برچسب: انجمن علمی تحول علوم انسانی

فراخوان مقاله فصلنامه علمی جامعه پژوهی

فصلنامه علمی «جامعه پژوهی» که مراحل اخذ مجوز علمی-پژوهشی را دنبال می­‌کند، پذیرای مقالات پژوهشی در زمینه مطالعات فرهنگی- اجتماعی است.

نشست علمی سیر تحول فلسفه اقتصاد اسلامی پس از انقلاب اسلامی...

نشست علمی نشست سیر تحول فلسفه اقتصاد اسلامی پس از انقلاب اسلامی با مشارکت انجمن علمی تحول علوم انسانی برگزار می شود

کرسی ترویجی نظریه فطرت و برآیند آن در علوم انسانی برگزار...

کرسی ترویجی “نظریه فطرت و برآیند آن در علوم انسانی” توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی با همکاری انجمن علمی تحول علوم انسانی برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی موضوع‌شناسی علوم انسانی و اقتضائات روش‌شناختی آن برگزار می‌گردد

کرسی آزاد اندیشی "موضوع‌شناسی علوم انسانی و اقتضائات روش‌شناختی آن" توسط گروه فلسفه علوم انسانی اسلامی مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه و انجمن علمی تحول علوم انسانی برگزار شد

نشست توسعه و تحول فلسفه‌های مضاف پس از انقلاب اسلامی برگزار...

پیش‌نشست بیست و ششم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه منطق فهم دین و انجمن علمی تحول علوم انسانی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی