برچسب: روزبه زارع

چرا تبعیت از طبیعی‌گرایی روشی موفقیت‌هایی در پی دارد؟

دکتر روزبه زارع عضو هیات علمی گروه غرب‌شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چرا تبعیت از طبیعی‌گرایی روشی موفقیت‌هایی در پی دارد؟ در یادداشتی...

کرسی اصل بستار و الگوی فیلسوفان مسلمان از فعل الهی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی با موضوع “اصل بستار و الگوی فیلسوفان مسلمان از فعل الهی” توسط گروه غرب...

نشست علمی نقد و بررسی کتاب علم اجتماعی اسلامی

نشست نقد کتاب «علم اجتماعی اسلامی، بازآفرینی نظریه استاد مطهری» توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

چرا طبیعی‌گرایی مقبول افتاد؟

یادداشت دکتر روزبه زارع عضو هیات علمی گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه با عنوان چرا طبیعی‌گرایی مقبول افتاد.

آیین معارفه مدیر جدید گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه برگزار شد

آیین تکریم و معارفه رؤسای سابق و جدید گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه با حضور رییس و مدیران گروه‌های علمی این پژوهشکده برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی