علی فضلی

استادیار گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحض: فلسفه عرفان / نظری و عملی

حوزه تمحض دوم:‌ روان‌ درمانی مبتنی بر عرفان اسلامی

دریافت رزومه:    CV Fazli

پست الکترونیکی:  fazliamoli99@yahoo.com

 

سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
۱ موسسه امام خمینی ۱۳۸۰ ۱۳۸۸ ü     مدیر پژوهش و پژوهشگر
۲ مدرسۀ امام خمینی ۱۳۸۳ ادامه   ü   مدرس
۳ دانشگاه ادیان و مذاهب ۱۳۸۵ ادامه   ü   مدرس
۴          

 

 

وضعیت تحصیلات

  1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح سه: v

سطح چهار: . . . . . . . . .

اجتهاد: . . . . . . . . . . . .

فلسفه و عرفان

 

 

۱۳۸۸

 

 

حوزۀ علمیه قم

 

 

  1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی: . . . . . . . . . . . .

کارشناسی‌ارشد: . . . . . . . .

دکتری: عرفان اسلامی

فوق‌‌دکتری: . . . . . . . . . . . .

 

 

دکتری

 

 

دانشگاه ادیان

 

 

تصوف و عرفان اسلامی

 

 

 

 

 

سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

  1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
۱           فلسفه فلسفۀ اسلامی        ده سال         در سنت حوزۀ علمیه قم و دانشگاه ادیان و مذاهب
۲           عرفان عرفان اسلامی        پانزده سال       در حوزۀ علمیه قم و دانشگاه ادیان و مذاهب
  1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
۱    زبان عربی                عالی          بسیار خوب            ضعیف

۳.مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )

ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
۱                   رایانه ( word )    پانزده سال

 

 

سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
۱         تمهید القواعد               حوزۀ علمیه قم   یک سال       مربی
۲     شرح فصوص الحکم               حوزۀ علمیه قم    دو سال       مربی
۳         شواهد ربوبیه               حوزۀ علمیه قم   یک سال       مربی
۴         بدایه الحکمه               حوزۀ علمیه قم    یک سال       مربی
۵         نهایه الحکمه               حوزۀ علمیه قم   یک سال       مربی
۶         آموزش فلسفه              مدرسۀ امام خمینی   دو سال       مربی
۷          عرفان نظری              مدرسۀ امام خمینی  ادامه دارد  دکتری
۸         عرفان نظری          دانشگاه ادیان و مذاهب  ادامه دارد      دکتری
۹         فلسفه عرفان         دانشگاه ادیان و مذاهب  ادامه دارد       دکتری
۱۰   تاریخ عرفان اسلامی          دانشگاه ادیان و مذاهب ادامه دارد  دکتری
۱۱ اصول فلسفه رئالیسم دانشگاه ادیان و مذاهب ادامه دارد دکتری
۱۲ حکمت مشاء دانشگاه ادیان و مذاهب ادامه دارد دکتری
۱۳     مبانی  عرفان اسلامی         مرکز تخصیصی تبلیغ  دو سال       مربی

 

و) جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
۱     کتاب سال حوزه ۱۳۸۷    کتاب هستی شناسی عرفانی از دیدگاه میرزای اشکوری
۲    جایزۀ کتاب فصل ۱۳۸۶    کتاب هستی شناسی عرفانی از دیدگاه میرزای اشکوری
۳  کتاب سال حوزه ۱۳۹۵    کتاب فلسفۀ عرفان ماهیت و مؤلفه ها
۳ مقالۀ برگزیده کنگرۀ بزرگداشت علامۀ طباطبایی    زبان ضرب المثلی آیات معرفتی قرآن از دیدگاه علامۀ طباطبایی

ز) همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
۱ پژوهشی       معاونت پژوهشی نهاد رهبری ۱۳۸۶  
۲ پژوهشی          دانشگاه ادیان و مذاهب ۱۳۸۵  
۳ پژوهشی موسسه بین المللی علوم وحیانی اسرا ۱۳۸۸  
۴ شورای علمی           پژوهشکدۀ باقر العلوم ۱۳۸۸  
۵ شورای علمی   پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دانشنامۀ قرآن کریم – گروه عرفان

۱۳۸۸

۱۳۸۹

 
۶ مدیر گروه عرفان    پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۰و ۱۳۹۱  

 

 

ح) سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

  1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
۱   هستی شناسی عرفانی از دیدگاه اشکوری تألیف ۱۳۸۵ دانشگاه ادیان و مذاهب
۲      حیثیت تقییدی در حکمت صدرایی تألیف ۱۳۸۹ دانشگاه ادیان و مذاهب
۳ علم سلوک تألیف ۱۳۸۷ نشر معارف
۴ حیات سالکانه تألیف ۱۳۸۳ نشر قو
۵ ریاضت سالکین ترجمه و  شرح ۱۳۸۱ نشر امام علی علیه السلام
۶ فلسفه عرفان تألیف ۱۳۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۷ شرح شواهد ربوبیه تدوین و تنظیم ۱۳۸۸ موسسۀ اسرا
۸ معیار سنجش گزاره های شهودی وجودی تألیف ۱۳۹۳ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۹ پیش انگاره های انسان شناختی علم سلوک تألیف ۱۳۹۵ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

 

  1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
۱ پیش انگاره های وجود شناختی علم سلوک تألیف ۱۳۹۵ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
  1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

۱ حیثیت تعلیلی و تقییدی تألیف ۱۳۸۰ خردنامۀ صدرا
۲          عرفان اسلامی در فرایند

تعامل دین و فطرت

تألیف ۱۳۸۶ مجلۀ معارف عقلی
۳ ساختار عرفان اسلامی تألیف   ۱۳۸۴ مجلۀ معارف عقلی
۴ مدخل ابراهیم دسوقی تألیف ۱۳۸۳ دانشنامۀ جهان اسلام
۵ مدخل شبلی تألیف ۱۳۸۷ دانشنامۀ جهان اسلام
۶ اسفار اربعه تألیف ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – حکمت رفعت
۷ شرح دعای سحر ترجمه ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – حکمت رفعت
۸ نظام علم سلوک در اوصاف الاشراف تألیف ۱۳۸۹ کتاب ماه
۹ چیستی فلسفه عرفان تألیف ۱۳۹۲ حکمت  و فلسفه
۱۰ فرایند رخداد شهود و تبدیل آن به گزاره عرفانی تألیف ۱۳۹۲ فلسفه دین
۱۱ موجودبالذات و موجود بالعرض تألیف ۱۳۹۲ معرفت فلسفی
۱۲ تفاوت حقیقت قلبیه و لطیفۀ قلبیه از نگاه عرفان اسلامی تألیف ۱۳۹۴ حکمت اسرا
۱۳ ترسیم خطوطی از کاربرد عرفان عملی در علوم انسانی تألیف ۱۳۹۳ مجله خط
۱۴ تأثیر متقابل باورها و کردارها از نگاه علم سلوک تألیف ۱۳۹۴ فلسفه دین
۱۵ نظریه سنجش پذیری گزاره های عرفانی و نقد سه نظریه رقیب تألیف ۱۳۹۴ حکمت اسرا
۱۵ ساختار انسان شناسی سلوکی در سنت دینی تألیف ۱۳۹۵ اخلاق وحیانی اسرا
۱۶ سنجۀ معنویت دستورمند تألیف ۱۳۹۵ آیین معنویت
۱۷ فرایند تعامل معرفت نفس و معرفت رب تألیف ۱۳۹۳ کنگرۀ آقا سید علی قاضی
۱۸ نسبت فلسفه عرفان با علوم همگرا تألیف ۱۳۹۵ همایش فلسفه مضاف
  1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
۱  چندین و چند پایان نامه در حوزه عرفان اسلامی در حوزه و دانشگاه به ویژه دانشگاه ادیان و مذاهب و مدرسه امام خمینی
  1. ارزیابی تحقیقات و آثار
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
۱  ارزیاب در مجله حکمت اسرا، فلسفه دین، اخلاق اسرا، مطالعات معنویت نوین و  حکمت و فلسفه
۲