برچسب: کرسی مجازی

کرسی ترویجی نقد عقل سلفی

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی

کرسی ترویجی سنت‌های الهی و حرکت تکاملی تاریخ و جامعه

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه علمی مطالعات پیشرفت ایرانی اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت مجازی

کرسی ترویجی بررسی تطبیقی رویکردهای واقع گرای معاصر دینی

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی.

تطبیق عناوین مجرمانه بر دستبردهای سایبری

کرسی علمی- ترویجی “تطبیق عناوین مجرمانه بر دستبردهای سایبری“ توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با همکاری مرکز بین‌المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت برگزار شد.

کرسی ترویجی مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیه جنایات کمتر از نفس

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی