لزوم تبیین سیره فاطمی به عنوان الگوی کاربردی زن امروز

لزوم تبیین سیره فاطمی به عنوان الگوی کاربردی زن امروز 
نوشتاری مستخرج از مقالات دانشنامه فاطمی

یکی از مسائل مهم در بررسی زندگی انسان‌های وارسته و بزرگ این است که بتوان از عملکرد و اقدامات آنها درس گرفت و در مسیر زندگی خود از آن تبعیت و پیروی نمود. این مهم درباره الگوگیری زنان جامعه ما از حضرت فاطمه زهرا (س) صادق است به ویژه که زندگانی آن حضرت سرشار از نکات مهمی است که در هر زمان و مکانی اهمیت خود را حفظ کرده و از آن با عنوان سیره فاطمی یاد می‌شود.

امروزه بیشترین مشکل زنان ایرانی در این است که چگونه باید از زندگی حضرت فاطمه (س) الگوبرداری کنند، چرا که ابعاد مختلف زندگی ایشان را به خوبی و آن‌گونه که باید نمی‌شناسند. اگر مسائلی همچون سیره همسرداری و سیره خانه‌داری و سیره تربیتی کودکان ایشان برای زنان مسلمان به صورت کاربردی توصیف شود، شکی نیست که تعداد الگوگیران بسیار بیشتر خواهد شد و مشکلات فعلی زنان جامعه که از عدم خودباوری و تزلزل جایگاه آنها در خانواده ریشه می‌گیرد نیز رفع خواهد شد.

به نظر می‌رسد زنان جامعه ما تا حدی توانسته‌اند از سیره فاطمی به عنوان الگوی حقیقی در زندگی خود بهره گیرند و برترین مصداق روشن این سخن را باید در مادران و زنان شهدای جامعه خود بیابیم که تعدادشان کم نیست. همچنین بسیاری از مادران و زنان آگاه جامعه ما در مقاطع مختلف نشان دادند که در زندگی خود از بزرگ بانوی اسلام الگوگیری کرده‌اند. اما روشن است هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب در زمینه الگوگیری زنان ما از زندگی حضرت زهرا(س) فاصله قابل توجهی داریم که باید در این مسیر کارهای اساسی صورت گیرد.

در این مسیر باید ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه (س) در عرصه‌های مختلف اجتماعی و خانوادگی جامعه به خوبی تبیین شود. به ویژه که به نظر می‌رسد هنوز ابعاد شخصیتی فاطمه زهرا (س) در عرصه‌های مختلف اجتماعی و به ویژه در عرصه خانواده و همسرداری و مادری به خوبی تببین نشده و شایسته است تا محققان و صاحب نظران در این زمینه تلاش بیشتری انجام دهند. تا راه برای شناخت بیشتر و فهم دقیق زندگی آن حضرت برای همه مسلمانان به ویژه زنان میسر شود.

راهکاری که به نظر می‌رسد این است که زنان جامعه باید چگونگی الگوگیری از شخصیت بزرگواری همچون حضرت زهرا (س) را بشناسند. بدین جهت باید اذعان کرد که هر چه در این مسیر تلاش و کوشش شود بی‌شک می‌تواند خود باوری و تقویت جایگاه زن را در جامعه و خانواده پدید آورد. که کمک بزرگی برای حل مشکلات جامعه ما خواهد بود. از این‌رو شایسته است تا همه رسانه‌ها در مسیر فرهنگ سازی فاطمی گام بردارند و هرچه بیشتر به معرفی این الگوی برتر کمک نمایند. در این راه نقش متفکران و صاحب نظران دینی و کارشناسان فرهنگی بیش از همه حائز اهمیت است و باید نقش آنها در اگاهی بخشی درست به جامعه را انعکاس داد.

به نظر می‌رسد ارائه یک الگوی دینی مبتنی بر اسلام و جامعه ایرانی می‌تواند در این مسیر کمک زیادی به زنان در الگوگیری صحیح داشته باشد. به همین خاطر لازم است تا عالمان و اندیشمندان سبک زندگی فاطمی را به گونه‌ای معرفی نمایند که زنان بتوانند از آن به درستی الگوبرداری نمایند.

یادداشت و تلخیص: حجت الاسلام سید محسن شریفی