برچسب: کرسی مجازی

کرسی ترویجی تعریف و روش کشف مذهب اقتصادی اسلام

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه اقتصاد پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی

کرسی ترویجی کلام اجتماعی (ماهیت، قلمرو و روش)

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط موسسه آموزش عالی حوزوی زینبیه و گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی به صورت مجازی

کرسی ترویجی ساختار حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی

کرسی ترویجی الگوی اخلاقی طلاق همسران در قرآن کریم

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه اخلاق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی

کرسی ترویجی رویکرد علامه مصباح یزدی(ره) در مواجهه با پلورالیزم دینی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی در راستای همایش ملی علامه مصباح یزدی(ره) فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی