برچسب: کرسی مجازی

کرسی ترویجی جلوه‌ها و توفیقات مدیریت جهادی در مواجهه با کرونا

برگزاری کرسی علمی ترویجی با موضوع “جلوه‌ها و توفیقات مدیریت جهادی در مواجهه با کرونا“ توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه

بهره‌های اخلاقی از بیماری کرونا

کرسی علمی ترویجی "بهره‌های اخلاقی از بیماری کرونا" به صورت مجازی و تحت نرم افزار اسکایپ برگزار شد.

کرسی ترویجی نگاهی به جغرافیای پزشکی و اپیدمی‌ها

کرسی علمی ترویجی با موضوع “نگاهی به جغرافیای پزشکی و اپیدمی‌ها (با تاکید بر COVIDE19)“ توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی بحران کرونا و احیاء کارکرد دفاعی و امنیتی مرزها

کرسی علمی ترویجی با موضوع “بحران کرونا و احیاء کارکرد دفاعی و امنیتی مرزها“ توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی بهره‌های اخلاقی از بیماری کرونا

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی با موضوع “بهره‌های اخلاقی از بیماری کرونا“ توسط گروه...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی