برچسب: کویید19

شلیک‌های مرگبار، قتل خاموش

محمدرضا سنگری در جدیدترین یادداشت خود به بی‌توجهی افراد در رعایت نکات ایمنی و فاصله اجتماعی پرداخته است.

انفعال نهاد علم در ایران نسبت به کرونا

مهدی رحیمی چاکدل مدیر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه درباره وضعیت نهاد علم در ایران در مواجهه با کرونا گفت.

دولت برای سازگار کردن شهروندان با کرونا تلاش کند

دکتر محسن ردادی عضو هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی با برنامه "گفتگوی فرهنگی" درباره رفع شبهات کرونایی مصاحبه تلفنی کرد.

تغییر مساله و پارادایم جهان در فراگیری جهانی کرونا

نشست علمی «کرونا و احتمال تکینگی در ادبیات داستانی»،‌ به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه و با حضور و ارائه آقای دکتر مهدی کاموس برگزار شد.

آیا کرونا مردم و دولت را آشتی می‌دهد؟

کرسی ترویجی « بازسازی اعتماد در فضای پسا کرونایی» به همت گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی