برچسب: کرسی مجازی

کرسی ترویجی چیستی روح معنا و تبیین معیار در تعیین حدود...

کرسی علمی- ترویجی توسط گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

اهداف سیاست خارجی نظام اسلامی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب

کرسی علمی- ترویجی توسط گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی اهداف سیاست خارجی نظام اسلامی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

کرسی ترویجی آسیب‌شناسی روش‌ پژوهش در مسائل تاریخی

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه

کرسی ترویجی بررسی نظریه پوشش اسلامی با رویکرد تنزیلی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی با ارائه حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم بهجت پور به صورت مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی