برچسب: انجمن علمی تحول علوم انسانی

کرسی ترویجی قلمروشناسی علوم انسانی اسلامی از منظر قرآن

کرسی ترویجی  توسط گروه منطق فهم دین با مشارکت انجمن علمی تحول علوم انسانی به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی کارکردهای معرفتی عقل در علوم انسانی اسلامی

کرسی ترویجی توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی با مشارکت انجمن علمی تحول علوم انسانی به صورت مجازی

کرسی ترویجی برآیند اعتقاد قرآنی به جهان غیب در مولفه‌های علوم...

کرسی ترویجی توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه با مشارکت انجمن علمی به صورت مجازی برگزار شد.

مجموعه نشست‌های کارگروه فقه و حقوق همایش ملی بیانیه گام دوم...

مجموعه نشست‌های کارگروه فقه و حقوق همایش با همکاری انجمن علمی تحول علوم انسانی به صورت مجازی برگزار می‌شود.

سلسله نشست‌های علمی مصباح معرفت برگزار می‌شود

به همت قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه با همکاری انجمن علمی تحول علوم انسانی ( نشست اندیشه‌های فلسفی آیت‌الله علامه محمدتقی مصباح یزدی) برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی