برچسب: قاسم اخوان نبوی

انتخاب کتاب “جامعه شناسی دین: مبادی پیشینه” به عنوان کتاب درسی...

کتاب جامعه شناسی دین: مبادی پیشینه" اثر آقای قاسم اخوان نبوی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از سوی دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش به عنوان کتاب درسی ویژه معلمان انتخاب شد."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی