ضرورت تبیین کلامی در مسائل و آسیب های اجتماعی

ضرورت تبیین کلامی درمسائل و آسیب های اجتماعی
نوشتاری از حجت‌الاسلام و المسلمین محمدصفر جبرئیلی عضو هیأت علمی گروه کلام پژوهشگاه

یکی از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی بویژه دردهه اخیر معضل بی‌حجابی و بدحجابی در جامعه اسلامی است، چیزی که در واقع دل هر مسلمان دغدغه‌مند را به درد می آورد و هر انسان دلسوزی را به فکر وا می‌دارد که راه کار اصلاح آن چیست؟

راه کارهای ارائه شده نیز گاه با افراط و تفریط مواجه است و هریک دیگری را نفی کلی می‌کند و خود زمینه‌ساز معضل اجتماعی و حتی سیاسی و فرهنگی دیگری می شود. به نظر می‌رسد مساله حجاب و دیگر مسائل فکری و فرهنگی جامعه با نگاه تبیینی با رویکرد کلامی بهتر حل می‌شود تا بانگاه فقهی و فقاهتی.

در تبیین کلامی اقناع مخاطب از طریق روشنگری و تحکیم باورها صورت می‌گیرد اما راه کارفقهی تداعی کننده محکومیت خاطب و اقتضای برخورد حاکمیتی و آمرانه با اوست، وظیفه اصلی و رسالت مهم پیامبران الهی درمرحله اول تبیین و اقناع مخاطب سپس تذکر و در مرحله بعدی برخورداست. به نظر این راه کار با دغدغه مهم رهبر معظم و حکیم انقلاب درجهاد تبیین همخوان‌تر باشد.