احمدعلی یوسفی

دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: اقتصاد تعاون

دریافت رزومه: CV Yousefi

پست الکترونیکی:  economy.eslamic@gmail.com

 

  سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
1 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دفتر قم از بدو تاسیس 1/10/86 *     عضو هیات تحریریه مجله اقتصاد اسلامی
2 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دفتر قم 1379 1382 *   مدير علمي گروه اقتصاد دانشنامه امام علي(ع)
3 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دفتر قم 1379 1382   * معاون اجرايي دانشنامه امام علي(ع)
4 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دفتر قم 1380 1383   * معاون پژوهشكده نظام‌هاي پژوهشگاه
5 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دفتر قم 1381 1388   * معاون دانشنامه فرهنگ فاطمي
6 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دفتر قم 1383 1387   * معاون رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی
7 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دفتر قم 1/10/86 ادامه دارد *     عضو هیات پژوهش مجله اقتصاد اسلامی
8 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دفتر قم 1387   ادامه دارد *   مدیر علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی
9 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دفتر قم 1388    ادامه دارد *   مدیرعلمی گروه  اقتصاد دانشنامه سیره نبوی
10 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دفتر قم 1388   ادامه دارد *   مدیر علمی گروه اقتصاد دانشنامه قرآن شناسی
11 پژوهشگاه فرهنگ اندیشة اسلامی دفتر قم 1391    ادامه دارد *   رئیس کمیتة تحصیلات دکتری پژوهشی
12 پژوهشگاه فرهنگ اندیشة اسلامی دفتر قم 1379 ادامه دارد *   عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی

 

  وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح چهار(دکتری): فقه و اصول(فقه الاقتصاد) 1387 حوزه علمیه قم

 

 1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی:

کارشناسی‌ارشد:

دکتری: . . . . . . . . . . . . . . . . .

فوق‌‌دکتری: . . . . . . . . . . . . . .

1373

1376

دانشگاه مفید قم

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

اقتصاد

اقتصاد نظری

اقتصاد نظری

اقتصاد پول

 

  سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
1 اقتصاد اسلامی اقتصاد تعاون از منظر اسلام 6 سال تالیف دو کتاب و چندین مقاله علمی پژوهشی
2 اقتصاد اسلامی پول و احکام فقهی آن 15 سال تالیف 6 کتاب و چندین مقاله علمی پژوهشی و علمی
3 اقتصاد اسلامی نظام اقتصادی اسلام 10 سال تالیف یک کتاب و چندین مقاله علمی پژوهشی و علمی
 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
1 عربی مطلوب متوسط ضعیف
2 انگلیسی ضعیف ضعیف ضعیف
 1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )
ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
1 رایانه 10سال ندارد

 

  سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
1 نظام اقتصادی اسلام(مقطع کاردانی) شهید محلاتی 6ـ1385   استادیار 4 واحد
2 نظام اقتصادی اسلام(مقطع كارشناسي ارشد) جامعة‌المصطفی 6 ـ 1385 استادیار 4 واحد
3 نظام اقتصادی اسلام(مقطع كارشناسي) جامعة‌المصطفی 6ـ1385 استادیار 2 واحد
4 نظام اقتصادی اسلام(مقطع كارشناسي ارشد) جامعة‌المصطفی 7ـ1386 دانشیار 4 واحد
5 نظام اقتصادی اسلام(مقطع كارشناسي ارشد) جامعة‌المصطفی 8-1387 دانشیار 4واحد
6 تحليل تطبيقي انديشه‌هاي اقتصادي(مقطع كارشناسي ارشد) دانشكده علوم اقتصادي 1388-89 دانشیار 2 واحد
7 انديشه‌ اقتصادي امام و رهبري(مقطع كارشناسي) مؤسسه ولاء منتظر 1389 دانشیار
8 نظام اقتصادی اسلام(مقطع كارشناسي ارشد) مجتمع آموزش عالي فقه جامعة‌المصطفی 1389-90 دانشیار 4واحد
9 مباني و روش كشف نظام اقتصادي اسلام(طلاب درس خارج حوزه) حوزه علميه قم-مدرسه شهيدين 1389-90 دانشیار 2 واحد
10 نظام اقتصادي اسلام(مقطع كارشناسي ارشد) مجتمع آموزش عالي فقه جامعه‌المصطفي 1390- 1391 دانشیار 4واحد
11 نظام اقتصادي اسلام(مقطع كارشناسي ارشد) مجتمع آموزش عالي فقه جامعه‌المصطفي 1391- 1392 دانشیار
11 نظام اقتصادي اسلام(مقطع دكتري ) پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي قم 1391-1392 دانشیار 3واحد
12 طراحی نظام اقتصادی اسلام بر اساس مبانی فقه شیعه مرکز جامع علوم اسلامی ولی‌امر 1392 دانشیار 3 واحد

 

13 کفایه و مکاسب حوزه علمیه قم حدود 5 سال و هم‌اکنون نیز ادامه دارد. دانشیار
14 فقه پول(مقطع دکتری) جامعة‌المصطفی 1393-1394 دانشیار 4 واحد
15 ارز و پول مجتمع آموزش عالی فقه 1394ـ1393 دانشیار 2 واحد
16 فقه طراحی نظام اقتصادی اسلام مرکز جامع علوم اسلامی ولی‌امر 1392_1393 دانشیار 6 واحد
         

 

  جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
1 1. کتاب سال حوزه1380

 2. کنگره دین‌پژوهان1382

 3 . کتاب سال ولایت 1382

4. کتاب سال جمهوری اسلامی ایران1382

دانشنامه امام علی(ع) (کارگروهی)
2 1.  اولین دوره کنگره دین‌پژوهان سال1380

  2.  سومین دوره کتاب سال حوزه1384

ربا و تورم
3 1. کتاب سال جمهوری اسلامی ایران سال1382

2.  برگزیده کتاب سال حوزه سال1382

ربا (کار گروهی)
4 1. دین‌پژوهان /1385 

     2. اثر برگزیده کتاب فصل خانه کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی / 1386

3. كتاب سال حوزه /1387

4. فارابي سال /1389

رتبه سوم فارابی نظام اقتصاد علوی
5 نخستین جشنواره مطبوعات اسلامی(1381) رتبه دوم مقاله رویارویی با آثار تورم
6 دومین جشنواره مطبوعات اسلامی(1382) مقاله برآورد کمی غنائم عصر خلفای راشدین
7 کنگره دین پژوهان(آئین تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دین) برگزیده تقدیر از تحقیق اقتصاد تعاونی از منظر اسلام
8 دهمین جشنواره ملی تعاونیهای برتر تقدیر از تحقیق اقتصاد تعاونی از منظر اسلام
9 پژوهشگر برگزیده سال 92 برگزیده ازطرف مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
10 پژوهشگر برگزیده سال 92 برگزیده مجلس شورای اسلامی

 

  همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
1 عضویت در کمیته علمی سومین همایش مالیات‌های اسلامی

 

دانشگاه مفید، مرکز مطالعات اقتصادی 1389 برگزاری توسط اداره کل امور مالیاتی استان قم
2 نماینده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در کمیته علمی «کنگره ملی اقتصاددانان ایران» پژوهشکده امور اقتصادی 1389

 

3 عضو کمیسیون تخصصی«معرفت دینی و نظام آموزشی پژوهشی کشور»

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی 1/4/1390 ادامه دارد
4 دبیر کمیته اقتصادی هم‌اندیشی«تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با رویکرد تقنینی»

 

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی 1391- 1392
5 عضو یت در اندیشکده اقتصاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 1391

 

ادامه دارد
6 عضویت در اتاق فکر انجمن‌های علمی و مدیریت حوزه علمیه حوزه علمیه قم 1392 ادامه دارد
7 عضویت در کمیته فقه معاملات حوزه حوزه علمیه قم 1394 ادامه دارد
8 عضویت در شورای مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم 1/5/93 ادامه دارد
9 همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طراحی مبانی و مدلهای مشارکت مردمی اقتصاد مقاومتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 1394 ادامه دارد
10 رئیس هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم حوزه علمیه قم 1/1/91 30/12/91
11 عضو یت در اندیشکده اقتصاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 1391

 

ادامه دارد
12 نماینده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم 19/8/93 ادامه دارد

 

 

13 مدیر گروه اقتصاد اسلامی مرکز تحقیقات مجلس حوزه علمیه قم 1392  
14 مدیر گروه فقه اقتصاد سطح 4 مرکز علوم اسلامی ولی امر حوزه علمیه قم 1392  

 

  سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
1 ماهيت پول و راهبردهاي فقهي و اقتصادي آن تاليف 1377 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
2 ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی(كار گروهي) تألیف 1379 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
3 مالیات ‌های حکومتی (کارگروهی) تألیف 1381 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
4 ربا و تورم تاليف 1381 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
5 ربا(كار گروهي) تاليف 1381 دفتر تبليغات اسلامي
6 اسلام و چالش‌های اقتصادی (کار گروهی) ترجمه 1384 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
7 نظام اقتصاد علوی تألیف 1386 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
8 خرید و فروش اسكناس تالیف 1389 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
9 بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول تالیف 1388 انتشارات جنگل
10 اقتصاد تعاونی از منظر اسلام تالیف 1394 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم
11 درآمدی بر اقتصاد تعاونی از منظر اسلام تالیف 1394 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم
12 مدلهای اقتصادی مناسب جایگاه انسان و سرمایه در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مقایسه آن با نظام‌های اقتصادی تالیف 1394 سلسله تک نگاشتهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
13 مبانی و مدل های مشارکت مردمی در اقتصاد مقاومتی تصنیف 1395 انتشارات مقاومت

 

14 نظام اقتصاد مقاومتی تصنیف 1395 انتشارات نگاه فارسی

 

 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
1 پول ازمنظر فقه ( موضوع، احکام فقهی و نتایج راهبردی) تاليف 1389 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم
2 آيين تعاوني(رويكرد اقتصادي) تالیف 1389 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم
3 نظام اقتصادی اسلام تالیف 1392 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعة مربوط)

1) پول امروزی مثلي يا قيمي يا ماهيت سوم تاليف/ هیأت تحریریه 1377 مجله فقه اهل‌بيت، شماره14
2) پول جديد از نگاه انديشمندان تاليف/هیأت تحریریه 1377 مجله فقه اهل‌بيت، شماره16
3) قرائت امام خميني(ره) از مفهوم توسعه يافتگي تاليف/ هیأت تحریریه 1378 مجله حوزه، شماره94و95
4) نقدي بر مقالة ربا، تورم و ضمان تاليف/ هیأت تحریریه 1378 مجله كاوشی نو درفقه، شماره 19و20
5) دگرگونی قیمت‌ها در عصر تشریع تألیف/ هیأت تحریریه 1379 مجله کاوشی نو درفقه، شماره25-26
6) مباني فلسفي نظام اقتصادي از ديدگاه علي(ع) تاليف/ دانشنامه‌ای 1380 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، دانشنامه امام علی(ع)، ج7
7) اقتصاد اسلامي و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر(ره) تاليف/هیأت تحریریه 1380 مجله اقتصاد اسلامي، شماره1
8) تحليل تاريخي تورم و جبران كاهش ارزش پول تاليف/ هیأت تحریریه 1380 مجله اقتصاد اسلامي، شماره2
9) روش‌های استنباط نظام اقتصادی اسلام تألیف/ هیأت تحریریه 1381 مجله کاوشی نو درفقه، شماره33و34
10) رویارویی با آثار تورم یا تسلیم در برابر آن تألیف/ هیأت تحریریه 1381 مجله کاوشی نو درفقه، شماره31و32
11) جبران كاهش ارزش پول در ديون و روابط مالي تاليف/ هیأت تحریریه 1381 مجله اقتصاد اسلامي، شماره6
12) برآورد کمّی غنایم عصر خلفای راشدین تألیف/ هیأت تحریریه 1382 مجله تاریخ اسلام، شماره16
13) راههای جبران ارزش پول در سپرده های بانکی از منظر فقه و اقتصاد تالیف/ مجموعه مقالات 1382 سومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان نظریه اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران
14) کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی تألیف/هیأت تحریریه 1383 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، فصلنامه قبسات32
15) راه‌هاي جبران كاهش ارزش پول در سپرده‌هاي بانكی تاليف/ هیأت تحریریه 1383 مجله اقتصاد اسلامي، شماره13
16) تفسیر نظریه شهید صدر در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه تاليف/ هیأت تحریریه 1384 مجله فقه و حقوق، شماره5
17) عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام با اشاره موردی به نظام سرمایه‌داری لیبرال تاليف/ هیأت تحریریه 1384 کتاب نقد، شماره37
18) نظام بازار در اقتصاد اسلامی

 

تاليف/ مجموعه مقالات 1384 همایش اسلام و توسعه، تهران، نشر مشاوران
19) عدالت اقتصادي تاليف/ هیأت تحریریه 1384 مجله اقتصاد اسلامي، شماره17
20) مقاله قرض، بیع و ربا ترجمه بهار 1384 کتاب درسهایی در اقتصاد اسلامی، انتشارات دانشگاه مفید
21) روش‌های کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی تاليف/ علمی پژوهشی 1385 مجله اقتصاد اسلامي، شماره22
22) رفتار پیامبر (ص) و اهل بیتش در قبال نوسان قیمت‌ها تالیف/ علمی پژوهشی 1385 فصلنامه اقتصاد اسلامی، 24
23) ابهام در اهداف نظام اقتصادی اسلام و راه‌های برون‌رفت از آن تاليف/علمی پژوهشی 1385 مجله اقتصاد اسلامي، شماره23
24) اقتصاد قرآنی از دیدگاه آیت الله معرفت(ره) تألیف/ همایش‌ها 1386 کنگره بزرگداشت آیت الله معرفت(ره)

(پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

25) روش ترکیب برای کشف آموزه‌های اقتصادی اسلام تألیف/ هیأت تحریریه 1386 مجله پژوهش و حوزه، شماره2و3
26) خرید و فروش پول‌های اعتباری تألیف/ هیأت تحریریه 1386 فصلنامه فقه وحقوق، شماره12
27) اهداف اقتصادی در حکومت اسلامی تألیف/ هیأت تحریریه 1387 فصلنامه حکومت اسلامی، شماره50
28) مصالح فرد و جامعه در حوزه اقتصاد تاليف/ علمی پژوهشی 1387 مجله اقتصاد اسلامي،‌ شماره29
29) حد مصرف مطلوب به عنوان هدف نظام اقتصادی اسلام تالیف/ مجموعه مقالات 1388 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
30) انسان شناسی اسلامی و الگوی مصرف تالیف 1388 جامعه المصطفی
31) مبانی اعتقادی رفتار مصرف در آموزه های نبوی تالیف/ مجموعه مقالات 1388 مجموعه مقالات اصلاح الگوی مصرف
32) سیره اقتصادی امام علی(ع) تالیف/ مجموعه مقالات 1389 همایش ملی تفسیر قرآن و نهج البلاغه در دانشگاه
33)

جایگاه انسان و سرمایه درالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مقایسه آن با نظام سرمایه داری

تالیف/ مجموعه مقاالات 1389 اولین همایش الگوی اسلامی ایرانی – پیشرفت
34) سیره اقتصادی امام علی (ع) تالیف/ هیأت تحریریه 1389 فصلنامه علمی تخصصی قرآن و متون اسلامی، شماره3
35) تبيين اقتصاد تعاون از منظر شهيد بهشتي تالیف/ هیأت تحریریه 1389 دفتر تبلیفات
36) بررسی تطبیقی اقتصاد تعاونی با اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد اسلامی تالیف/ علمی پژوهشی 1389 مجله اقتصاد اسلامي، شماره 37
37) سیاست های راهبردی در اشتغال زنان از دید آموزه های اسلامی تالیف/ علمی پژوهشی 1389 مجله اقتصاد اسلامي، شماره 39
38) اهداف اقتصاد تعاونی، رابطه آن  با  اهداف نظام اقتصادی اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تالیف/ علمی پژوهشی 1389 مجله اقتصاد اسلامي، شماره 40
39) روحانیت و اقتصاد تعاونی تالیف/ مجموعه مقالات 1389 همایش روحانیت و انقلاب اسلامی
40) اقتصاد تعاونی واقعی، بستر تحقق عدالت اقتصادی

 

تالیف/مجموعه مقالات 1390 دومین نشست اندیشه‌های راهبردی: عدالت
41) ظرفیت اقتصاد تعاونی در توسعة اسلامی- ایرانی پيشرفت تالیف/مجموعه مقالات 1389 مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
42) ظرفیت آموزه های  اسلامی در تاسیس بخش های اقتنصادی(با تاکید بر اقتصاد تعاونی) تالیف/ علمی پژوهشی بهار 1390  مجله اقتصاد اسلامی، شماره41
43) آزادی اقتصادی انسان محور بر اساس آموزه‌هاي اسلامي تالیف/ مجموعه مقالات 1391 چهارمین نشست انديشه های راهبردی با موضوع آزادی
44) مردم‌سالاري اقتصادي تاليف/مجموعه مقالات 1391 مجموعه مقالات عربی زیر نظر پژوهشگاه
45) الگوي مردم‌سالاري اقتصادي؛ بستر آزادي اقتصادي تاليف/ علمی پژوهشی 1392 مجلة اقتصادي اسلامي، شماره48
46) مدل اقتصادی مردم‌سالاری، بستر تولید ملی پایدار عدالت محور تاليف/مجموعه مقالات 1392 مجموعه مقالات همایش هم‌اندیشی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
47) بررسی تطبیقی توسعه انسانی رایج با آموزه های اسلامی و ارائه الگوی جایگزین تاليف/مجموعه مقاالات 1393 سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 31 اردیبهشت و 1 خرداد 1393
48) مدل مردم‌سالاری اقتصادی دینی، بستر تولید ملی پایدار عدالت‌محور تاليف/ علمی پژوهشی 1393 فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره 53
49) تحلیل اقتصادی- فقهی انتقال سود خالص از سرمایه به نیروی کار تاليف/علمی پژوهشی 1393 فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره 55
50) مشارکت حداکثری عادلانه اقتصادی مردم تاليف/مجموعه مقالات 1393 همایش اقتصاد مقاومتی دانشگاه شهید بهشتی، 28 و 29 بهمن 1393
51) مدل‌های مردم‌سالاری اقتصادی دینی، بستر تحقّق اقتصاد مقاومتی تاليف/مجموعه مقالات 1393 پنجمین نشست اندیشه ‌­های راهبردی با موضوع نظام مردم‌ سالاری دینی
52) مسئله کارگزار کارفرما و بررسی ظرفیت‌های مدل مردم‌سالاری اقتصادی سکولار و دینی در حل یا کاهش این معضل احمد علی یوسفی ، سعید خدیوی رفوگر/ مجموعه مقالات 1393 پنجمین نشست اندیشه ‌­های راهبردی با موضوع نظام مردم‌ سالاری دینی
53) نقش مفاهیم ارزش‌محور در ساماندهی نظام اقتصادی سرمایه‌سالار و مردم سالار                                                                         احمدعلی یوسفی و                                                                               مجتبی غفاری/مجموعه مقالات 1393 پنجمین نشست اندیشه ‌­های راهبردی با موضوع نظام مردم‌ سالاری دینی
54) بررسی تطبیقی توسعه انسانی رایج با آموزه های اسلامی  و ارائه الگوی جایگزین تالیف/ علمی پژوهشی 1393 فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی/ ش22/ یهار94
55) تحلیل الگوی اقتصادی آیت‌الله شاه‌آبادی تاليف/علمی پژوهشی 1394 فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره 57
56) الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری و مدل اجرایی آن تاليف/ مجموعه مقالات 1394 چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 30 و 31 اردیبهشت94
57) طراحی شرکت شبه تعاونی قابل‌ عرضه در بورس تالیف مشترک(احمد شعبانی؛ احمدعلی یوسفی؛ علی صالح‌آبادی؛ محمدهادی حبیب‌اللهی)/ علمی پژوهشی 1394 مجله جستارهای اقتصادی، دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1394
58) اقتصاد انقلابی تاليف 1394 مجموعه مقالات پژوهشگاه
59) تحلیل فقهی و اقتصادی رقابت آزاد اقتصادی تالیف 1394 مجموعه مقالات نقد نظام سرمایه‌داری(پژوهشگاه)
60) بررسی حکم فقهی پول مخمس در فرض افزایش قدرت خرید آن تألیف مشترک/ علمی پژوهشی 1394 مجله پژوهشهای فقهی

 

61) معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول در سررسید تعهد تألیف مشترک/ علمی پژوهشی 1395 مجله فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد

 

62) رابطه کفاف و توسعه براساس روایات اسلامی تألیف مشترک/علمی پژوهشی 1395 فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث

 

63) نقش مردم در اقتصاد مقاومتی با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب تألیف مشترک/علمی ترویجی 1395 مشترک با آقای مجتبی غفاری
64) ابهام‌زدایی فقهی از ربای معاملی در معدودات مثلی و آثار آن در نظام پولی و مالی تألیف مشترک/علمی پژوهشی 1396 مشترک با اقای محمد مادرشاهی
65) بررسی روش شکل‌گیری نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد روش جدید تالیف 1395 مجله حکومت اسلامی
66) تحلیل فقهی کارکردهای پولهای رمزنگاری‌شده (مورد مطالعه بیت‌کوین) تألیف مشترک/علمی پژوهشی 1396 مجله اقتصاد اسلامی مشترک با آقایان علیرضا نواب پور و محمد طالبی
67) کفایت مالکیت حقیقی خدای متعال برای حق تصرف او تألیف مشترک/علمی پژوهشی 1397 مجله قبسات
68) ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻜﻢ ﻓﻘﻬﻲ ﭘﻮل ﻣخمس در فرض افزایش قدرت خرید آن تألیف مشترک/علمی پژوهشی 1396 مجله پژوهشهای ﻓﻘﻬﻲ مشترک با آقایان سیدرحمت‌الله دانش میرکهن، محمدمحسن حائری
69) نقش مفاهیم ارزش‌محور در ساماندهی ساختار نظام اقتصادی «بررسی تطبیقی نظام سرمایه‌داری و اسلامی» تالیف 1396 دو فصلنامه علمی و پژوهشی معرفت اقتصادی
70) مبانی هستی‌شناختی و معرفت شناختی از منظر رهبر معظم انقلاب رهیافتی برای دستیابی به علوم انسانی قرآن‌بنیان تالیف 1396 مجموعه مقالات همایش علوم انسانی قرآن بنیان/ مشترک با آقای مجتبی غفاری
71) توزیع عادلانه انفال و منابع عمومی (مطالعه‌ موردی هدفمندی یارانه‌ها) تألیف مشترک/علمی پژوهشی 1398 مجله معرفت اقتصادی/ مشترک با آقایان علی‌اکبر کریمی و سعید فراهانی‌فرد
72) بررسی تطبیقی آزادی اقتصادی در اسلام و نظام سرمایه‌داری از منظر رهبر معظم انقلاب تألیف مشترک/علمی پژوهشی 1398 مجله فصلنامه علمی و پژوهشی انقلاب اسلامی / مشترک با آقای مجتبی غفاری
73) پول‌های اعتباری  و نقش فقهای شیعه و اهل سنت در حل مسائل فقهی مرتبط با آنها تالیف 1398 همایش علمای اسلام
74) بررسی تطبیقی امتداد مبانی هستی‌شناختی نظام سرمایه‌داری و اسلامی در شکل‌گیری رفتارهای فردی و ساختارهای اقتصادی با تاکید بر بیانات رهبری تألیف مشترک/علمی پژوهشی 1398 مجله قبسات مشترک با آقای مجتبی غفاری

 

 

 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
1 اقتصاد مقاومتی کرسی آزاداندیشی دانشجویی سخنرانی 25/9/1391 برگزار شده از سوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون خرمشهر

 

 1. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ
ردیف نام متفکر مدعوّ نوع مشارکت سال توضیحات
1
2
3

 

 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 نقد کتاب مباحثی در فلسفه اقتصاد داور نشست انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم 13/10/86  
2 سمینار علمی «خرید و فروش پول‌های اعتباری (اسکناس)» ارائه کننده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 17/11/87  
3 نشست علمی با موضوع نقد و بررسی کتاب نظام اقتصاد علوی ارائه کننده انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم 29/8/88 برگزار شده در سطح استانی
4 نهمین نشست تخصصی محققان اقتصاد اسلامی مشارکت و همفکری در طراحی رشته‌های اقتصاد اسلامی انجمن اقتصاد اسلامی ایران 29و 30 اردیبهشت1389 برگزار شده در دانشگاه فردوسی مشهد
5 نشست علمی کفایت شریعت و اندازه گیری آن داور نشست انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم 7/3/89  
6 نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی«الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» ارائه مقاله دفتر مقام معظم رهبری مدظله 10/9/89  
7 همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه مقاله سازمان صدا و سیما 1389  
8 همایش الگوی اسلامی ایرانی عدالت ارائه مقاله سازمان صدا و سیما 1389  
9 دومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع عدالت ارائه مقاله دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی 8/2/90  
10 کارگاه دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی در زمینه فرهنگی، تربیتی، اجتماعی(با موضوع علوم انسانی اسلامی) شرکت در کارگاه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 7و8و21و22 تیرماه 1391  
11 کارگاه آموزشی نیم روزه اقتصاد مقاومتی برای مدیران ارشد سازمان امور عشایر ایران سخنرانی سازمان امور عشایر ایران 11/7/91  
12 نشست هم‌اندیشی استادان(اقتصاد مقاومتی) سخنران دانشگاه شهید چمران 18/8/1391  
13 کارگاه اقتصاد اسلامی سخنران دانشگاه علوم اقتصادی تهران 25/8/1391  
14 کارگاه اقتصاد مقاومتی سخنران مؤسسه فجر انقلاب اسلامی مشهد 8و9/10/91  
15 کارگاه آموزشی جایگاه و نقش تعاون در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی سخنران سازمان امور عشایر ایران 26و27/10/1391 برگزار شده در استان فارس شهرستان شیراز
16 نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور سخنران دانشگاه جندی شاپور 2/11/1391  
اقتصاد مقاومتی سخنران دانشگاه علوم اقتصادی 25/7/91  
17 سلسله نشست‌های نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی حضور در هفتمین جلسه بانک مرکزی، پژوهشکده پولی و بانکی 1391  
18 نشست تخصصی حذف سود خالص از سرمایه ارائه کننده انجمن اقتصاد اسلامی حوزه پاییز 92  
19 برگزاری دو کارگاه با عناوین «مفهوم ماهیت پول» و «نظام اقتصادی اسلام» سخنران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شیراز 26/9/93  
20 نشست علمی با عنوان «نظام اقتصادی از منظر امیرالمومنین علیه‌السلام» سخنران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 15/10/93  
الگوهای پیشرفت فرهنگ و اقتصاد از منظر فقها سخنران دانشگاه شهید بهشتی 13/9/94  
نشست علمي با عنوان «ضرورت اصلاح نگرش به  اقتصاد اسلامی» سخنران دانشگاه شیراز 7/2/94  
21 نشست علمي با عنوان ماهيت پول سخنران حوزه علميه قم(مدرسه خاتم الاصياء) 28/11/93  
نشست علمي با عنوان ماهيت پول سخنران مرکز فقهی ائمه اطهار 5/12/93  
نسبت اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی سخنران دانشگاه علامه طباطبایی 11/12/93  
عدالت در افق و تدابیر اقتصادی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت شرکت در کارگروه تخصصی اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 13/12/94 دومین نشست سالیانه هم‌اندیشی صاحبنظران و عدالت پژوهان برتر
نشست هم‌اندیشی صاحب‌نظران و عدالت‌پژوهان شرکت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اسفند 94 هشت ساعت

 

طرح ضیافت اندیشه استادان داشگاه آزاد اسلامی تاکستان مدرس دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان مردادماه 95 12 ساعت

 

شرکت در کارگاه تخصصی اقتصاد سازمان بسیج اساتید مرداد 1394 برگزار شده در شهر مشهد

 

 1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 انجمن اقتصاد اسلامی ایرن عضو- علمی انجمن اقتصاد اسلامی ایرن 1385 ادامه دارد
2 انجمن اقتصاد حوزه علمیه قم عضو – علمی حوزه علمیه قم 1386 ادامه دارد
3 انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم رئیس ‌هیات مدیره حوزه علمیه قم 1/1/91 الی 30/12/91

 

 1. استفاده از فرصت‌های مطالعاتی
ردیف کشور مقصد دانشگاه یا مؤسسه مبدأ سال توضیحات
1
 1. 9. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 تاسیس انجمن علمی حوزه حوزه علمیه قم 1382
2 طراحی فقه اقتصادی سطح 4 حوزه(دکتری) مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر(ع) 1392

 

 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 تعاون، اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون استان قم 14/6/89  
2 طراحی نظام اقتصادی اسلام و فقه (اقتصاد مقاومتي) حوزه علمیه اهواز 1391 در جمع  اساتيد سطوح عالي حوزه اهواز
3 طراحی نظام اقتصادی اسلام و فقه سازمان تبلیغات مشهد شهريور 1391 در جمع روحانیون حوزه علمیه مشهد
4 اقتصاد مقاومتی در 12جلسه رادیو معارف 1391  
5 اقتصاد تعاون از منظر اسلام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 9/12/1391 در جمع مدیران و کارشناسان ارشد دو سازمان تعاون روستایی و امور عشایر
نشست علمی کتاب اقتصاد تعاونی از منظر اسلام انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم 24/3/1395  
نشست علمی نقش روحانیت در تحقق اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی/ نمایندگی ولی فقیه 12/3/1395  
کار گاه دو روزه هم اندیشی صاحب نظران پولی کشور گروه مطالعات اقتصادی مجاهد اول و دوم مردادماه 94  
نشست فقهی با عنوان بررسی ادله ضمانت کاهش ارزش پول مدرسه فقهی امام محمد باقر (ع) 14/11/94  
نشست فقهی با عنوان تبیین ماهيت پول مدرسه فقهی امام محمد باقر (ع) 2/10/94  
الگوهای پیشرفت فرهنگ و اقتصاد از منظر فقها دانشگاه شهید بهشتی 13/9/94  

 

 1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
1 بررسی فقهی و اقتصادی تنزیل مجدد و اوراق قرضه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب كارشناسي ارشد 21/3/89
2 شرط جبران کاهش ارزش پول جامعه المصطفی کارشناسی ارشد 1390
3 اصول و مبانی مالیاتهای حکومتی جامعه المصطفی العالمیه

مجتمع آموزش عالی فقه

كارشناسي ارشد 14/4/90
4 بررسی نقش انفاق در اقتصاد اسلامی مرکز مدیریت حوزه های علمیه مدیریت حوزه علمیه استان قم كارشناسي ارشد 1/12/90
5 ماهیت و احکام حقوقی پول دانشگاه مفید كارشناسي ارشد 20/6/91
6 تحلیل فقهی ربا در پول حوزه علمیه استان قم سطح سه حوزه 28/11/91
7 بررسی ملکیت آناًما و ادله اثبات آن: حوزه علمیه استان قم سطح سه حوزه 5/3/92
8 راه های مطلوب تحصیل رزق از دیدگاه قرآن کریم حوزه علمیه استان قم  سطح سه حوزه 10/8/92
9 تبیین روش شهید صدر در کشف نظام اقتصادی اسلام جامعه المصطفی كارشناسي ارشد دی ماه 93
10 طراحی شرکتهای تعاونی قابل عرضه در بورس بر اساس فقه امامیه دانشگاه امام صادق علیه السلام كارشناسي ارشد 31/6/93
11 امکان سنجی محاسبه وجوهات شرعی به عنوان مالیات(بررسی ماده4لایحه قانون مالیتهای مستقیم) دانشگاه اصول الدین كارشناسي ارشد 25/6/93
12 بررسی فقهی تجارت الکترونیک حوزه علمیه قم سطح سه حوزه 27/2/93
13 اصول فعالیتهای اقتصادی از منظر امام علی (ع) حوزه علمیه سطح سه حوزه 29/10/94
14 پولشویی از منظر فقه حوز علمیه قم سطح سه / مشاور 31/1/1395
15 خمس ارباح مکاسب در ارتباط با کاهش و افزایش ارزش پول از منظر فقه دانشگاه فردوسی مشهد دکتری/ مشاور 16/6/1395
16 معاوضه نسیه پول حوزه علمیه قم سطح چهار/ مشاور 22/2/1395

 

 

 1. مصاحبت تحقیقات (راهنمایی، مشاوره و نظارت)
ردیف عنوان تحقیق نوع مصاحبت دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1          

 

 1. ارزیابی تحقیقات و آثار
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
1 جهانی شدن اقتصاد از دیدگاه اسلام محمود عصاری 20/2/80 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
2 اقتصاد در قرآن گروه دایره المعارف قرآن کریم مرکز فرهنگ و معارف قرآن 1/9/88 الی 1/11/88 مرکز فرهنگ و معارف قرآن
3 نگرش جامع به تعامل میان همت مضاعف و کار مضاعف همایش ملی همت مضاعف و کار مضاعف اسفند89 معاونت پژوهش جامعه الزهرا سلام الله علیها
4 مدل اسلامی اخلاق مصرف محمد جداری عالی 4/9/92 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
5 نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی حسین عیوضلو 18/8/91 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
6 تأثیر پذیری اقتصاد ‌اسلامی از مبانی خدا‌شناسي و جهان‌شناسی قرآن‌کریم علی‌اصغر هادوی‌نیا 25/8/91 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
7 چیستی پول در اقتصاد اسلامی علی اصغر ابوالحسنی هستیانی، جهانگیر بیابانی، ابوالقاسم اثنی‌عشری امیری و

محمد کهندل

16/9/91 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
8 روش‌شناسي نظريات علمي اقتصاد اسلامي حسن‌آقا نظری 16/9/91 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
9 ارائه پول در تابع مطلوبیت در نظام اقتصاد اسلامی در قالب یک الگوی کنترل بهینه محسن رضایی و رفیع حسنی‌مقدم 16/9/91 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
10 نسبت ميان وظايف اقتصادي دولت و تحقق عدالت اقتصادي در الگوی اسلامی مصطفي سميعي‌نسب 30/9/91 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
11 نسبت عدالت اجتماعي- اقتصادي راولز و آراء شهيد صدر (ره) غلام‌رضا مصباحی‌مقدم و سیدصدرالدین حسینی‌مشهدی 30/9/91 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
12 عدالت اقتصادی و معنویت از دیدگاه نهج‌البلاغه اعظم اکبری 30/9/91 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
13 تحلیل مقایسه‌ای نظام مالی اسلام و متعارف در تحقق عدالت محمدمهدی عسگری و نفیسه امن‌زاده  

21/10/91

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
14 در احکام پول در غصب و  مهریه سیدحسن نخلی زمستان 91 حوزه علمیه قم
15 آسیب شناسی حکومت دینی از دیدگاه امام علی (ع) غلامرضا پیش قدم زمستان 91 حوزه علمیه قم
16 سیاست های مالی امام علی (ع)           محمد حسین علی اکبری زمستان 91 حوزه علمیه قم
17 نظریه اقتصاد مقاومتی سیدحسین میرمعزی 3/12/91 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
18 تحلیلی جدید از ماهیت پول به عنوان «مالِ اعتباری» محمداسماعیل توسلی 20/12/91 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
19 نظام اقتصاد اسلامي الگويي کامل براي اقتصاد مقاومتی علی اسدی 6/7/92 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
20 تولید ملی (تعریف، جایگاه و روش‌های افزایش) ناصر جهانیان 20/8/92 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
21 تنظيم روابط اقتصادي خانواده هسته‌ای با نگرش اسلامی اميرحسين بانكي پور فرد، وحيد ارشدي و مهرناز سطوت 20/8/92 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
بررسی مقایسه‌‌ای دانشواره اقتصاد اسلامی در قرآن و نهج‌البلاغه

 

مجله اقتصاد اسلامی 19/10/92 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
اقتصاد اسلامی از دیدگاه محمد اکرم‌خان مجله اقتصاد اسلامی 10/11/92 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
بررسی ربوی‌بودن جبران کاهش قدرت خرید در قرض‌های کوتاه‌مدت     مجله اقتصاد اسلامی 24/11/92 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
تئوری نقش مردم در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیشه‌های مقام معظم رهبری/ مجله اقتصاد اسلامی 15/12/92 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
بررسی اقتصاد سیاسی اسلام با تاکید بر تفکر و منش امام علی (ع) و ارائه روش‌شناسي پیشنهادی مناسب برای آن

 

           

         

مجله اقتصاد اسلامی 25/3/93 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
گسترش كسب‌وكار خانگي زنان، راهبردي مبتني بر نگاه ديني براي اشتغال زنان مجله اقتصاد اسلامی 25/3/93  
بررسی تحلیلی پیامد کار از منظر امام علی (ع) در نهج‌البلاغه مجله اقتصاد اسلامی 25/3/93 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
شیوه‌های فقرزدایی در جامعه از طریق حاکمیت از منظر امام علی (ع) مجله اقتصاد اسلامی 25/3/93 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
ارائه‌ی چارچوب مفهومی سبک کسب و کار اسلامی مجله اقتصاد اسلامی 25/3/93 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
نقش ژئو پلیتیک اقتصادمقاومتی ایران( بعنوان یک الگوی جدید ) در بیداری اسلامی مجله اقتصاد اسلامی 2/5/93 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
فرایند گذار به توسعه با رویکرد حماسه اقتصادی مجله اقتصاد اسلامی 6/6/93 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
ارائه مدل سه ضلعی تحقق عدالت اقتصادی در نهج البلاغه مجله اقتصاد اسلامی 6/6/93 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
پیاده‌سازی نظام اقتصادی اسلام و نقش علم اقتصاد مجله اقتصاد اسلامی 6/6/93 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
تعریف و روش کشف مذهب اقتصادی اسلام مجله اقتصاد اسلامی 18/10/93 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
تحلیل نظری آثار مالیات تورمی بر عدالت اقتصادی مجله اقتصاد اسلامی 4/10/93 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی مجله اقتصاد اسلامی 18/10/93 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
نگرشی بر امکان سنجی اقتصاد مقاومتی در پرتو قانون اساسی مجله اقتصاد اسلامی 16/11/93 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
نظریه عدالت تولیدی مجله اقتصاد اسلامی 16/11/93 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
ارزیابی انتقادی رویکردهای موجود در هستی‌شناسی پول؛ ارائۀ یک تفسیر بدیل مجله اقتصاد اسلامی 6/12/93 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

 

 1. همکاری با کانون اندیشه جوان (در زمینة: نشست‌های گفتمانی، نقدو مناظره، طرح نخبه‌پروری، باشگاه اندیشه و…)
ردیف نوع همکاری سال توضیحات
1 انجام تحقیق آیین تعاونی(رویکرد اقتصادی) 1390 – 1392  

 

مطلب قبلیسیدحسین میرمعزی
مطلب بعدیمحمدعلی اردستانی