کتاب آزمون‌های پیشاتفسیری متن منتشر شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب آزمون‌های پیشاتفسیری متن اثر دکتر محمدحسن احمدی در گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه و توسط سازمان انتشارات به زیور طبع آراسته شد.

کتاب حاضر با تاکید بر «آزمون‌های پیشاتفسیری متن»، تلاش می‌کند تا نوع مواجهه با متن به عنوان اصلی‌ترین اتفاق در حوزه پژوهش‌های علوم اسلامی متن محور را در قالب طراحی آزمون‌های مختلف، تبیین کند. قضاوت پذیرکردن پژوهش، کاهش احتمال تفسیر به رای و آماده‌سازی متن برای تفسیر و در مجموع ایجاد یک جهش در علوم انسانی اسلامی از مهمترین کارکردهای آزمون‌های پیشاتفسیری است.

کتاب آزمون‌های پیشاتفسیری متن اثر دکتر محمدحسن احمدی، که هر جلد با قیمت ۱۴۵۰۰۰ تومان راهی بازار نشر شد.

علاقمندان جهت تهیه کتاب و یا اطلاعات تکمیلی می‌توانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه به نشانی: www.poiict.ir مراجعه کنند.

مطالعه فهرست و مقدمه