برچسب: روزبه زارع

ورود و امتزاج معارف غیرحسی در فرایند شکل‌گیری و تثبیت فرضیه...

تاز‌ترین یادداشت دکتر روزبه زارع عضو هیات علمی گروه غرب‌شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

چرا میان علم جدید و جهان‌بینی دینی تعارض وجود دارد؟

تازه‌ترین یادداشت دکتر روزبه زارع مدیر گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه

خاستگاه خداناباوری در غرب مدرن در تناسب با اندیشه مدرن است

نشست علمی با موضوع “گونه‌شناسی خداناباوری در غرب معاصر” توسط گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه برگزار شد.

بایسته‌های گروه غرب‌شناسی در آستانه‌ی تحولی بنیادین

مصاحبه با دکتر روزبه زارع مدیر گروه غرب‌شناسی در راستای سلسله گفتگوهای علمی با مدیران گروه‌های پژوهشگاه.

نشست علمی گونه‌شناسی الحاد در ایران معاصر

نشست علمی با موضوع “گونه‌شناسی الحاد در ایران معاصر” توسط گروه غرب‌شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی