برچسب: پیشرفت دینی

عالَم توسعه تجددی و عالَم پیشرفت دینی

یادداشت آقای مهدی جمشیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در شماره ۲۶ و ۲۷ فصلنامه صدرا منتشر شده است.

انقلاب در برابر دوگانۀ «توسعۀ سکولار/ پیشرفت دینی»

یادداشتی از آقای مهدی جمشیدی، عضوِ هیأت‌ِ علمیِ گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه، در نشستِ نقد و بررسیِ سندِ «دگرگون‌ ساختنِ جهانِ ما: دستورکارِ 2030 برای توسعۀ پایدار» تقدیم می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی