برچسب: کرسی مجازی

کرسی ترویجی بررسی نظریه پوشش اسلامی با رویکرد تنزیلی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی با ارائه حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم بهجت پور به صورت مجازی

قلمروشناسی علوم انسانی اسلامی از منظر قرآن

کرسی علمی- ترویجی  توسط گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی نظریه فهم شبکه‌‌ای متن

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی

کرسی ترویجی چیستی و هستی فضای مجازی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی

کرسی ترویجی قلمروشناسی علوم انسانی اسلامی از منظر قرآن

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی