بهرام دلیر

استادیار گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحّض: اسرار عبادت

دریافت رزومه:    CV Dalir

پست الکترونیکی:  br.dalir@gmail.com

 

سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
1 پودمان اموزشهای کاربردی دفترتبلیغااسلامی قم 87 89   اموزشی واجرایی مدیرگروه عرفانهای نوظهور
2 همان …. ….   …. …. مدیرگره اخلاق
3 حوزه علمیه 70 72   …. …. مدیرحوزه علمیه امام خمینی شهرستان سنقرکلیایی
4 واحداندیشه سیاسی پژوهشگاه دفترتبلیغات اسلامی

 

1385 1389 ….     عضوگروه
5 فرمانداری واداره بازرگانی   و….. 1359 1362     اجرایی واحد اردگندم و….

 

 

وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح سه: . . . . . . . . . .

سطح چهار: سطح چهار فقه و اصول

اجتهاد: اجتهاد. . . . . . . . . . . .

20سال تدریس سطوح عالی فقه واصول وفلسفه وعرفان و اینک تدریس خارج فقه و اصول را در فیضیه دارم      

 

 1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی: . . . . . . . . . . . .

کارشناسی‌ارشد: . . . . . . . . . .

دکتری: . . . . . . . . . . . . . .

فوق‌‌دکتری: . . . . . . . . . . . .

1381

1384

1392

دانشگاه باقرالعلوم

دانشگاه باقرالعلوم

دانشگاه باقرالعلوم

علوم سیاسی

علوم سیاسی

اندیشه     

 

 

سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
1 ادبیات عرب حوزوی چهارسال  
2 فقه واصول // // بیست سال گواهی سنتی وسطح3
3 فلسفه وعرفان // // // // // // //
4 علوم سیاسی اندیشه سیاسی 13سال اشتغال به پایان نامه دکتری
5 عرفانهای نوظهور   3سال تالیف کتاب نقد کریشنامورتی

 

 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
1 عربی را دارم خوب متوسط  
2 انگلیسی کم متوسط // //  
3 آذری زبان مادری      
4          

 

 1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )
ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
1 عرفان واسرارحج 4سال تدریس   ازطریق بعثه مقام معظم رهبری
2 رایانه 2دوره آموزش   درموسسه نور
3        
4        
5

 

 

 

سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
1 ادبیات عرب ومنطق حوزه علمیه امام خمینی شهرستان سنقر 2سال    
2 فقه مکاسب فیضیه 16سال    
3 اصول رسائل کفایه // // // //    
4 فلسفه بدایه نهایه منظومه اشارات مدینه فاضله اسفار // // ومدرسه خان وواحداندیشه پژوهشگاه دفترتبلیغات اسلامی // //    
5 عرفان نظری وعملی وعرفانهای نوظهور پودمان 4سل    
6 کلام عرفان حج بعثه رهبری //    
7 تفسیر ونهج البلاغه منزل وفیضیه 7سال    
8 اندیشه اخلاقی وعرفانی امام خمینی موسسه امام خمینی 2سال    

 

جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
1 تشویقهای حوزوی تقدیر نامه های متعدد از مدیریت حوزه علمیه قم در پایان سالهای تحصیلی

 

 

همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
1 تدریس بعثه رهبری 1386  
2 // // موسسه نشرآثارامام خمینی 1387  
3 کنگره سیاست متعالیه ملاصدرا عضوهیئت علمی واحداندیشه سیاسی 1387  
4 تدریس واجرایی پودمان 1386  
5 مدیر گروه عرفان پژوهشگاه 91  
6 همکاری با دانشگاه معارف دانشگاه معارف 92  
7 همکاری با جامعه المصطفی جامعه المصطفی 93  

 

ح) سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
1 نقدکریشنامورتی انتقادی 1389 انتشارات فضیلت
2 فلسفه عرفان سیاسی تالیف 1392 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
3 الگوی نظام سیاسی مطلوب در حکمت متعالیه تألیف 91 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی زیر چاپ
وجوه سیاسی اسمای حسنای إلهی تالیف 97 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
4
5
6
7
8

 

 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
1 مقاله دولت در قران تالیف 1390 دانشنامه علوم قرانی پژهشگاه
2 اسرار عرفانی نماز تألیف 92 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/تحویل گروه شده است

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعة مربوط)

1 نقدی برنقد تالیف وتحقیق انتقادی 1373 کیهان اندیشه شماره56ص58
2 مشروعیت ومعقولیت عملیات استشهادی تالیف 1381 فصلنامه ظهور بسیج دانشجویی دانشگاه باقرالعلوم ش1ص12
3 نظام احسن تحقیق 1385 فصلنامه تخصصی مدیریت اسلامی نخل شهدادش6
4 مدیریت اسمایی // // ُُُُ1385 // // //ش7
5 ویژگیهای کارگزاران درحکومت نبوی ص تألیف 1386 سیره سیاسی پیامبراعظمص198پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی1386
6 قدرت وویژگیهای صاحبان آن درحکمت متعالیه تالیف 1389 سیاست متعالیه ازمنظرحکمت متعالیه به اهتمام شریف لکزایی ج1ص148
7 صداقت درسلوک سیاسی تالیف 1388 مجله پگاه ش62سال آذر1388ص2
8 فقه ونمایندگی سیاسی // // // // فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم ع ش47
9 عرفان و سیاست تالیف 1389 کتاب نقد
10 عرفان سیاسی تالیف 1389 کتاب نقد
11 سازگاری  و ناسازگاری عرفان با سیاست تألیف 91 کنگره قاضی تبریز
12 ویژگیهای کارگزاران در حکومت نبوی تالیف 1386 مجموعه مقالات سیره سیاسی پیامبر اعظم – پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
13 فاعل بالعشق از نگاه الهی قمشه ای تألیف 91 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی/مجموعه مقالات همایش حکیم معرفت و محبت (حکیم الهی قمشه‌ای)
14 غایات و اهداف نظام سیاسی متعالیه تالیف مشترک با دکتر نجف لک زایی پاییز 91 علمی پژوهشی علوم سیاسی
15 اسمای حسنای الهی و علوم انسانی بهرام دلیر نقده ای تابستان 92 فصلنامه قرآن و مطالعات عرفانی/ش2/

 

 1. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ
ردیف نام متفکر مدعوّ نوع مشارکت سال توضیحات
1
2
3

 

 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 سبک زندگی عرفانی(اسمایی) سخنران پژوهشگاه 91
2

 

 1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 انجمن علمی سیاست عضو حوزه علمیه
2 بازرس انجمن اصول فقه بازرس حوزه علمیه
3

 

 

 1. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 عضو هیأت علمی مجله رسانه صدا و سیما 90
2

 

 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 مصاحبه های مختلف در موضوعات متنوع د رسایتهای متعدد خبرگزاری مهر- رساو ….
2 سنخنرانی در دوره های بصیرت فرماندهان ناجا نیروی انتظامی کشور
3 سخنرانی در کارگاه های بعثه مقام معظم رهبری مراکز استانها
4 سخنرانی در کارگاه های عرفانهای نو ظهور دانشگاه های علوم قرآنی و…
5
6

 

 1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
1 بررسی مفهوم هویت وخودآگاهی دراسلام دانشگاه باقرالعلوم ع کارشناسی 1382
2 رنگ مطلوب ازدیدگاه آیات وروایات مدرسه معصومیه خواهران دفترتبلیغات // // // // //
3 بجث معاملات از نگاه شیخ انصاری مدارج علمی حوزه
4 نقش اجتماعی کلام مدارج علمی حوزه
5 پایان نامه های متعدد از حوزه علمیه و دانشگاه معارف  

 

 

 

 1. مصاحبت تحقیقات (راهنمایی، مشاوره و نظارت)
ردیف عنوان تحقیق نوع مصاحبت دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1
2

 

 1. ارزیابی تحقیقات و آثار
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
1 ارزیابی ارسالی از گروه سیاست و عرفان و بقیه مجلات پژوهشگاهی
2

 

 1. همکاری با کانون اندیشه جوان (در زمینة: نشست‌های گفتمانی، نقدو مناظره، طرح نخبه‌پروری، باشگاه اندیشه و…)
ردیف نوع همکاری سال توضیحات
1
2
3
4

 

 1. سفرهای علمی و ملاقات با شخصیت‌های علمی
ردیف نام محلّ سفر نام مرکز یا شخصیت علمی موضوع ملاقات سال توضیحات
1 لبنان دانشگاه بحثهای علمی عرفانی
2 سوریه دانشگاه بحثهای علمی
3 آذربایجان شوروی (باکو) دانشگاه بحثهای تاریخی
4
5
مطلب قبلیعلی اصفر هادوی‌نیا
مطلب بعدیسیدعباس موسویان