برچسب: کرسی مجازی

کرسی ترویجی نظریه تفسیری اریک هرش و نقد آن

برگزاری کرسی علمی ترویجی به مناسبت هفته پژوهش

کرسی ترویجی رئالیسم ارزش شناختی در علوم انسانی

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه

کرسی ترویجی الگوهای همگرائی در جهان اسلام

برگزاری کرسی علمی- ترویجی با موضوع “الگوی های همگرائی در جهان اسلام“ توسط مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه

کرسی ترویجی روش شناسی تولید فلسفه‌های مضاف

برگزاری کرسی علمی تروجی به مناسبت هفته پژوهش به صورت مجازی

کرسی ترویجی بررسی و نقد طبیعت‌گرایی روش‌شناختی

همزمان با هفته پژوهش کرسی علمی ترویجی توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی