برچسب: فلسفه داستان داستان

دفاع مقدس دارای شکل وصفی است و به‌طور ذاتی نمی‌توان آن...

نشست معرفی و بررسی کتاب «فلسفه داستانِ داستان» با حضور نویسنده اثر احمد شاکری برگزار شد.

اهتمام استاد شاکری به این افق ناشناخته و کم‌رهرو واقعاً ارزشمند...

نشست معرفی و بررسی کتاب «فلسفه داستانِ داستان» با حضور نویسنده اثر احمد شاکری و سخنرانی آقای علیرضا کمری برگزار شد.

کتاب فلسفه‌ی داستان داستان، آزمایشگاه تولید نظری از نمونه‌ی آرمانی انسان...

نشست معرفی و بررسی کتاب «فلسفه داستانِ داستان» با حضور نویسنده اثر احمد شاکری و سخنرانی فرانک جمشیدی برگزار شد.

ایشان یک باورمند انقلابی اصول محور بوده و درک‌مندی دردمند است

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری خانه...

نشست علمی معرفی و بررسی کتاب «فلسفه داستان داستان»

نشست معرفی و بررسی کتاب «فلسفه داستان داستان» به صورت حضوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی