جایزه اثر برگزیده در بخش پایان‌نامه‌ها ۱۳۹۷
۴ دومین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم/ جایزه مقاله برتر همایش مهر ۱۴۰۰
۵    
۶    

 

 1. ارزیابی‌ها و داوری‌های علمی
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
۱ کتاب جایگاه رهبری پیامبر اکرم(ص) در نظام سیاسی از منظر قرآن محمد عابدی ۱۳۹۲ مرکز پژوهشهای جوان – گروه مطالعات انقلاب اسلامی
۲ کتاب اندیشه سیاسی شیخ عبدالکریم زنجانی یوسف خان‌محمدی ۱۳۹۲ جشنواره بین‎المللی امام خمینی(ره)
۳ کتاب نقد و بررسی نظریه‌های روابط بین‌الملل محمد ستوده ۱۳۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه سیاسی/ گروه سیاست
۴ کتاب مجموعه مقالات سلفی گری افراطی ابراهیم قاسمی ۱۳۹۴ مرکز پژوهش‌های جوان
۵ کتاب ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران مسعود پورفرد ۱۳۹۵ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه سیاسی/ گروه سیاست
۶ کتاب آینده نظام سلطه سلیمانی ۱۳۹۶ مرکز پژوهش‌های جوان
۷ کتاب طلبه انقلابی سعید هلالیان ۱۳۹۷ مرکز پژوهش‌های جوان
۸ کتاب حوزه علمیه تراز انقلاب سیدسجاد ایزه‌دهی ۱۳۹۷ مرکز پژوهش‌های جوان
۹ ارزیابی کتاب تطبیق قاعده نفی سبیل بر قوانین افغانستان امیرحسین حسینی ترکستانی ۱۳۹۸ کتاب سال حکومت اسلامی مجلس خبرگان رهبری
۱۰ کتاب الگوی نظری امام خمینی در سیاست خارجی محمد محمودی کیا ۱۳۹۸ کتاب سال حکومت اسلامی مجلس خبرگان رهبری
۱۱ کتاب درآمدی بر راهبرد جهادی در سیاست خارجی ج.ا.ا. محمدرضا باقرزاده ۱۳۹۸ کتاب سال حوزه
۱۲ کتاب سیره سیاسی معصومان در کتابهای چهارگانه شیعه علی اکبر ذاکری ۱۳۹۸ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم دفتر تبلیغات اسلامی
۱۳ کتاب بررسی و تحلیل نقش سبک زندگی کارگزاران بر الگوی مصرف جامعه احمد اولیایی ۱۳۹۹ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم دفتر تبلیغات اسلامی
۱۴ کتاب مجموعه مقالات امام علی و حکمرانی عادلانه به کوشش حمیدرضا مطهری ۱۴۰۰ کتاب سال حوزه
۱۵ رساله دکترا: راهبردهای برونرفت جهان اسلام از بحران رژیم صهیونیستی حسین میرچراغ خانی ۱۴۰۱ کتاب سال حوزه/ جشنواره فارابی
۱۶ رساله دکترا: الگوی دیپلماسی ج.ا.ا در مواجهه با نظام سلطه مهدی مهدوی اطهر ۱۴۰۱ کتاب سال حوزه
۱۷ ارزیابی دهها مقاله علمی پژوهشی   ۱۳۹۳-۱۴۰۱ (بیش از ۵۰ مقاله) فصلنامه‌های علمی-پژوهشی سیاست دانشگاه تهران، علوم سیاسی، سیاست متعالیه، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، قبسات، حکومت اسلامی، سخن تاریخ و…
۱۸        
۱۹        
۲۰        
۲۱        
۲۲        
۲۳        
 1. فرصت‌های مطالعاتی
ردیف کشور مقصد دانشگاه یا مؤسسه مبدأ سال توضیحات
۱        
۲        
۳        
۴        

 

 1. بورسیه‌های تحصیلی
ردیف نام بورسیه نام سازمان/نهاد بورسیه‌کننده سال انجام توضیحات
۱        
۲        

 

 1. عضویت‌ در مؤسسات و مجامع علمی
ردیف نام موسسه/مجمع علمی بازه زمانی عضویت نوع مسئولیت
۱ موسسه آینده روشن

همایش بین‌المللی دکترین مهدویت

۱۳۸۸-۱۳۸۹ عضو کمیته علمی سومین و چهارمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت
۲ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ۱۳۸۹-۱۳۹۶ همکار علمی
۳ مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم ۱۳۸۰-۱۳۹۰ محقق و  پژوهشگر پاسخ به سوالات و شبهات دینی-سیاسی
۴ پژوهشگاه دفترتبلیغات اسلامی ۱۳۸۶-۱۳۸۷ پژوهشگر و محقق
۵ نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه از سال ۱۳۸۶ تاکنون مبلغ دانشگاه
۶                انجمن مطالعات سیاسی از سال ۱۳۹۳ تاکنون عضو انجمن
۷ تعاونی مسکن مطبوعات استان قم ۱۳۸۸-۱۳۹۷ عضو هیئت مدیرهب
۸ پنجمین همایش مردمسالاری دینی با عنوان مردم سالاری دینی و آینده جهان اسلام/ دانشگاه شهید بهشتی ۱۴۰۰ عضو کمیته علمی همایش
۹ راهکارهای تحقق مردم سالاری دینی و تحول حکمرانی/ حوزه علمیه تهران ۱۴۰۰ عضو کمیته علمی همایش
۱۰ همایش بین‌المللی هندسه نظم جدید جهانی/ دانشگاه دفاع ملی تهران ۱۴۰۱-۱۴۰۲ عضو کمیته علمی همایش
۱۱ همایش حکمرانی اسلامی/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۴۰۱ عضو شورای علمی همایش

 

 1. فعالیت‌های علمی- اجرایی
ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
۱        
۲        
۳        
۴        
۵        
۶        

 

 

تاریخ تکمیل/بروزرسانی:

 ۱۶/۲/۱۴۰۲

محمد ملک زاده