کتاب «آرای اخلاقی علامه طباطبایی» برای دومین بار تجدید چاپ شد

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “آرای اخلاقی علامه طباطبایی” اثر آقای رضا رمضانی محقق گروه اخلاق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به نوبت دوم چاپ خود رسید.

هدف از تألیف این کتاب، بررسی مسایل اخلاق و مباحث مرتبط با آن در اندیشه دینی و از نگاه علامه طباطبایی است.
بدون شک آرای علامه طباطبایی در حوزه موضوعات دینی با توجه به احاطه کامل ایشان بر علوم عقلی و نقلی، اهمیت ویژه‌ای در دنیای اسلام دارد. از این رو در کتاب “آرای اخلاقی علامه طباطبایی”در ابتدا به مسایل و مباحث حوزه اخلاق پرداخته شده و سپس آرای علامه در آن خصوص بیان شده است.

چاپ دوم کتاب “آرای اخلاقی علامه طباطبایی” از شش بخش اصلی و هر بخش، از فصولی به شرح زیر تشکیل شده است.

بخش اول: مقدمات مباحث اخلاق؛

فصل اول: چیستی اخلاق و مفاهیم اخلاقی

فصل دوم: رابطه علم اخلاق و علوم دیگر

فصل سوم: آیا اخلاق قابل تغییر است؟

بخش دوم: منابع و مسالک اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی؛

فصل اول: مسالک و روش‌های اخلاقی

فصل دوم: منطق کشف یا منابع اخلاق اسلامی

بخش سوم: مسایل بنیادین اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی؛

فصل اول: رابطه دین و اخلاق

فصل دوم: رابطه ادراکات حقیقی و اعتباری

فصل سوم: اطلاق و نسبیت در اخلاق و کلیت قوانین اخلاقی

بخش چهارم: حسن و قبح عقلی و باید و هست؛

فصل اول: حسن و قبح عقلی

 فصل دوم: رابطه باید و هست

 بخش پنجم: فضایل و رذایل اخلاقی؛

فصل اول: تعریف فضیلت و رذیلت

فصل دوم: چگونگی آراستن به فضایل و دوری از رذایل

فصل سوم: رابطه فضیلت و سعادت

بخش ششم: نسبت اخلاق دینی با اخلاق سکولار و آزادی؛

فصل اول: اخلاق دینی و اخلاق سکولار

فصل دوم: رابطه اخلاق دینی و آزادی از دیدگاه علامه طباطبایی

چاپ دوم کتاب “آرای اخلاقی علامه طباطبایی” اثر آقای رضا رمضانی، با قیمت ۴۰،۰۰۰ تومان سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیدر اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به‌ وبگاه سازمان انتشاراتپژوهشگاه مراجعه نمایند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید