نشست هم‌اندیشی جایگاه عدالت در سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نشست هم‌اندیشی: جایگاه عدالت در سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

برگزار کننده: توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با همکاری اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

با حضور: حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی، حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری و آقای دکتر حسین رمضانی

دبیر علمی: حجت‌الاسلام  دکتر محمد ملک‌زاده

زمان برگزاری : سه‌شنبه ۱۱ تیر ماه جاری از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مکان برگزاری : سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم

مشاهده خبر برگزاری کرسی: وجود صراحت بیشتر متن سند الگوی اسلامی پیشرفت در عدالت رسانه ای و قضایی ضروری است

گزارش محتوایی کرسی: جایگاه عدالت در سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت