عبدالوهاب فراتی

دانشیار گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: جامعه‌شناسی سیاسی (روحانیت)

دریافت رزومه: CV Forati

پست الکترونیکی:  forati129@yahoo.com

 

 سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
1 پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی 1374 1386 //  پژوهشگر
2                        // 1387 1391 // مدیر گروه علوم سیاسی
3 موسسه الحکمه 1392 1397 // مدیر گروه مطالعات جهان اسلام
4 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1396 1397 // هیات علمی گروه سیاست
5 انجمن مطالعات سیاسی حوزه 1395 1397 // عضو هیات مدیره

 وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح 3 فقه و اصول 1380 مرکز مدیریت حوزه علمیه

 

 1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی: . علوم سیاسی

کارشناسی‌ارشد: علوم سیاسی

دکتری:  علوم سیاسی

1373

1377

1386

دانشگاه باقر العلوم

///

////

علوم سیاسی

///

////

 

اندیشه سیاسی اسلام

 

 سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
1 انقلاب اسلامی 10
2 جامعه شناسی روحانیت 10
3 اندیشه سیاسی اهل سنت 4
4 سلفیه شناسی 4
5 تحولات سیاسی اجتماعی ایران 10

 

 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
1 عربی خوب خوب خوب
2 انگلیسی متوسط متوسط متوسط
 1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )
ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
1 رایانه 10 تجربی

 

 سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
1 تئوری های انقلاب دانشگاه باقر العلوم/ دانشگاه مفید سه سال استادیار
2 تحولات سیاسی جهان اسلام جامعه المصطفی سه سال استادیار
3  انقلاب اسلامی و بازتاب آن دانشگاه آزاد اسلامی قم نیم فصل استادیار
4 تحولات قرن 20 و تاثیر آن بر جهان اسلامی جامعه المصطفی دانشیار
5 تحولات سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی جامعه المصطفی یک سال دانشیار
6 فقه سیاسی موسسه الحکمه سه سال دانشیار
7 انقلاب اسلامی ایران دانشگاه چمران. شهید بهشتی/ صنعتی شریف 6 سال مربی
8 اندیشه سیاسی امام خمینی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی یک سال دانشیار

 

 جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
1 کتاب برگزیده حوز علمیه قم، شایسته تقدیر تحفه الملوک، 1382.
2 کتاب برگزیده دانشجویی // تحفه الملوک، ، 1383.
3 پایان نامه برگزیده دانشجوئی، دانشگاه باقر العلوم(ع) رتبه اول روحانیت و تجدد، 1387.
4 شایسته تقدیر کتاب فصل تابستان. وزارت ارشاد رتبه اول روحانیت و سیاست، مسائل و پیامدها، 1390.
5 سازمان ارشاد اسلامی قم رتبه دوم دانش سیاسی در حوزه علمیه قم 1393.

 

 همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
1 عضو هیات مدیره انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم 1395-97
2 مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگده علوم و اندیشه سیاسی 1386-1390
3 مدیر گروه مطالعات جهان اسلام موسسه الحکمه 1392-97
4 عضو شورای پژوهشی پژوهشگده علوم و اندیشه سیاسی 1393-97
5 عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1386-97
6 عضو هیات مدیره موسسه فرهنگی / دین پژوهی بشری 1390-97

 

 سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
1 روحانیت و تجدد تالیف 1389 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
2 روحانیت و سیاست // 1390 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
3 دانش سیاسی در حوزه علمیه قم // 1390 //
4 گونه شناسی فکری سیاسی حوزه علمیه قم // 1394 //
5 تحفه الملوک احیا و تصحیح 1381 بوستان کتاب
6 میزان الملوک احیا و تصحیح 1375 //
7 اندیشه سیاسی سید جعفر کشفی تالیف 1378 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
8 اندیشه سیاسی امام خمینی تالیف 1380 موسسه انتشاراتی احیاگران
9 تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی 2 جلد تالیف 1379-80 مرکز اسناد انقلاب اسلامی

 

 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
1 جریان های فکری سیاسی حوزه نجف تالیف 1396 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2 نسبت مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه // 1395 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
3 روحانیت و دولت مدرن // 1394 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

1 مفهوم حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی تالیف علوم سیاسی ، سال 2، ش 5،1378.
2 انقلاب اسلامی و مساله فمنیسم // مجله پگاه حوزه،1382
3 نقطه گره های مثبت و منفی در اتحاد ملی // زمانه، آذر 1386، شماره 63
4 تعامل عرفان و سیاست در اندیشه امام خمینی // مجله متین، بهار 1383،شماره 22 .
5 دولت آرمانی شیعه در اندیشه کشفی // شیعه شناسی 1382 ، شماره 3 و4
6 دین و دولت در اندیشه هابز، لاک و کانت // علوم سیاسی، زمستان 1384 – شماره 32 .
7 رادیکالیسم اسلامی در ایران معاصر // مجله پانزده خرداد، زمستان 1383 – شماره 2 .
8 رسائل مشروطیت // حکومت اسلامی » زمستان 1375 – شماره 2
9 مبانی عقلانی حکومت مجتهدان در عصر غیبت از دیدگاه سید جعفر کشفی // حکومت اسلامی » پاییز 1376  شماره 5 .
10 مروری بر اندیشه سیاسی آیت الله نائینی، // حکومت اسلامی، پاییز 1375، شماره 1.
11 مفهوم حکومت اسلامی در اندیشه امام خمینی // مجله  حضور، شماره34
12 نظریه انقلاب در اندیشه امام خمینی // زمستان 1380 – شماره16.

 

 

 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
1 نسبت مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه ترویجی 1397
2 حوزه علمیه و سکولاریسم ترویجی 1394
3
4
5

 

 1. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ
ردیف نام متفکر مدعوّ نوع مشارکت سال توضیحات
1
2
3

 

 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 همایش انقلاب اسلامی، کارآمدی و چالشها کمیته علمی دانشگاه تبریز 1397
2 همایش آثار فرهنگی و علمی انقلاب اسلامی کمیته علمی موسسه علوم انسانی 1398
3 همایش روحانیت و انقلاب اسلامی کمیته علمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی 1392
4 همایش حکومت دینی و حقوق مردم کمیته علمی دانشگاه امام خمینی و انقلاب اسلامی 1393
5 همایش مردم سالاری دینی کمیته علمی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1387

 

 1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 انجمن مطالعات سیاسی حوزه  هیات مدیره 1390-98
2
3

 

 1. استفاده از فرصت‌های مطالعاتی
ردیف کشور مقصد دانشگاه یا مؤسسه مبدأ سال توضیحات
1 عراق حوزه علمیه نجف 1397
2

 

 1. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1
2
3

 

 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 انقلاب اسلامی و چالش های کنونی آن دانشگاه سمنان 1397
2 انقلاب اسلامی و آینده ایران موسسه الحکمه 1397
3 نسبت مرجعیت دینی و نهاد ولایت فقیه سایت مباحثات 1397
4 روحانیت و دولت مدرن // 1396
5 تحلیلی بر تحولات سوریه هیات رزمندگان شوشتر 1398
6 تحلیلی بر  بیانیه دوم مقام معظم رهبری افق حوزه 1398
7 تحلیلی بر گسست نسلی در انقلاب اسلامی حریم امام 1397
8 تحلیلی بر تحولات خاورمیانه و تاثیر آن بر لبنان موسسه الحکمه 1398
9 تحلیلی بر بافت دولت مدینه دانشگاه مشهد 1396
10 تحلیلی بر اصول خلافت داعش دانشگاه المصطفی، کابل 1395
11 تحلیلی بر سلفیه مدرسه رسالت کابل 1395
12 تحلیلی بر ایدئولوژی داعش موسسه الحضاره الاسلامیه، لبنان 1396