علی اصفر هادوی‌نیا

دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: اقتصاد بخش خیرخواهانه (اقتصاد بخش سوم)

دریافت رزومه: CV Hadavinia

پست الکترونیکی:‌  alihadavinia@gmail.com

 

فعالیت‌های پژوهشی

کتاب‌های منتشره

ردیف نام کتاب تالیف / ترجمه محل نشر سال نشر ملاحظات
۱ قرض‌الحسنه و آثار اقتصادی آن تالیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۷۸
۲ معنویت و اقتصاد تالیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۱
۳ انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام تالیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۲
۴ فلسفه اقتصاد در پرتو جهان‌بینی قرآن کریم  تألیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی    ۱۳۸۷ برگزیده جشنواره تجلیل از پژوهش‌های برتر حوزه دین ۱۳۸۵ و برگزیده کتاب فصل زمستان ۱۳۸۷و کتاب حوزه ۱۳۸۸ و کتاب دانشجویی ۱۳۸۸ .
  ۵ اسلام و چالش اقتصادی ترجمه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۴ کتاب ۵۵۶ صفحه ای که از انگلیسی با همکاری آقایان میرمعزی ، احمد علی یوسفی و جهانیان به فارسی ترجمه شده است.
۶ رفتارشناسی اقتصادی در پرتو آموزه  های قرآنی تألیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۶
۷ تحلیل اقتصاد اسلامی با رویکردشناختی

(با تأکید بر عقلانیت)

تألیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۶
۸ نقد مکتب سرمایه‌داری تدوین کانون اندیشه جوان ۱۳۹۶ مجموعه مقالات است که اینجانب مسئول جمع آوری آن بوده ام. دو مقاله نیز از خودم است
۹ اصطیاد فرهنگ روایی در حکمت متعالیه تالیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مشترک با نرگس شاهسوارانی
۱۰ ویرایش دوم کتاب قرض الحسنه و آثار اقتصادی آن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۱
۱۲
۱۳

مقالات (مجلات، همایش‌ها)

ردیف نام مقاله تالیف / ترجمه محل ارائه سال نشر شماره مجله ملاحظات
۱ امکان، ضرورت و جایگاه اقتصاد اسلامی (مطالعه تطبیقی با اقتصاد کلاسیک) تألیف فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۸۵ ۲۳ علمی پژوهشی
۲ علم و دین در پرتو تفسیر موضوعی علمی (کاربرد آن در اقتصاد اسلامی) تألیف اندیشه‌ دینی ۱۳۸۷ علمی پژوهشی
۳ مبانی نظری دولت در قرآن کریم،‌ تألیف فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۸۷ ۲۶ علمی پژوهشی
۴ جایگاه اقتصادی سنت رزق از دیدگاه قرآن کریم تألیف فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۸۷ ۲۸ علمی پژوهشی
۵ علم اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی تألیف جستارهای اقتصادی ۱۳۸۸ ش۱۱ علمی پژوهشی- با مشارکت دکتر محمود متوسلی
۶ عدل الهی ، اعتدال انسانی و عدالت اجتماعی – اقتصادی تألیف قبسات ۱۳۸۸ ش۵۲ علمی پژوهشی
۷ مبانی اخلاقی مصرف نادرست از دیدگاه مبنای سودگرایی، وظیفه گرایی و اسلام تالیف فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۸۸ ۳۶ علمی پژوهشی

(به صورت مشترک با آقای موفق)

۸ نظریه نظام مندی معرفت های مکاتب اقتصادی ( مطالعه موردی اقتصاد کلاسیک و اقتصاد اسلامی ) تالیف فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۸۹ ۳۸ علمی پژوهشی
۹ فقر و غنا از دیدگاه امام علی(ع) تالیف پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی ۱۳۸۰ دانشنامه امام علی(ع)
۱۰ دئیسم و اصول نظام سرمایه‌داری تالیف کتاب نقد ۱۳۷۸ ۱۱
۱۱ اوراق قرض‌الحسنه تالیف فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۸۰ ۴
۱۲ مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن تالیف فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۸۲ ۱۲
۱۳ درآمدی بر جایگاه قرض‌الحسنه در اسلام تالیف فصلنامه مفید ۱۳۷۷ ۱۴ علمی پژوهشی
۱۴ رابطه فقر و زهد تالیف مرکز پژوهش‌های صدا و سیمای قم ـــ ـــ
۱۵ رویکردی به قرض‌الحسنه در روایات تالیف نشریه وام ۱۳۷۸ ۱۲
۱۶ مقایسه جایگاه قرض در اسلام تالیف نشریه وام ۱۳۷۶ ۳
۱۷ نقش قرض‌الحسنه در فقرزدایی تالیف فصلنامه وام ۱۳۷۸ ۱۲ و ۱۳
  ۱۸ فقرستیزی از دیدگاه امام خمینی(ره) تالیف نشریه وارش ـــ ـــ
  ۱۹ هستی‌شناسی و اقتصاد از دیدگاه قرآن کریم تألیف دانشنامه قرآن‌شناسی ۱۳۸۶
  ۲۰ رابطه فقر و زهد تالیف مرکز پژوهش‌های صدا و سیمای قم ـــ ـــ
  ۲۱  
  ۲۲ عدالت اجتماعی – اقتصادی در نهج البلاغه تالیف مطالعات تفسیری ۱۳۸۹ ۲ فصلنامه تخصصی قرآن و متون اسلامی دانشگاه معارف اسلامی
  ۲۳ الاقتصاد الاسلامی : الامکان ، الضروره، الموقع   قبسات(عربی) ۱۴۳۲ ۲
  ۲۴ مبانی انسان شناسی قرآنی الگوی اسلامی­ـ ایرانی پیشرفت تالیف همایش ملی الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی ۱۳۸۹
  ۲۵ معرفی ربا با تکیه بر رویکرد شناختی تالیف فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۹۲ ۵۲
۲۶ مفاهیم لذت و سعادت در اقتصاد اسلامی (با رویکرد شناختی) تالیف فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۹۰ ۴۴
۲۷ رفتارشناسی انسان مادی‌گرا از دیدگاه قرآن‌کریم تالیف فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۹۰ ۴۳
۲۸ مطالعه تطبیقی عقلانیت اسلامی با رویکرد شناختی تالیف فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۹۱ ۴۷ مشترک با آقای دکتر دادگر
۲۹ پدیده ناسازگاری زمانی و راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اسلامی تالیف دو فصلانه علمی – پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی پاییز و زمستان ۱۳۹۵ مشترک با  آقای دکتر باستانی فر

دوره ۹، شماره ۱۷،.

۳۰ نقد مبانی فلسفی اقتصاد سرمایه مبانی فلسفی اقتصاد سرمایه مجموعه مقالات نقد مکتب سرمایه داری کانون اندیشه جوان ۱۳۹۳
۳۱ رفتارشناسی انسان فطرت‌گرا در گستره توزیع از دیدگاه قرآن‌کریم تالیف فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۹۳تابستان ۵۴
۳۲ طراحی فراگرد انگیزشی رفتار اقتصادی تالیف مجله مدیریت اقتصاد و حسابداری ۱۳۹۶-۱-۵
۳۳ نظام احسن به مثابه یکی از مبانی جهان شناسی اقتصاد اسلامی با رویکرد قرآنی (مجله) تالیف فصلنامه اقتصاد اسلامی بهار ۱۳۹۶، دوره ۱۷، شماره ۶۵، صفحه ۹۱-۱۱۷
۳۴ فساد اقتصادی از دیدگاه اسلام تالیف فصلنامه اقتصاد اسلامی مشترک با آقای خدیوی- متخذ از پایان نامه ایشان که من راهنمایش بودم.
۳۵ قرض الحسنه و اقتصاد اسلامی تالیف مجله بانکداری و اقتصاد اسلامی (۱۸-۸-۹۵ ) علمی ترویجی -مشترک با بافرانی
۳۶ اخلاق تجارت در اسلام تالیف مجله بانکداری و اقتصاد اسلامی ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ علمی ترویجی -مشترک به خ انصاری‌فر
۳۷ بررسی مزایا و آثار اجتماعی و اقتصادی اوراق قرض الحسنه تالیف مجله بانکداری و اقتصاد اسلامی ۱۳۹۵/۹/۲۳ علمی ترویجی -مشترک با بافرانی
۳۹ نظریه توزیع از دیدگاه قرآن کریم

 

تالیف
آموزه های قرآنی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

علمی پژوهشی
۴۰ ارتباط بین اقتصاد و اخلاق مبتنی بر نظام مندی معرفت ها ی اقتصادی فصلنامه اقتصاد اسلامی مقاله موظفی ۹۶
۴۱ معرفی نظام سرمایه داری   کانون اندیشه جوان
۴۲ نقد مبانی نظام سرمایه داری   کانون اندیشه جوان
۴۳ قرض الحسنه و اقتصاد مقاومتی فصلنامه اقتصاد مقاومتی علمی ترویجی
۴۴ نهاد قرض الحسنه و دولت اسلامی   مجله بانکداری و اقتصاد اسلامی علمی ترویجی
۴۴- بررسی روش شناسی بنیادین و «

کاربردی علم اقتصاد اسلامی در مقایسه با نام گرایی روش شناختی اقتصاد

» متعارف

  قبسات مشترک با آقای محمد علی فراهانی و پارسانیا (نفر دوم هستم)

c.                   جایگاه «عدالت توزیعی» در الگوی تکاملی نظام هنجاری اسلام

 

  معرفت اقتصاد اسلامی مشترک با آقای خدیوی

سال هشتم، شماره دوم، پیاپی ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۹۶

۴۵

d.             الگوی انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام

  فصلنامه اقتصاد اسلامی
۴۶

e.             تاثیر اوراق قرض الحسنه بر رشد اقتصادی از رهگذر توسعه مالی

  معرفت اقتصادی مشترک با آقای بافرانی که نفر اول است
۴۷

 
 

  ترجمه:‌

۱ اسلام و چالش‌های اقتصادی (کار گروهی) ترجمه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۴ انگلیسی (کتاب می‌باشد)
۲
۳ روش‌شناسی اقتصاد اسلامی / انس زرقا ترجمه فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۸۲ ۱۰ انگلیسی -ترجمه مشترک با آقای ناصر جهانیان
۴ امکان استمرار بانکداری اسلامی ترجمه فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۸۲ ۹ انگلیسی از محمود .ا.الجمال
۵ حکمت حرمت بهره در وام‌های تولیدی و مصرفی ترجمه فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۸۱ ۶ انگلیسی از محمد نجات‌الله صدیقی
۶ قرض‌الحسنه و تعاون ترجمه فصلنامه وام ۱۳۷۷ ۱۰ عربی
۷ حقوق متقابل قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده ترجمه فصلنامه وام ۱۳۷۸ ۱۲ عربی
۸ ادله حرمت ربا و استحباب قرض ترجمه فصلنامه وام ۱۳۷۸ ۱۱ عربی
۹ نظام تامین مالی اسلام و بسیج منابع انسانی در آن ترجمه فصلنامه مفید ۱۳۷۷ ۱۳ انگلیسی از م .فهیم خان
۱۰ نظریه مصرف کلان در چارچوب اقتصاد اسلامی ترجمه از کتاب درسهایی از اقتصاد اسلامی – چاپ دانشگاه مفید ۱۳۸۴ مقاله‌ای از کتاب انگلیسی درسهایی از اقتصاد اسلامی

 

شرکت در همایش‌ها :

 

۱ اهداف و مبانی مکتبی نظام اقتصاد اسلام دومین کنگره بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام خمینی (ره) ۱۳۷۹ خرداد مشترک با آقای سیدحسین میرمعزی

دانشگاه تربیت  مدرس – پژوهشکده اقتصاد

۲ ارزیابی عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه در ایران و معرفی راهکارها و ابزارها سومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی ۱۳۸۲
۳ عدل الاهی و پایداری توسعه اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم همایش اسلام و توسعه ۱۳۸۴
۴ شهید صدر و روش تفسیر موضوعی علمی قرآن کریم با رویکرد اقتصاد اسلامی همایش بین‌المللی شهید صدر ۱۳۸۵
۵ جایگاه فلسفه اقتصاد اسلامی همایش علامه آشتیانی ۱۳۸۵
۶ خاتمیت و ولایت در پرتو حکمت الهی ‌همایش رسالت و نبوت رسول اکرم ص ۱۳۸۷ دانشگاه مالزیIUM
۷ مقاله  ” Science and Religion in the Light of Scientific-Thematic Exegesis of the Holy Quran ششمین کنفرانس بین‌المللی      ISLAM AND THE WORLD-SYSTE دی‌ ماه ۱۳۸۷ به زبان انگلیسی ارائه گردید.

در بنگلادش

۸ عدالت اجتماعی- اقتصادی در دیدگاه نهج البلاغه تالیف همایش نهج البلاغه در دانشگاه معارف ۱۳۸۸
۹ مبانی انسان شناسی قرآنی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تالیف همایش علمی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت ۱۳۸۸
۱۰ The division of labor in the Light of Two Quranic Principles International human rights and business

January 9-10, 2010     •   Siracusa, Italy

 

دی ماه ۱۳۸۸
۱۱ اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیاد تالیف کنگره ملی اقتصاد مقاومتی اسفند ۱۳۹۳ همراه با ارائه در همایش
۱۲ مبانی جامعه شناختی اقتصاد اسلامی از دیدگاه علامه طباطبایی تالیف همایش ملی المیزان و منطق علوم انسانی ۱۳۹۵

شرکت در کارگاه‌های آموزشی  :

 

۱ روش تحقیق دکتر احد فرامرز قراملکی خرداد ۱۳۸۳
۲ اخلاق و اقتصاد دکتر جرج اندرلی تابستان ۱۳۸۱ دانشگاه مفید
۳ روش تدریس دکتر احمدی و دکتر فیروزی آذر ۱۳۸۲ علوم پزشکی دانشگاه تهران
۴ روش‌شناسی علمی در اقتصاد اسلامی دکتر عبدالرحمان یسری خرداد ۱۳۸۲ دانشگاه مفید
۵ قواعد فقهی و مقاصد الشریعه دکتر عبدالوهاب ابراهیم ابو سلیمان خرداد ۱۳۸۲.       دانشگاه مفید
۶ نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی دانشگاه اصفهان خرداد ۱۳۸۲
۷ International human rights and business

An International Workshop

 

Important Information – Mofid University Group

(January 7-11, 2010)

 

دی ماه ۱۳۸۸ کارگاه بین‌المللی در جزیره سیسیل ایتالیا پیرامون حقوق بشر و اقتصاد بین‌الملل – ارائه نظریه تقسیم کار بین‌المللی و حقوق بشر الهی از دیدگاه قرآن کریم .

 

راهنمایی پایان‌نامه:

موضوع دانشجو دفاع
۱ اهل بیت در دیدگاه اهل تسنن اعتقاد علی ‌مرکز جهانی علوم اسلامی خرداد ۱۳۸۷ سطح ۳-راهنما
۲ عدالت اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم اخلاقی جامعه‌ المصطفی ۱۳۸۹ سطح ۳-راهنما
۳ ابعاد اقتصادی سبکِ زندگی معنوی از دیدگاه اسلام و راهبردهای نهادینه‎سازی آن در شهر مشهد

 

خدیوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۵ دکترا – راهنما
۴
۵

 

vi.               مشاوره پایان‌نامه:

موضوع دانشجو دفاع
۱ آسیب شناسی نظام قرض الحسنه در اقتصاد ایران و ارائه الگوی مطلوب آن روح اله رحیمی بیدگلی دانشگاه علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد شهریور ۱۳۹۲
مبانی کلامی پیشرفت اقتصادی در چارچوب جهان­بینی توحیدی و الحادی از دیدگاه قرآن و روایات انسیه کاشانی دار الحدیث آقای ری شهری ۱۳۹۲
اخلاق تجارت از دیدگاه اسلام رضا شکرزاده چهاربرج دانشگاه معارف اسلامی

 

۱۳۹۰
۲ ۰۳-بررسی فقهی ضمانت‌بانکی وگشایش‌اعتبار علی سبحانی نیا سطح سه
۳ تحلیل آثار اقتصادی اوراق قرض الحسنه بهنام بافرانی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راغب اصفهانی شهریور ماه ۱۳۹۴

 

۴

 ارزیابی ها :

موضوع نویسنده تاریخ
۱ تحلیل و بررسی مبانی معرفت شناختی و ارزشی علم اقتصادمتعارف و علم اقتصاد اسلامی علی جابری موسسه امام خمینی آذر ۱۳۹۲
۲ کتاب جهاد اقتصادی از منظر قرآن محمد عابدی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۰
۳ کتاب نقشه راه طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته همان مرکز مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۱۳۹۱
۴ فلسفه نظام اقتصادی سید حسین میرمعزی دانشنامه نبوی ۱۳۹۱
۵ کتاب اخلاق اقتصادی از منظر کتاب و سنت دانشگاه معارف ۱۳۹۱
۶ فلسفه اخلاق تجارت با رویکردی اسلامی دانشگاه معارف ۱۳۹۱
۷ مبانی انسان‌شناسی علوم انسانی اسلامی عبدالکریم عطایی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی ۱۳۹۱
۸ طرّاحی یک الگو  برای تولید علم اقتصاد، متناسب با جامعه مسلمین  با رویکرد سیستمی فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۹۱
۹ بررسی کارکردهای مذهب بر عملکرد اقتصادهای ملی  (مطالعه موردی ایران، هند، اندونزی و غنا) فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۹۱
۱۰ تحلیلی بر برخی از  شاخصه‌های اقتصادی مترفین فصلنامه اقتصاد اسلامی
۱۱ طرح یک صندوق چرخشی تعدیل یافته در شرایط تورمی فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۹۳
۱۲ نقش نوع دوستی و صبردر عدم بروز پدیده ناسازگاری زمانی در علم اقتصاد متعارف فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۹۳
۱۳ اقتصاد مقاومتی و زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی(فرهنگ مقاومت) فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۹۳
۱۴ قرض الحسنه، راهبردی برای اقتصاد سالم فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۹۴
۱۵ بررسی وجوه اشتراک و تمایز «سنت‌‌‌‌‌‌‌‌های الهی در قرآن» و «اندیشۀ ناتورالیسم» وآثار هر یک بر دانش اقتصاد فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۹۴
۱۶ موثرترین زیرساخت های نظری در مدل کسب و کار ( معیشت ) از منظر اسلام فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۹۴
۱۷ نقش «قرض» در تحقق همبستگی اجتماعی از منظر قرآن کریم فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۹۴
۱۸ بررسی و مقایسه انسان اقتصادی وانسان مسلمان با تاکید بر سه محور عقلانیت، نفع شخصی و انواع ترجیحات فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۹۴
۱۹ اخلاق اسلامی و مذهب اقتصادی اسلام فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۹۴
۲۰ برآورد عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسه وقفی؛ کاربرد الگوی دو مرحله­ای هکمن فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۹۴
۲۱ بررسی رابطه خودگرایی و دیگرگرایی در نظریه اخلاقی سودگرایی (با تکیه بر آراء جان استوارت میل و جرمی بنتام و مقایسه آن با آموزه¬های دینی اسلام) فصلنامه اقتصاد اسلامی ۱۳۹۴
۲۲ ابعاد اقتصادی و مالی حج از دیدگاه قرآن و عترت اولین همایش حج و اقتصاد ۱۳۹۲
۲۳

 

  ک. سخنرانی‌ها

ردیف موضوع سخنرانی محل اریه  تاریخ ارایه
      ۱ امکان و ضرورت اقتصاد اسلامی دانشگاه رفسنجان ۲-۲-۸۹
      ۲ ۰۰- – نظام مسائل اقتصاد اسلامی – دوره آموزشی صدر
      ۳ جلسه نقد و بررسی کتاب رویکرد شناختی در تحلیل اقتصاد اسلامی انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم ۱۲-۸-۹۷
      ۴ نشست ترویجی رابطه اخلاق و اقتصاد بر اساسی نظام‌مندی معرفتهای اقتصادی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۵-۳-۹۷
      ۵

   x.               ج. طرح‌های در دست پژوهش

ردیف عنوان پژوهش تالیف / ترجمه سال شروع سال پایان ملاحظات
۱ ویرایش دوم کتاب قرض الحسنه و آثار اقتصادی آن تالیف ۱۳۹۳ ۱۳۹۵
۲ اخلاق و اقتصاد از دیدگاه قرآن کریم تالیف ۱۳۹۴
۳ ترجمه مجموعه مقالات اقتصاد شناختی تالیف ۱۳۹۴
۴ نقد مکتب سرمایه داری(مجموعه مقالات) تالیف ۱۳۹۳ ۱۳۹۵

     ۲. فعالیت‌های آموزشی

ردیف درس ارائه شده تعداد واحد سال تدریس محل تدریس ملاحظات
۱ اقتصاد خرد ۲ ۳ ۱۳۸۳ مرکز جهانی علوم اسلامی کارشناسی
۲ کلیات اقتصاد ۳ حوزه علمیه قم کارشناسی
۳ تاریخ عقاید اقتصادی ۱ ۳ ۱۳۸۷ دانشگاه مفید کارشناسی
  ۴ تاریخ عقاید اقتصادی ۲ ۳ ۱۳۸۷ دانشگاه مفید کارشناسی
  ۵ فقه الاقتصاد فی القرآن ۳ ۱۳۸۷ جامعه المصطفی ص کارشناسی ارشد
  ۶ دروس معارف اسلامی ۲ ۱۳۸۵ دانشگاه تهران کارشناسی
۷ دروس معارف اسلامی ۲ ۱۳۸۲ دانشگاه علوم پزشکی نهران کارشناسی
۸ دروس معارف اسلامی ۲ ۱۳۸۲ دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی
۹ دروس معارف اسلامی ۲ دانشگاه مفید قم کارشناسی
۱۰ نظام های اقتصادی ۳ ۱۳۸۸ دانشگاه مفید قم کارشناسی
۱۱ تاریخ عقاید اقتصادی ۱ ۳ ۱۳۸۸ دانشگاه مفید کارشناسی
۱۲ تاریخ عقاید اقتصادی ۲ ۲ ۱۳۸۸ دانشگاه مفید کارشناسی
۱۳ زبان انگلیسی تخصصی ۲ ۱۳۸۸ دانشکده علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
۱۴ روش شناسی اقتصاد اسلامی ۲ ۱۳۹۲ دانشگاه مفید کارشناسی ارشد
۱۵ زبان انگلیسی تخصصی ۲ ۱۳۹۲ دانشگاه مفید کارشناسی
۱۶ تاریخ عقاید ۲ ۲ ۱۳۹۲ دانشگاه مفید کارشناسی
۱۷ نظامهای اقتصادی ۳ ۱۳۹۲ دانشگاه مفید کارشناسی
۱۸ نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه قرآن کریم ۲ ۱۳۹۲ جامعه المصطفی کارشناسی
۱۹ فلسفه اقتصاد(عقلانیت ) ۲ ۱۳۹۳ دانشگاه علامه طباطبایی دکترا
۲۰ تاریخ عقاید اقتصادی ۱ ۲ ۱۳۹۳ دانشگاه مفید کارشناسی
۲۱ نظامهای اقتصادی ۳ ۱۳۹۳ دانشگاه مفید کارشناسی
۲۲ فلسفه اقتصاد ۳ ۱۳۹۳ جامعه المصطفی دکترا
۲۳ روش شناسی اقتصاد اسلامی ۲ ۱۳۹۳ دانشگاه مفید کارشناسی ارشد
۲۴ تاریخ عقاید اقتصادی ۲ ۲ ۱۳۹۳ دانشگاه مفید کارشناسی
۲۵ زبان انگلیسی تخصصی ۲ ۱۳۹۳ دانشگاه مفید کارشناسی
۲۶ نظام های اقتصادی ۳ ۱۳۹۳ دانشگاه مفید قم کارشناسی
۲۷ روش شناسی اقتصاد اسلامی ۲ ۱۳۹۴ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کارشناسی ارشد
۲۸ روش شناسی اقتصاد اسلامی ۲ ۱۳۹۴ دانشگاه مفید کارشناسی ارشد
۲۹ تاریخ عقاید اقتصادی ۱ ۳ ۱۳۹۴ دانشگاه مفید کارشناسی
۳۰ نظامهای اقتصادی ۳ ۱۳۹۴ دانشگاه مفید کارشناسی
۳۱ نظام اقتصادی اسلام ۲ ۱۳۹۴ دانشگاه قم کارشناسی ارشد(برادران)
۳۲ نظام اقتصادی اسلام ۲ ۱۳۹۴ دانشگاه قم کارشناسی ارشد(خواهران)
۳۳ تاریخ عقاید اقتصادی ۱ ۲ ۱۳۹۴ دانشگاه مفید کارشناسی
۳۴ تفسیر موضوعی آیات اقتصادی ۲ ۱۳۹۵ دانشگاه مفید کارشناسی
۳۵ تاریخ عقاید اقتصادی ۱ ۲ ۱۳۹۵ دانشگاه مفید کارشناسی
۳۶ تاریخ عقاید اقتصادی ۲ ۲ ۱۳۹۵ دانشگاه مفید کارشناسی
۳۷ نظامهای اقتصادی ۳ ۱۳۹۵ دانشگاه مفید کارشناسی

l.

m.                  ۳. فعالیت‌های اجرایی

ردیف عنوان مسئولیت محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان ملاحظات
۱ معاونت گروه اقتصاد مرکز پژوهش‌های صدا و سیمای قم ــــ ــــ به مدت یک سال و نیم
۲ معاونت تحصیلات تکمیلی مرکز جهانی علوم اسلامی ــــ ــــ به مدت یک سال
  ۳ مدیر گروه اقتصاد دانشنامه قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۴ ۱۳۸۷
۴ معاونت موسسه آموزش عالی حکمت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۳

 ۴. آثار برگزیده در جشنواره‌ها و همایش‌ها

 کتب:

  1. کتاب فلسفه اقتصاد (در پرتو جهان‌بینی قرآن کریم) / کتاب برگزیده جشنواره دین‌پژوهان / ۱۳۸۵؛
  2. پایان‌نامه سطح چهار حوزه علمیه با عنوان «مبانی کلامی – فلسفی اقتصاد اسلامی» / برگزیده کتاب سال حوزه ۱۳۸۶.
  3. کتاب فلسفه اقتصاد (در پرتو جهان‌بینی قرآن کریم) / کتاب فصل زمستان ۱۳۸۷.
  4. کتاب فلسفه اقتصاد (در پرتو جهان‌بینی قرآن کریم) / کتاب برتر جشنواره دانشجویی ۱۳۸۸
  5. کتاب فلسفه اقتصاد (در پرتو جهان‌بینی قرآن کریم)، کتاب سال حوزه ،۱۳۸۸.