محسن مهاجرنیا

دانشیار گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: فلسفه سیاسی

دریافت رزومه: CV Mohajerniya

پست الکترونیکی:  mohajernia@gmail.com

  1. تلفن محل کار: ۰۲۵- ۷۶۰۳۵۷۱

 

  1. سوابق تحصیل دانشگاهی/حوزوی
ردیف مقطع رشته محل سال اخذ مدرک
۱ دکتری علوم سیاسی باقرالعلوم
۲ سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه قم ۱۳۹۴
۳

 

  1. دفاع از پایان‌نامه و رساله دانشگاهی/حوزوی
ردیف عنوان پایان‌نامه/رساله مقطع سال دفاع
۱ دولت در اندیشه سیاسی فارابی کارشناسی ارشد ۱۳۸۱
۲ غیبت و تکوّن دانش سیاسی شیعه (چاپ شد) دکتری
۳

 

۴. تحقیقات و آثار

ردیف عنوان تحقیق/اثر وضعیت انتشار تحقیق

(منتشرشده/ در دست انتشار)

محل انتشار/ سال چاپ
۱ اندیشه سیاسی فارابی ۱۳۸۰ بوستان کتاب قم
۲ اندیشه سیاسی ابوعلی مسکویه ۱۳۸۰ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
۳ دولت در اندیشه سیاسی فارابی ۱۳۸۰ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۴ اندیشه سیاسی شیخ انصاری ۱۳۷۱ سازمان تبلیغات اسلامی( کنگره شیخ)
۵ اندیشه سیاسی متفکران اسلامی ۳جلد ۱۳۸۹ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۶ آفاق الفکر السیاسی عندالحکیم الفارابی(ترجمه علاء رضائی) ۱۳۸۶ بیروت: الغدیر
۷ الفکرالسیاسی عند ابوعلی المسکویه(ترجمه حیدر حبّ الله) ۱۳۸۶ بیروت: الغدیر
۸ اندیشه دفاعی اسلام ۱۳۹۵ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۹ فلسفه سیاسی آیت الله خامنه ای ۱۳۹۴ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۰ جریان شناسی تفکر سیاسی در جهان اسلام ۱۳۹۴ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۱ غیبت امام عصر و تکون دانش سیاسی شیعه ۱۳۹۷ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۲ آسیب شناسی جریان اصولگرایی ۱۳۹۶ مجمع پیروان امام و رهبری قم
۱۳ راهبردهای انقلاب اسلامی در دهه پنجم ۱۳۹۷ مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر قم
۱۴ فقه تحزب در نظام اسلامی ۱۳۹۹ مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر قم
۱۵ تبیین بیانیه گام دو انقلاب اسلامی ۱۳۹۹ مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر قم
۱۶ نظریه فرآیندی انقلاب اسلامی ۱۴۰۱ اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی
۱۷ بنیادهای انقلاب اسلامی ۱۴۰۱ اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی
۱۸ کلام سیاسی آیت الله خامنه ای در دست انتشار پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۹ فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی در دست انتشار پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۰ آینده پژوهی انقلاب اسلامی در دست انتشار اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی
۲۱ گفتمان انقلاب اسلامی در دست انتشار اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی
۲۲ هویت معرفتی حکمت سیاسی متعالیه در فرآیند انتشار پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۳ ترجمه کتاب «السیاسه» فارابی ۱۳۷۹ علوم سیاسی – دانشگاه باقرالعلوم (ع) » تابستان ۱۳۷۹ –
۲۴ ترجمه کتاب «الملّه» فارابی ۱۳۷۸ علوم سیاسى ۱۳۷۸ شماره ۶

 

۵. مقالات پژوهشی

ردیف عنوان وضعیت مقاله

(منتشرشده/ در دست انتشار)

محل انتشار/ سال انتشار
۱ اخلاق سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی ۱۳۹۴ فصلنامه علوم سیاسی ش ۷۰
۲ تلاقی سه دانش سیاسی اسلامی و تحول نظریه ولایت فقیه ۱۳۹۷ همان – شماه  ۸۲
۳ راهبردهای سیاسی صادقین علیهما السلام در مواجهه با انحرافات سیاسی و فرهنگی ۱۳۹۵ سیاست متعالیه شماره ۱۳
۴ قانون الهی؛ منطق زندگی اجتماعی

در ساحت کلام سیاسی آیت الله خامنه ای

۱۴۰۰ سیاست متعالیه شماره ۳۲
۵ مرجعیت روش اجتهاد در حل بحران انتساب علوم سیاسی به اسلام ۱۴۰۱ تحقیقات بنیادین علوم انسانی شماره ۲۹
۶ بحران روش‌شناختی در کلام سیاسی با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای ۱۴۰۰ معرفت سیاسی شماره ۲۵
۷ نقش انقلاب اسلامی در ارتقای عدالت براساس آموزه‌های اسلامی ۱۳۹۵ فصلنامه علوم سیاسی ش ۷۶
۸ رهیافتی نو به حکمت سیاسی انقلاب اسلامی ۱۴۰۱ فصلنامه علوم سیاسی ش ۹۸
۹ نظریه ریاست سنت در فلسفه سیاسی فارابی ۱۴۰۱ قبسات  – ش ۱۰۶
۱۰ نقش غیبت امام عصر(عج) در دولت‌سازی ۱۳۹۹ تحقیقات بنیادین علوم انسانی شماره ۲۰
۱۱ نگرش تمدنی به حکمت در اخلاق سیاسی اسلام با تاکید بر دیدگاه آیت الله خامنه ای ۱۴۰۱ مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی- ش۱۰
۱۲ خوانش فلسفی حکومت نبوی(ص) ۱۴۰۲ معرفت سیاسی شماره ۲۸
۱۳ خوانش دستگاه روش شناختی کلام سیاسی با تاکید بر دیدگاه آیت الله خامنه_ای ۱۴۰۱ سیاست متعالیه شماره
۱۴ جریان شناسی سیاسی بنی اسرائیل در قرآن ۱۴۰۱ الحوکمه و القرآن-۳
۱۵ مقارنه سازی چهارمکتب فلسفه سیاسی در پارادایم حکمت اسلامی ۱۴۰۲ Issue Islamic Political Studies
۱۶ مبانی عرفانی اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) بر مبنای مصباح الهدایه

 

۱۳۷۸ مطالعات انقلاب اسلامی ۱۳۸۷ شماره ۱۵
۱۷ خاستگاه و مشروعیت نظام سیاسی صالح در اندیشه آیت الله خامنه ای ۱۳۹۱ مطالعات انقلاب اسلامی سال نهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۳۱
۱۸ اخلاق مدنى در اندیشه ملا احمد نراقى ۱۳۸۱ علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۷
۱۹ فصول منتزعه فارابی ۱۳۸۱ علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۸
۲۰ تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام ۱۳۸۰ قبسات ۱۳۸۰ شماره ۲۰ و ۲۱
۲۱ مشارکت در فلسفه سیاسى مسکویه ۱۳۷۹ علوم سیاسى ۱۳۷۹ شماره ۸
۲۲ زوال دولت در فلسفه سیاسى فارابى ۱۳۷۹ علوم سیاسى ۱۳۷۹ شماره ۱۰
۲۳ اندیشه سیاسى مسکویه ۱۳۷۹ علوم سیاسى ۱۳۷۹ شماره ۱۲
۲۴ متون سیاسی (المله فارابی) ۱۳۷۸ علوم سیاسى ۱۳۷۸ شماره ۶
۲۵ فلسفه سیاسى علامه سید حیدر آملى ۱۳۷۸ علوم سیاسى ۱۳۷۸ شماره ۶
۲۶ تعامل با سلطان جور در اندیشه شیخ مفید ۱۳۹۳ فقه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۰) ۱۰۳ – ۱۲۰
۲۷ فقه و رهبری در اندیشه سیاسی فارابی ۱۳۷۷ علوم سیاسى ۱۳۷۸ شماره ۱
۲۸ عدالت در فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری ۱۳۸۸ فصلنامه قبسات -۵۱
۲۹ امکان تأسیس اخلاق مدنی بر مبنای اخلاق سیاسی نراقی ۱۳۸۱ کنگره نراقیین- فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۱۷
۳۰ اندیشه سیاسی ملاصدرا ۱۳۷۷ مجله قبسات شماره ۱۰ ـ‌۱۱

 

۶. مقالات تخصصی

ردیف عنوان وضعیت مقاله

(منتشرشده/ در دست انتشار)

محل انتشار/ سال انتشار
۱ آسیب‌شناسی تفکر انقلابی‌گری در حوزه ۱۳۹۶ فصلنامه سپهر سیاست شماره ۱۴
۲ گفتمان انتظار در ساحت کلام سیاسی آیت الله خامنه‌ای ۱۳۹۹ فصلنامه جامعه مهدوی- ۱
۳ پیوند شریعت و سیاست در منظومه عرفانی علامه سیدحیدرآملی ۱۳۹۵ فصلنامه آیین معنویت-۳۸
۴ گفتمان های انتظار ۱۳۸۶ حصون ۱۳۸۶ شماره ۱۲
۵ تکوّن دانش سیاسی شیعه در گذار از امامت به نیابت ۱۳۸۹ کتاب نقد زمستان ۱۳۸۹ و بهار ۱۳۹۰ شماره ۵۷ و ۵۸
۶ معناکاوی تهاجم فرهنگی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری ۱۳۸۸ کتاب نقد سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۵۰ و ۵۱
۷ مسائل فلسفه سیاسی در اندیشه مقام معظم رهبری ۱۳۸۵ حصون ۱۳۸۵ شماره ۱۰
۸ حیات سیاسی شیعه در عصر غیبت ۱۳۸۲ شیعه شناسی ۱۳۸۲ شماره ۲
۹ مردم سالاری دینی و غیردینی؛وجوه تمایز و تشابه

 

۱۳۹۲ علوم انسانی اسلامی صدرا » زمستان ۱۳۹۲ – شماره ۸ (‎۴ صفحه – از ۲۱ تا ۲۴ )
۱۰ طبقه متوسط در ایران

۱۳۸۳ زمانه » سال سوم، شهریور ۱۳۸۳ – شماره ۲۴ (‎۵ صفحه – از ۲۲ تا ۲۶ )
۱۱ معنویت در اندیشه دفاعی اسلام ۱۳۹۵ فصلنامه علمی آیین معنویت
۱۲ جامعه مدنی و جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۷ کتاب نقد شماره ۹ ـ ۱۰

 

۷. مقالات همایش‌ها و مجموعه مقالات

ردیف عنوان وضعیت مقاله (منتشرشده/ در دست انتشار) محل انتشار یا ارائه/ سال انتشار
۱ نظام سیاسی اسلام در منظومه فکری آیت الله خامنه‌ای ۱۳۹۶ در مجموعه منظومه فکری مقام معظم رهبری
۲ جامعه مطلوب در منظومه فکری آیت الله خامنه ای ۱۳۹۶ در مجموعه منظومه فکری مقام معظم رهبری
۳ آسیب شناسی فلسفه سیاسی از منظر آیت الله خامنه ای ۱۳۸۵ مجموعه مقالات همایش فلسفه های مضاف
۴ اصلاح الگوی مصرف ؛ پروسه فرهنگی یا پروژه سیاسی اقتصادی ۱۳۹۱ ممجموعه مقالات اصلاح الگوی مصرف از منظر سیاسی
۵ گفتمان انتظار در کلام سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای ۱۳۹۹ همایش نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
۶ نقش متکلمان شیعه در کلام سیاسی با محوریت ولایت فقیه ۱۳۹۹ مجموعه مقالات کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی
۷ روش شناسی فارابی در اسلامی سازی فلسفه سیاسی یونانی ۱۴۰۱ کنگره جهانی فارابی  و تمدن اسلامی
۸ امنیت در آرمانشهر اسلامی از دیدگاه قرآن ۱۳۹۹ همایش قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی‌بودن
۹ عدالت سیاسی در گفتمان انقلاب اسلامی ۱۳۹۸ همایش بین المللی عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت (ع) با تأکید بر سیره و آموزه های امام رضا (ع)
۱۰ روش تفکر سیاسی علامه شرف‌الدین ۱۳۸۳ کنگره علامه شرف‌الدین/ مجله پگاه حوزه اسفند ۸۳
۱۱ تأثیر فرهنگ عاشورا در رهبری امام خیمینی ۱۳۷۴ کنگره امام و فرهنگ عاشورا (۲ کنگره)
۱۲ نهضت اصلاحی در فرهنگ عاشورا و تعالم عاشورایی امام خمینی ۱۳۷۵ دومین کنگره فرهنگ عاشورا/ خبرنامه
۱۳ تمدن اسلامی، منطق تعامل و گفتگو ۱۳۷۷ همایش چیستی گفتگوی تمدن‌ها
۱۴ چالش‌های نظری نخبگان فکری‌ـ‌سیاسی ایران در باب جمهوریت ۱۳۷۷ کنگره جمهوریت و انقلاب اسلامی
۱۵ درآمدی بر جامعه مدنی در اندیشه اسلامی ۱۳۷۷ همایش دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۶ جامعه مدنی در اندیشه سیاسی فارابی ۱۳۷۹ همایش جامعه مدنی دانشگاه شیراز
۱۷ نظریه قرارداد در تهیه مکتب کارگزارانه، واگذارانه و اخلاقی ۱۳۸۳ بهشتی گفتمان نواندیشی دینی
۱۸ نواندیشی دینی: پروژه یا پروسه ۱۳۸۸ مجموعه مقالات دومین همایش «نواندیشی دینی»/ دانشگاه شهید بهشتی
۱۹ بازخوانی دانش سیاسی شیعه- نظم سیاسی ولایی ۱۳۸۹ مجموعه مقالات سومین همایش نواندیبشی دینی /دانشگاه شهید بهشتی
۲۰ کرامت انسانی در اندیشه حکومتی امام خمینی ۱۳۸۶ کنگره امام خمینی و کرامت انسانی
۲۱ نقش معنویت در اندیشه دفاعی اسلام ۱۳۸۷ مجموعه مقالات کنگره  نقش معنویت در نبرد نامتقارن
۲۲ جایگاه سیاست در فلسفه سیاسی مسکویه ۱۳۸۱ کنگره هزارمین سالگرد تولد حکیم ابوعلی مسکویه
۲۳ فلسفه سیاسی معلم ثالث ابوعلی مسکویه ۱۳۹۰ همایش فارابی و فیلسوفان بعد از او(بنیاد حکمت صدرا)
۲۴ نقش گفتگو در نظریه‌پردازی در فقه سیاسی ۱۳۸۳ همایش نهضت نرم‌افزاری- معاونت پژوهش حوزه
۲۵ مبانی و اصول مدیریت  متعالی  در اندیشه علوی ۱۳۹۱ دانشگاه پیام نور کنگره مدیریت علوی
۲۶ کارکردهای سیاسی  امر بمعروف و نهی از منکر ۱۳۹۱ همایشس بسیج اساتید
۲۷ الفلسفه السیاسیه لآیه الله الخامنئی ۱۳۹۰ همایش التجدید و الاجتهاد فی فکر آیه الله الخامنئی- لبنان
۲۸ کرامت انسانی مبنای حکومت مهدوی (عج) ۱۳۸۷ همایش کرامت مهدوی- مؤسسه انتظار نور
۲۹ مردم سالاری دینی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری ۱۳۸۱ مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
۳۰ شاخصه کرامت در توسعه سیاسی ۱۳۸۷ سازمان مدیریت برنامه و بودجه- انجمن مطالعات سیاسی
۳۱ معمای انتخابات در فقه سیاسی ۱۳۸۸ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۳۲ اندیشه سیاسی شیخ انصاری ۱۳۷۳ کنگره شیخ اعظم انصاری
۳۳ دیالوگ و نظریه پردازی در فقه سیاسی ۱۳۸۴ مرکز مدیریت حوزه- نهضت نرم افزاری و تولید علم
۳۴ ساختار حکومت امام علی(ع) ۱۳۷۹ دانشنامه امام علی(ع)
۳۵ آسیب شناسی فلسفه سیاسی از دیدگاه مقام معظم رهبری ۱۳۸۷ مجموعه مقالات کنگره علامه آشتیانی
۳۶ دولت در اندیشه و عمل امام علی (ع) ۱۳۸۲ در مجموعه سیاستنامه علوی –پزوهشگاه دفتر تبلیغات

 

  1. مقالات عمومی/یادداشت‌های علمی (روزنامه‌ها، نشریات، ‌خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و …)
ردیف عنوان مقاله/یادداشت وضعیت مقاله محل انتشار/ سال انتشار
۱ مأمن عشق شهید عصر ما ۱۳۶۳ مجله شاهد شماره ۸۵
۲ سرباز گمنام خمینی ۱۳۶۴ مجله شاهد شماره ۹۹
۳ الگوسازی استعمار ۱۳۶۷ روزنامه رسالت (۳ آذر)
۴ ماهیت نظم نوین جهانی ۱۳۷۱ روزنامه کیهان (۱۴ آذر)
۵ نقش سازمان ملل در نظم نوین جهانیی ۱۳۷۱ روزنامه کیهان (۱۵ خرداد)
۶ جایگاه ایدئولوژی در نظم نوین جهانی ۱۳۷۱ روزنامه کیهان (۱۶ آذر)
۷ نهضت اصلاحی در فرهنگ عاشورا و تعالم عاشورایی امام خمینی ۱۳۷۵ خبرنامه دومین کنگره فرهنگ عاشورا
۸ در حاشیه درخواست پاترول توسط جمعی از نمایندگان مجلس (اسب ۱۳۷۵ روزنامه جمهوری اسلامی (۳ مرداد)
۹ جایگاه سیاست در اندیشه صدرالمتألهین ۱۳۷۸ روزنامه انتخاب (۳۰ اردیبهشت)
۱۰ سیاست و حکومت در اندیشه ملاصدرا ۱۳۷۸ روزنامه انتخاب (۱ خرداد)
۱۱ رئیس اول نظام سیاسی در اندیشه ملاصدرا ۱۳۷۸ روزنامه انتخاب (۲ خرداد)
۱۲ چالش با هانتینگتون پیرامون پارادایم برخورد ۱۳۷۸ روزنامه انتخاب (۳ خرداد)
۱۳ شرایط رهبری در اندیشه سیاسی فارابی ۱۳۷۸ روزنامه انتخاب (مسلسل ۴ شماره)
۱۴ نسبت جامعه مدنی با نظام ولایی ۱۳۷۷ روزنامه خبر (۱۴ اردیبهشت)
۱۵

 

۹. تدریس در دانشگاه/ حوزه علمیه

ردیف عنوان مقطع سال تدریس دانشگاه/ رشته
۱ آرمان‌شهر اسلامی در قرآن دکتری ۹۷-۹۹ مجتمع علوم انسانی جامعه المصطفی
۲ مهدویت و جهانی شدن سطح۴ ۱۳۹۹ مرکز آموزش تخصصی مهدویت
۳ جریان‌شناسی سیاسی ارشد ۱۳۹۸ دانشگاه شهید محلاتی
۴ اندیشه سیاسی اسلام ارشد ۱۴۰۰ مؤسسه حوزوی امام رضا(ع)
۵ نظام دولت و حکومت در نهج‌البلاغه دکتری ۹۸-۹۹ دانشگاه قرآن و حدیث
۶ سیره سیاسی پیامبر(ص) سطح ۴ ۱۴۰۰ مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع)
۷ سیاست و حاکمیت دینی در قرآن سطح ۴ ۱۴۰۱ مدرسه عالی امام کاظم (ع)
۹ روش‌های نوین فهم متن سطح ۴(دکتری) ۱۴۰۱-۲ مدرسه عالی امام کاظم (ع)
۱۰ سیاست و جامعه در منظر اهل بیت(ع) ۹۵-۹۷ جامعه المصطفی العالمیه
۱۱ تاریخ اندیشه‌های سیاسی مسلمانان در دوره معاصر سطح ۴(دکتری) ۱۴۰۰ جامعه المصطفی العالمیه
۱۲ نظام سیاسی اسلام دکتری ۸۱-۸۲              //
۱۳ اندیشه ساسی امام خمینی ارشد ۱۳۸۴ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
۱۴ نقد تفکر اجتماعی غرب ۱۳۸۵ جامعه المصطفی
۱۵ حکومت جهانی مهدویت سطح ۴ ۱۳۸۶ مؤسسه تخصصی مهدویت
۱۶ سیاست و حکومت در نهج البلاغه سطح۳ ۱۳۸۴-۱۳۸۹ مرکز تخصصی نهج البلاغه
۱۷ انسان شناسی ارشد ۱۳۸۵ دانشگاه شهید محلاتی
۱۸ فلسفه سیاست(دین و سیاست) ارشد ۱۳۸۸ دانشگاه تهران –پردیس فارابی
۱۹ تاریخ تحولات اجتماعی ایران کارشناسی و ارشد ۹۵-۹۷ دانشگاه طلوع مهر
۲۰ روان شناسی اجتماعی با گرایش تربیتی ارشد ۱۴۰۰ دانشگاه طلوع مهر

 

۱۰. راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی/ حوزوی

ردیف عنوان پایان‌نامه و رساله/ نام دانشجو و طلبه مقطع سال دانشگاه/ نام دانشجو
۱ راهنمایی روش اجتهادی در استنباط گزاره های کلام سیاسی  از قرآن با تأکید بر دیدگاه آیت الله خامنه ای(سیدصمد موسوی) دکتری ۱۴۰۰ جامعه المصطفی/مجتمع علوم انسانی امین
۲ راهنمایی کارکردهای سیاسی امر به معروف و نهی از منکر از منظر آیات و روایات(روح‌الله رضایی‌مرام) ارشد ۱۳۹۸ حوزه علمیه قم
۳ نقش روحانیت در مقابله با جنگ نرم( علی اکبری ) ارشد ۱۳۹۴ حوزه علمیه قم
۴ مشاور بررسی فقهی جرم سیاسی( محمد احسانی) سطح چهار ۱۳۹۶ مدرسه عالی فقه و اصول
۵ راهنمایی آسیب‌شناسی فرهنگ قومیت از نگاه قرآن و سنت(مراد نام پور) سطح ۳ ۱۳۹۳ حوزه علمیه قم
۶ عوامل فساد قدرت سیاسی در جامعه اسلامی و راهکارهای مقابله با آن از منظر فقه اهل بیت(ع)( محمدحسین انصاری) سطح ۴ ۱۴۰۱ مدرسه عالی فقه تخصصی
۷ مقایسه فقه حکومتی دردیدگاه امام خمینی و شهید صدر(فخاری) سطح۳ ۱۳۹۳ حوزه علمیه قم
۸ ماهیت، بایدها، و نیازهای گریه از منظر روایات(حامد اکبری) سطح۳ ۱۳۹۳ حوزه علمیه قم
۹ بررسی فقهی شروط مبطل عقد نکاح سطح ۳ ۱۳۹۷ حوزه علمیه قم
۱۰ بررسی شبهات کلامی مرتبط با اصل ولایت فقیه و تعیین مصداق آن(حسین محمدی‌نژاد) سطح ۴ ۱۳۹۷ حوزه علمیه قم
۱۱ سخن‌چینی از منظر قرآن کریم(مهدی غفاری) سطح ۳ ۱۳۹۸ حوزه علمیه قم
۱۲ بررسی فقهی شرط عدم بارداری در نکاح(سیدعلی حسینی احمد فداله) سطح ۳ ۱۳۹۷ حوزه علمیه قم
۱۳ راهنمایی نظام سیاسی صالح در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای ( محمد کریمی خضرا) کارشناسی ارشد ۱۳۹۰ دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده علوم انسانی
۱۴ مشاور رساله تبیین اندیشه سیاسی علمای امامیه مدرسه بغداد بر اساس روش اسکینر دکتری ۱۳۹۰ دانشکده الهیات و معارف اسلامی – دانشگاه تهران
۱۵ مؤلفه های فتنه از دیدگاه امام علی (ع) سطح۳ ۱۳۸۷ حوزه علمیه قم
۱۶

 

۱۱. طرح‌ها و پروژه‌های برون‌سازمانی

ردیف عنوان طرح‌ها /پروژه‌های برون‌سازمانی نام سفارش دهنده تاریخ انجام
۱ بنیادهای انقلاب اسلامی دانشگاه طلوع مهر( اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی) ۱۴۰۰
۲ نظریه فرایندی انقلاب اسلامی دانشگاه طلوع مهر( اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی) ۱۴۰۱
۳ درآمدی بر فقه تحزب در نظام اسلامی اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی ۱۳۹۸
۴ تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی ۱۳۹۷
۵ راهبردهای انقلاب اسلامی برای دهه پنجم اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی ۱۳۹۸
۶ آسیب شناسی جریان اصول گرایی مجمع پیروان امام و رهبری ۱۳۹۶

 

۱۲. کرسی‌های ترویجی( با تأیید دبیرخانه حمایت از کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره)

ردیف عنوان کرسی ترویجی مسئولیت

( مدیر جلسه، ارائه‌دهنده، و ناقد)

تاریخ برگزاری
۱ روش‌شناسی کلام سیاسی با تأکید بر کلام سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای ارائه دهنده
۲ معیارهای عدالت و مصلحت ناقد ۱۳۹۹
۳ گستره‌شناسی انتظار در اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ارائه دهنده ۱۴۰۰
۴ مبانی فکری سیاسی روشنفکری دینی متجدد ناقد ۱۳۹۷
۵ استقلال و نفی سلطه در رویکرد فقهی، سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای ناقد ۱۳۹۶
۶ قلمرو گستره فقه سیاسی از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ناقد
۷ نقش کلام سیاسی در فرایند بازسازی نظریه ولایت فقیه ارائه ۱۳۹۸
۸ نقش انقلاب اسلامی در ارتقای حقیقت عدالت ارائه ۱۳۹۴
۹ فقه تحزب ارائه ۱۳۹۹
۱۰ ثبات سیاسی در نظام مردم سالاری‌ دینی ناقد ۱۳۹۶
۱۱ غایات و کارویژه‌های فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای ناقد
۱۲ گفتمان انقلابی از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ارائه
۱۳ اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) ارائه
۱۴ کمال مردم‌سالاری دینی در اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؛ چشم‌انداز تمدنی ارائه
۱۵ صراط: سیاست فهمی و سیاست‌سازی در اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ناقد ۱۴۰۰
۱۶ فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی ارائه ۱۴۰۱
۱۷ فلسفه سیاسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ارائه
۱۸ عداالت اجتماعی از منظر فلسفه سیاسی علامه طباطبایی ناقد
۱۹ امکان‌پذیری و چگونگی آینده‌پژوهی اسلامی ارائه ۱۴۰۰
۲۰ ماهیت دولت اسلامی ارائه
۲۱ روش‌شناسی فارابی در اسلام‌سازی فلسفه یونان ارائه ۱۴۰۱
 
 
 

 

۱۳. کارگاه‌های علمی و مهارتی

ردیف عنوان کارگاه‌های علمی و مهارتی نحوه حضور

( شرکت‌کننده/ ارائه‌دهنده)

تاریخ برگزاری
۱ علم دینی (نظریه دکتر مهدی گلشنی) شرکت کننده ۲۱/۳/۱۳۹۳
۲ نظریه پیوندی در باب علم دینی شرکت کننده ۱۵/۱۱/۱۳۹۴
۳ فلسفه‌های مضاف (نظریه آیت‌الله علی‌اکبر رشاد) شرکت کننده ۱۴/۰۸/۱۳۹۴
۴ روش‌شناسی مباحث نظام‌پردازی دینی شرکت کننده ۲۶/۰۵/۱۴۰۱
۵ نظام‌پردازی دینی شرکت کننده ۱۹/۰۸/۱۴۰۰
۶ مهارت حل مسئله شرکت کننده /۱۲/۱۴۰۱

 

۱۴. جشنواره‌ها و جوایز

ردیف نام جایزه تاریخ دریافت
۱ اندیشه سیاسی فارابی (کتاب سال حوزه) ۱۳۸۲
۲ دولت در اندیشه سیاسی فارابی (نهمین کتاب سال دانشجویی) ۱۳۸۳
اندیشه سیاسی مسکویه و فارابی(دوسالانه خبرگان رهبری)
۳ فارابی پژوه برجسته جهانی ۱۴۰۱
۴ مقاله روش تفکر سیاسی در حکمت متعالیه(کنگره دین پژوهان کشور) ۱۳۸۷
۵
۶

 

۱۵. ارزیابی‌ها و داوری‌های علمی

ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
۱ وجوه سیاسی در اسماء حسنی بهرام دلیر ۱۳۹۷
۲ اخلاق سیاسی از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای  سیدکاظم سیدباقری ۱۳۹۷
۳ مساله کارآمدی در نظام جمهوری اسلامی ایران (چیستی، چرایی و چگونگی)  مسعود پورفرد ۱۳۹۷
۴ سیاست خارجی نظام اسلامی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای  محمد ملک زاده ۱۳۹۷
۵ فلسفه فقه سیاسی بر اساس دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای  سیدسجاد ایزدهی ۱۳۹۷
 

ارزیابی ۱۶ مقاله برای کمیسیون نشریات علمی حوزه

داوری بری گریدعلمی ۱۳۹۶-۱۴۰۰
درآمدی بر فلسفه نظام‌سازی فقهی: مبادی تصوری در نظام‌سازی فقهی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی ۱۴۰۰

 

۱۶. عضویت‌ در مؤسسات و مجامع علمی

ردیف نام موسسه/مجمع علمی بازه زمانی عضویت نوع مسئولیت
۱ عضویت در شورای علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی ۸۰
۲ عضویت در شورای علمی مؤسسه انتظار نور ۸۱
۳ عضویت در شورای علمی مرکز تحقیقات اسلامی سپاه ۸۴ – ۸۶
۴ عضویت در شورای علمی اجلاس دو سالانه مهدویت ۸۱ – ۸۶
۵ عضویت در س انجمن( مهدویت،مطالعات سیاسی و ارتباطات) معاونت پژوهش حوزه ۸۶-۹۰
۶ عضو کمیته بازنگری متون درسی علوم سیاسی

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۹۰
۷ دبیرکمیسیون انجمن ها و قطب های علمی حوزه معاونت پژ.وهش حوزه ۱۳۸۹-۱۳۹۶
دبیرکمیسیون انجمن ها و قطب های علمی حوزه معاونت پژوهش حوزه ۱۳۸۹- ۱۳۹۶
 عضو کمیسیون کرسی های نظریه پردازی حوزه معاونت پژ.وهش حوزه ۱۳۹۰- ۱۳۹۹
عضو کمیسیون فرهیختگان و نخبگان تبلیغی معاونت پژ.وهش حوزه ۱۳۹۱- ۱۳۹۹
عضو کمیسیون پژوهش ستاد پیگیری منویات مقام معظم رهبری در حوزه معاونت پژ.وهش حوزه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
عضو کمیسیون انجمن های علمی حوزه معاونت پژ.وهش حوزه ۱۳۸۸-۱۳۹۸
عضویت در شورای بازنگری در آیین نامه مراکز تخصصی حوزه معاونت آموزشی حوزه ۱۳۸۸

 

۱۷. فعالیت‌های علمی- اجرایی

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
۱ رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ۱۳۷۸-۱۳۸۳
۲ مدیرگروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۱-۱۳۹۰
۳ مسئول دبیرخانه انجمن های علمی حوزه  معاونت پژوهش حوزه ۱۳۸۸-۱۳۹۴
۴ رئیس انجمن مطالعات سیاسی و عضو هیأت مدیره معاونت پژوهش حوزه ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۵ مدیرگروه سیاست دانشنامه قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۴
۶ مدیرگروه سیاست  دانشنامه سیره نبوی /// ۱۳۹۲
۷ معاون آموزش و پژوهش مرکزآموزش تخصصی نهج البلاغه ۱۳۹۲-۹۶
۸ مدیراندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه طلوع مهر قم ۱۴۰۱

 

 

تاریخ تکمیل/بروزرسانی: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲