برچسب: کویید19

کرسی ترویجی بازسازی اعتماد در فضای پساکرونایی

کرسی علمی ترویجی با عنوان "بازسازی اعتماد در فضای پساکرونایی" به همت گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

موارد جنایت عمد، شبه عمد و خطای محض در انتقال کرونا

کرسی علمی ترویجی مسئولیت کیفری ناشی از سرایت دادن بیماری‌ های مسری توسط گروه فقه حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به صورت مجازی برگزار شد.

صحبت کردن با مردم راهبرد اعتمادزایی

اولین بار که با این سوال مواجه شدم که آیا کرونا تغییری در اعتماد مردم به رسانه‌های داخلی به وجود آورده است، برداشت خودم این بود که مردم نسبت به رسانه‌های داخلی بی‌اعتمادتر شدند

کرونا و جلوه‌های خاص تاریخ انقلابی ما

عالم تجدُّد، جهان را بر وفق معیارها و ضوابط خود تفسیر می‌کند و تصوّر می‌کند تمام جوامع، خواه‌ناخواه، به‌سویی سوق یافته‌اند که اقتضای سلطۀ فرهنگی آن است.

کرونا و سیطره جهانی فرهنگ و تمدن اسلامی

کرونا تاییدی بر سیطره جهانی فرهنگ و تمدن اسلامی یادداشتی از مهدی جهان پرور

یادداشت هفته

نشست‌های علمی