برچسب: انجمن علمی تحول علوم انسانی

نشست علمی نقش انقلاب اسلامی در تحول فقه برگزار می‌شود

پیش‌نشست هجدهم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی و انجمن علمی تحول علوم انسانی برگزار می‌شود.

نشست مطالعات علوم انسانی اسلامی؛ کامیابی‌ها و کاستی‌ها برگزار می‌شود

پیش‌نشست شانزدهم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه کلام و با همکاری انجمن علمی تحول علوم انسانی برگزار می‌شود.

نشست تحولات نظام حقوقی ایران پس از انقلاب اسلامی برگزار می‌شود

پیش‌نشست یازدهم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی با مشارکت انجمن علمی تحول علوم انسانی برگزار می‌شود.

همایش ملی المیزان و علوم انسانی اسلامی برگزار شد

همایش ملی المیزان و علوم انسانی همزمان با مشارکت انجمن علمی تحول علوم انسانی در دارالقران علامه طباطبایی قم برگزار شد

همایش ملی المیزان با سخنرانی آیت الله جوادی آملی در قم...

همایش ملی المیزان و علوم انسانی اسلامی با مشارکت انجمن علمی تحول علوم انسانی و سخنرانی آیت الله العظمی علامه جوادی آملی چهارشنبه شب ۲۳ آبان ماه جاری در قم برگزار می شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی