برچسب: کرسی مجازی

کرسی ترویجی مسولیت کیفری ناشی از سرایط دادن بیماری‌های مسری

کرسی علمی ترویجی با موضوع “مسولیت کیفری ناشی از سرایط دادن بیماری‌های مسری“ توسط گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار میشود.

کرسی ترویجی راهبردهای مدیریتی ایران در تقابل با بحران‌ها با رویکرد...

برگزاری کرسی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه با همکاری مرکز تمدن و دین‌پژوهی پیامبر اعظم(س)

کرسی ترویجی رنج و رهایی در عرفان اهل بیتی

برگزاری کرسی علمی ترویجی مجازی با موضوع “رنج و رهایی در عرفان اهل بیتی“ توسط گروه عرفان پژوهشگاه

کرسی ترویجی مجازی ادبیات داستانی و کرونا برگزار شد

نخستین کرسی علمی ترویجی مجازی با عنوان “ادبیات داستانی و کرونا (چیستی، چرایی و واکنش حداقلی)” به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه و با حضور و ارائه دکتر احمد شاکری برگزار شد.

کرسی ترویجی مجازی ادبیات داستانی و کرونا

به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه، کرسی علمی ترویجی با عنوان "ادبیات داستانی و کرونا (چیستی، چرایی و واکنش حداقلی)" به صورت مجازی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی