برچسب: قاسم اخوان نبوی

نقدی بر سخنان اخیر دکتر سروش درباره «دین قدرت است»

در سخنانی که اخیراً دکتر سروش درباره «دین و قدرت» ایراد کرده‌اند، و مبتنی بر مبانی ایشان در قبض و بسط و بسط تجربه نبوی می‌باشد، دارای ابهامات بوده و منشاء مغالطاتی شده است.

پژوهش و مطالعات الهیاتی، نیاز جامعه علمی

مسائل و موضوعات مختلف را می‌توان از ابعاد مختلفی مورد بررسی و مطالعه قرار داد یکی از این ابعاد بررسی الهیاتی مسائل است.

دین‌شناسی علمی و کارکرد دین

یادداشتی از دکتر قاسم اخوان نبوی عضو هیأت علمی گرو کلام پژوهشگاه

ارزیابی رویکردهای جدید الهیاتی درباره بلایای طبیعی و شرور

کرسی علمی ترویجی ارزیابی رویکردهای جدید الهیاتی درباره بلایای طبیعی و شرور برگزار شد

کرامت نفس و حق الناس

دکتر قاسم اخوان نبوی  عضو هیات علمی گروه کلام و دین‌پژوهی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   کرامت به معناى دورى از پستى...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی