علی فضلی

استادیار گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحض: فلسفه عرفان / نظری و عملی

حوزه تمحض دوم:‌ روان‌ درمانی مبتنی بر عرفان اسلامی

دریافت رزومه:    CV Fazli

پست الکترونیکی:  fazliamoli99@yahoo.com

 

سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
1 موسسه امام خمینی 1380 1388 ü     مدیر پژوهش و پژوهشگر
2 مدرسۀ امام خمینی 1383 ادامه   ü   مدرس
3 دانشگاه ادیان و مذاهب 1385 ادامه   ü   مدرس
4          

 

 

وضعیت تحصیلات

  1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح سه: v

سطح چهار: . . . . . . . . .

اجتهاد: . . . . . . . . . . . .

فلسفه و عرفان

 

 

1388

 

 

حوزۀ علمیه قم

 

 

  1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی: . . . . . . . . . . . .

کارشناسی‌ارشد: . . . . . . . .

دکتری: عرفان اسلامي

فوق‌‌دکتری: . . . . . . . . . . . .

 

 

دكتري

 

 

دانشگاه اديان

 

 

تصوف و عرفان اسلامی

 

 

 

 

 

سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

  1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
1           فلسفه فلسفۀ اسلامی        ده سال         در سنت حوزۀ علمیه قم و دانشگاه ادیان و مذاهب
2           عرفان عرفان اسلامی        پانزده سال       در حوزۀ علمیه قم و دانشگاه ادیان و مذاهب
  1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
1    زبان عربی                عالی          بسیار خوب            ضعیف

3.مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )

ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
1                   رایانه ( word )    پانزده سال

 

 

سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
1         تمهید القواعد               حوزۀ علمیه قم   یک سال       مربی
2     شرح فصوص الحکم               حوزۀ علمیه قم    دو سال       مربی
3         شواهد ربوبیه               حوزۀ علمیه قم   یک سال       مربی
4         بدایه الحکمه               حوزۀ علمیه قم    یک سال       مربی
5         نهایه الحکمه               حوزۀ علمیه قم   یک سال       مربی
6         آموزش فلسفه              مدرسۀ امام خمینی   دو سال       مربی
7          عرفان نظری              مدرسۀ امام خمینی  ادامه دارد  دکتری
8         عرفان نظری          دانشگاه ادیان و مذاهب  ادامه دارد      دکتری
9         فلسفه عرفان         دانشگاه ادیان و مذاهب  ادامه دارد       دکتری
10   تاریخ عرفان اسلامی          دانشگاه ادیان و مذاهب ادامه دارد  دکتری
11 اصول فلسفه رئالیسم دانشگاه ادیان و مذاهب ادامه دارد دکتری
12 حکمت مشاء دانشگاه ادیان و مذاهب ادامه دارد دکتری
13     مبانی  عرفان اسلامی         مرکز تخصیصی تبلیغ  دو سال       مربی

 

و) جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
1     کتاب سال حوزه 1387    کتاب هستی شناسی عرفانی از دیدگاه میرزای اشکوری
2    جایزۀ کتاب فصل 1386    کتاب هستی شناسی عرفانی از دیدگاه میرزای اشکوری
3  کتاب سال حوزه 1395    کتاب فلسفۀ عرفان ماهیت و مؤلفه ها
3 مقالۀ برگزیده کنگرۀ بزرگداشت علامۀ طباطبایی    زبان ضرب المثلی آیات معرفتی قرآن از دیدگاه علامۀ طباطبایی

ز) همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
1 پژوهشی       معاونت پژوهشی نهاد رهبری 1386  
2 پژوهشی          دانشگاه ادیان و مذاهب 1385  
3 پژوهشی موسسه بین المللی علوم وحیانی اسرا 1388  
4 شورای علمی           پژوهشکدۀ باقر العلوم 1388  
5 شورای علمی   پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دانشنامۀ قرآن کریم – گروه عرفان

1388

1389

 
6 مدیر گروه عرفان    پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1390و 1391  

 

 

ح) سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

  1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
1   هستی شناسی عرفانی از دیدگاه اشکوری تألیف 1385 دانشگاه ادیان و مذاهب
2      حیثیت تقییدی در حکمت صدرایی تألیف 1389 دانشگاه ادیان و مذاهب
3 علم سلوک تألیف 1387 نشر معارف
4 حیات سالکانه تألیف 1383 نشر قو
5 ریاضت سالکین ترجمه و  شرح 1381 نشر امام علی علیه السلام
6 فلسفه عرفان تأليف 1391 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
7 شرح شواهد ربوبیه تدوین و تنظیم 1388 موسسۀ اسرا
8 معیار سنجش گزاره های شهودی وجودی تألیف 1393 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
9 پیش انگاره های انسان شناختی علم سلوک تألیف 1395 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

 

  1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
1 پیش انگاره های وجود شناختی علم سلوک تألیف 1395 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
  1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعة مربوط)

1 حیثیت تعلیلی و تقییدی تألیف 1380 خردنامۀ صدرا
2          عرفان اسلامی در فرایند

تعامل دین و فطرت

تألیف 1386 مجلۀ معارف عقلی
3 ساختار عرفان اسلامی تألیف   1384 مجلۀ معارف عقلی
4 مدخل ابراهیم دسوقی تألیف 1383 دانشنامۀ جهان اسلام
5 مدخل شبلی تألیف 1387 دانشنامۀ جهان اسلام
6 اسفار اربعه تألیف 1388 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – حکمت رفعت
7 شرح دعای سحر ترجمه 1388 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – حکمت رفعت
8 نظام علم سلوک در اوصاف الاشراف تألیف 1389 کتاب ماه
9 چیستی فلسفه عرفان تألیف 1392 حکمت  و فلسفه
10 فرایند رخداد شهود و تبدیل آن به گزاره عرفانی تألیف 1392 فلسفه دین
11 موجودبالذات و موجود بالعرض تألیف 1392 معرفت فلسفی
12 تفاوت حقیقت قلبیه و لطیفۀ قلبیه از نگاه عرفان اسلامی تألیف 1394 حکمت اسرا
13 ترسیم خطوطی از کاربرد عرفان عملی در علوم انسانی تألیف 1393 مجله خط
14 تأثیر متقابل باورها و کردارها از نگاه علم سلوک تألیف 1394 فلسفه دین
15 نظریه سنجش پذیری گزاره های عرفانی و نقد سه نظریه رقیب تألیف 1394 حکمت اسرا
15 ساختار انسان شناسی سلوکی در سنت دینی تألیف 1395 اخلاق وحیانی اسرا
16 سنجۀ معنویت دستورمند تألیف 1395 آیین معنویت
17 فرایند تعامل معرفت نفس و معرفت رب تألیف 1393 کنگرۀ آقا سید علی قاضی
18 نسبت فلسفه عرفان با علوم همگرا تألیف 1395 همایش فلسفه مضاف
  1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
1  چندین و چند پایان نامه در حوزه عرفان اسلامی در حوزه و دانشگاه به ویژه دانشگاه ادیان و مذاهب و مدرسه امام خمینی
  1. ارزیابی تحقیقات و آثار
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
1  ارزیاب در مجله حکمت اسرا، فلسفه دین، اخلاق اسرا، مطالعات معنویت نوین و  حکمت و فلسفه
2
مطلب قبلیناصر جهانیان
مطلب بعدیعلی اصفر هادوی‌نیا