نشست علمی “تاریخ جامع ادبیات و فرهنگ ایران اسلامی” برگزار می‌شود

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست “تاریخ جامع ادبیات و فرهنگ ایران اسلامی” از سلسله نشست‌های علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در تهران برگزار می‌شود.

در این نشست علمی دکتر رضا بیات به عنوان ارائه دهنده حضور خواهد داشت.  نقادی این نشست نیز بر عهده آقایان دکتر حسین احمدی و دکتر مسلم نادعلی‌زاده می‌باشد.

در این پژوهش، تاریخ ادبیّات و فرهنگ ایران بازنویسی می‌شود. مقصود از ادبیّات، اشعار و نثرهای ادبی و فنّی است و مقصود از فرهنگ، متون مربوط به علوم تجربی، شرعی، فلسفی، عرفانی، تاریخی و … است که موضوعشان در ادبیّات وارد شده و زبانشان، آینۀ زبان رایج و متعارف ادوار مختلف تاریخ ایران است.

گفتنی است بازۀ تاریخی پژوهش، ایران پس از اسلام است؛ چرا که این دوره نسبت به پیش از اسلام، گسستی واضح در زبان، اندیشه و اعتقادات دارد و می‌توان گفت که تأثیر اندیشه‌ها و میراث ادبی پیش از اسلام نسبت به تأثیر فرهنگ اسلامی در متون منظوم و منثور پس از اسلام، بسیار اندک و قابل اغماض است. این طرح که در پنج فاز تدوین شده است، حدود ۱۰ سال زمان می‌برد و ۳۵ نفر از دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی رشتۀ ادبیّات فارسی و رشته‌های نزدیک به آن را به خود مشغول می‌کند.

نشست علمی “تاریخ جامع ادبیات و فرهنگ ایران اسلامی” بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۸ دی‌ماه جاری از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان در سازمان مرکزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان پژوهشگاه(۲)، شماره ۲، برگزار خواهد شد.