نشست علمی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت

نشست علمی: “شبکه ملی اطلاعات و اینترنت”

برگزار کننده: مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه 

محورهای این نشست علمی و همچنین ارائه‌دهندگان بحث‌ها عبارتند از:

  • چیستی شبکه ملی اطلاعات؟ و موضوعات و مسائل اصلی در توسعه شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور / با ارائه دکتر عباس آسوشه
  • الگوی ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات / با ارائه مهندس محمدحسن انتظاری
  • بررسی وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و الزامات و راهکارهای پیش‌رو / با ارائه دکتر رسول جلیلی
  • آیا اینترنت قطع شده بود؟ به جای قطع اینترنت چه کارهای دیگری می‌شد انجام داد؟ / با ارائه دکتر فرشاد مهدی‌پور

دبیری علمی: دکتر عزیز نجف‌پور آقابیگلو 

زمان برگزاری: سه‌شنبه مورخ ۳ دی‌ماه ۹۸ از ساعت ۱۵:۰۰ لغایت ۱۷:۰۰

مکان برگزاری: سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر تهران

خبر برگزاری: نشست ماهیت و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات برگزار شد

گزارش تصویری

دریافت صوت

گزارش محتوایی