سیدسجاد ایزدهی

استاد گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: فقه سیاسی

دریافت رزومه:  CV Izdehi

پست الکترونیکی:  sajjadizady@yahoo.com

 

سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
۱ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، دفتر قم ۸۵ ۸۶       مدیر گروه پژوهشی
۲ پژوهشکده بین المللی نور، جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۶ ۱۳۸۷       دبیر همایش بین المللی غرب شناسی
۳ موسسه فقه ائمه اطهار(ع) ۱۳۸۷ ۱۳۸۸       مدیر اجرایی موسوعه فقه سیاسی شیعه
۴ موسسه آموزشی، پژوهشی اسوه نخبگان ۱۳۸۴ ۱۳۸۹       عضو هیئت رئیسه
۵ مدیر گروه اندیشه سیاسی ۱۳۹۱       جامعه الزهرا
۶ مدیر گروه فقه سیاسی ۱۳۹۲ ۱۳۹۳       موسسه فقهی آیه الله اراکی
۷ مدیر گروه فقه سیاسی ۱۳۹۳ ۱۳۹۴       پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده علوم واندیشه سیاسی
۹ مدیر گروه سیاست ۱۳۸۹ ۱۳۹۷       پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۰ رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی ۱۳۹۷       پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     

 

 

ج) سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
۱ دروس حوزوی، از مقدمات تا سطح عالی حوزه علمیه بابل و قم (مدرسه خان و گلپایگانی) ۸ سال  
۲ درس خارج فقه سیاسی (ولایت فقیه) مدرسه خان و فیضیه  ۱۳۹۵ـ ۱۳۹۰    
۳ فقه سیاسی امام خمینی جامعه المصطفی العالمیه، مدرسه عالی حجتیه  
۴ قواعد فقه سیاسی(دکتری) جامعه المصطفی العالمیه، مدرسه تخصصی فقه  
۵ فقه سیاسی امام خمینی (دکتری) جامعه المصطفی العالمیه، مدرسه تخصصی فقه    
۶ فقه (ارشد) جامعه المصطفی العالمیه، مدرسه زبان و معارف اسلامی    
۷ مسائل مستحدثه فقه سیاسی جامعه المصطفی العالمیه، مدرسه عالی حجتیه  
۸ فقه سیاسی (ارشد) دانشگاه باقر العلوم    
۹ قواعد فقه سیاسی(ارشد) دانشگاه باقرالعلوم    
۱۰ فلسفه فقه سیاسی جامعه المصطفی العالمیه، مدرسه تخصصی فقه      
۱۱ خارج فقه جهاد جامعه المصطفی العالمیه، مدرسه تخصصی فقه      
۱۲ روش شناسی فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (اصفهان)      

 

 

د) همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
۱ عضویت در گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ۹۵ـ ۸۲  
۲ عضویت در گروه فقه سیاسی موسسه فقهی ائمه اطهار ۸۸ـ ۸۶  
۳ عضویت در گروه فقه سیاسی مدرسه تخصص فقه(جامعه المصطفی) ۹۵ـ ۸۹  
۴ عضویت در گروه نظام های اسلامی پژوهشکده اندیشه جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۹۵ـ ۸۹  
۵ همکاری پژوهشی و مدیریت گروه اندیشه های منقول امام خمینی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(قم) ۸۶ـ ۸۵  
۶ دبیری همایش پژوهشکده بین المللی جامعه المصطفی العالمیه ۸۷  
۷ عضو هیئت رئیسه موسسه آموزشی، پژوهشی اسوه نخبگان ۹۱ ـ ۸۴  
۸ مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۹۷ـ ۸۹  
۹ همکار پژوهشی موسسه بنیاد فقه اهل بیت ۸۵  
۱۰ عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی علوم سیاسی  
۱۱ عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی سیاست متعالی  
۱۲ عضو هیئت تحریریه مجله قبسات عربی  
۱۳ ریاست موسسه موسسه احیای حیات طیبه اسلام  
۱۴ عضویت در گروه کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  
دبیر علمی همایش همایش ملّی تأسیس و توسعه علوم انسانی اسلامی (بمناسبت چهلمین سالگرد انقلاب)  

 

ح) سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

  1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و … تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
۱ حکومت و مشروعیت تألیف کانون اندیشه جوان۱۳۸۴، چاپ پنجم
۲ اندیشه سیاسی صاحب جواهر تألیف بوستان کتاب، ۱۳۸۴، چاپ سوم
۳ اندیشه سیاسی ملااحمد نراقی تألیف بوستان کتاب، ۱۳۸۴، چاپ سوم
۴ نظام سیاسی و دولت مطلوب … تألیف مرکز اسناد انقلاب اسلامی۱۳۸۶
۵ نظارت بر قدرت در فقه سیاسی تألیف پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی۱۳۸۵
۶ فقه سیاسی امام خمینی تألیف موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۰
۷ مبانی فقهی کنترل و نظارت بر اصحاب قدرت از دیدگاه امام خمینی تألیف موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۰
۸ نقد نگرش حدِّاقلی در فقه سیاسی تألیف پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۲
۹ مصلحت در فقه سیاسی تألیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۳
۱۰ بصیرت سیاسی تألیف کانون اندیشه جوان، در دست انتشار
۱۱ فعالیت سیاسی تألیف کانون اندیشه جوان، ۹۵
۱۲ رهبر و رهبری تألیف گروهی کانون اندیشه جوان، ۱۳۹۱
۱۳ قطع و پیوند اعضاء، با تأکید بر دیدگاه های امام خمینی تألیف موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،
۱۴ حکومت دینی، چرا تألیف آستان قدس رضوی ۱۳۹۳
۱۵ الرقابه علی السلطه فی الفقه السیاسی تألیف سید سجاد ایزدهی و ترجمه رضا شمس الدین لبنان، مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی،
۱۶ آفاق الفکر السیاسی لصاحب الجواهر تألیف سید سجاد ایزدهی

ترجمه احمد ابوزید

قم، موسسه دائره معارف فقه الاسلامی، ۱۴۳۳
۱۷ السیاسه الشعبیه الدینیه نویسندگان: منصور میراحمدی و سید سجاد ایزدهی،  ترجمه: حسن خلیل بیروت، دار المعارف الحکمیه، ۲۰۱۴
۱۸ مقدمه ای بر ولایت فقیه ایزدهی ۱۳۹۳ موسسه صراط مبین هدایت
۱۹ روایات سیاسی غرر الحکم تألیف ۱۳۹۶ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
۲۰ مشارکت سیاسی در فقه سیاسی تألیف ۱۳۹۷ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲۱ ولایت فقیه (تقریر دروس خارج فقه) سه جلد تألیف در دست انتشار

 

  1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و … تاریخ شروع محل ارائه
۱ چیستی فقه نظام سیاسی تألیف ۱۳۹۵ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
۲ ماهیّت و چیستی فقه سیاسی آیه الله خامنه­ای تألیف ۱۳۹۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۳ درسنامه ولایت فقیه تألیف ۱۳۹۵ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
۴ حوزه تراز انقلاب تألیف ۱۳۹۵ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵ اندیشه سیاسی امام خمینی تألیف ۱۳۹۵ دانشگاه معارف

 

 

  1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

۱ مردم سالاری دینی… تألیف ۱۳۸۳ موسسه آموزشی، پژوهشی امام خمینی(مجموعه مقالات)
۲ نراقی و علل پیدایش نظریه ولایت فقیه تألیف ۱۳۸۴ مجموعه آثار کنگره بزرگداشت فاضلین نراقی
۳ مشروعیت حکومت از دیدگاه امام علی(ع) تألیف ۱۳۸۴ مجموعه مقالات اندیشه سیاسی در گفتمان علوی، بوستان کتاب
۴ مکاتب،گفتمان و پارادایم فقه سیاسی از دیدگاه آیه الله خامنه­ای تألیف زمستان۱۳۸۵ فصلنامه حصون

 

۵ امام خمینی، آزادی و حق تعیین سرنوشت تألیف ۱۳۸۵ همایش امام خمینی و کرامت انسانی
۶ مشروعیت قیام امام حسین(ع) تألیف ۱۳۸۷ مجموعه مقالات «نهضت عاشورا، جستارهای کلامی، سیاسی و فقهی»
۷ نگرشی به فقه سیاسی علامه شرف الدین تألیف ۱۳۸۶ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مجموعه مقالات اندیشه سیاسی شرف الدین
۸ فقه سیاسی مقام معظم رهبری، موانع و عوامل تحول در فقه سیاسی تألیف ۱۳۸۸ مجله حکومت اسلامی، شماره ۴۹
۹ نظارت بر قدرت(مبانی، مبادی و ادله) تألیف ۱۳۸۸ مجله فقه
۱۰ ایمان گرایی در نگره اندیشمندان غربی تألیف ۱۳۸۷ همایش بین المللی غرب شناسی
۱۱ عقل گریزی در ایمان مسیحی تألیف ۱۳۸۷ همایش بین المللی غرب شناسی
۱۲ ملاک مشروعیت حکومت امام علی تألیف ۱۳۸۲ پانزدهمین همایش مذاهب اسلامی، زاهدان
۱۳ نواندیشی دینی در عرصه اجتهاد تألیف ۱۳۸۸ مجموعه مقالات همایش دانشگاه شهید بهشتی
۱۴ قبض و بسطی در دیدگاه روحانیت نسبت به نظام سیاسی تألیف ۱۳۸۸ همایش روحانیت، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
۱۵ رویکردی فقهی به تصدی گری زنان در عرصۀ سیاسی- اجتماعی تألیف ۱۳۹۲ مجله علمی پژوهشی حکومت اسلامی(۶۸)
۱۶ نظارت در اصلاح الگوی مصرف تألیف ۱۳۸۸ همایش اصلاح الگوی مصرف، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه سیاسی
۱۷ امام خمینی و مسأله تحدید قدرت سیاسی تألیف ۱۳۹۰ کتاب نقد (۶۰ـ ۵۹)
۱۸ کارآمدی نظام جمهوری اسلامی تألیف ۱۳۸۹ خردنامه همشهری
۱۹ ضوابط مصلحت در فقه سیاسی تألیف ۱۳۹۲ مجله عملی پژوهشی سیاست متعالی (۱)
۲۰ گستره حضور روحانیت در جنگ هشت ساله تألیف ۱۳۸۹ همایش روحانیت و جنگ
۲۱ چیستی نوگرایی در فقه شیعه تألیف ۱۳۸۹ مجله کتاب نقد (۵۴)
۲۲ پیرامون فقه سیاسی تألیف ۱۳۸۹ مجله حکومت اسلامی(۵۶)
۲۳ حقوق بشر اسلامی، با تأکید بر دیدگاه های آیه الله خامنه ای تألیف ۱۳۸۹ همایش موسسه آموزشی، پژوهشی امام خمینی
۲۴ ولایت فقیه و نوسازی در کارکردهای روحانیت تألیف ۱۳۸۹ مجله پگاه حوزه(۶۷)
۲۵ اندیشه سیاسی صاحب جواهر تألیف مجموعه مقالات اندیشه سیاسی متفکران مسلمان(ج۸)
۲۶ اندیشه سیاسی ملا احمد نراقی تألیف مجموعه مقالات اندیشه سیاسی متفکران مسلمان(ج۸)
۲۷ امام خمینی و توسعه جایگاه حکومتی فقه شیعه تألیف کتاب نقد (۶۲ـ ۶۱)
۲۸ ماهیت فقه سیاسی تألیف ۱۳۹۴ فصلنامه علمی پژوهشی حقوق(شماره ۴۴)
۲۹ مبانی آزادی و الزامات آن در عرصه سیاسی تألیف ۱۳۹۲ مجله انقلاب اسلامی شماره (شماره۳۲)
۳۰ ممنوعیت استفاده از سلاح های کشتار جمعی تألیف ۱۳۹۱ فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی (شماره ۶۰)
۳۱ امام خمینی و نگرش حکومتی به فقه تألیف ۹۴ فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی(شماره ۷۰)
۳۲ مردم­سالاری دینی، مقوله­ای بسیط یا مرکب تألیف ۹۴ فصلنامه علمی پژوهشی معرفت سیاسی (شماره ۱۳)
۳۳ نظم­های سیاسی در فقه شیعه و ظرفیت سنجی آن­ها در خصوص مشارکت سیاسی تألیف ۹۳ فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی(شماره ۶۶)
۳۴ تحدید قدرت حاکم جائر مسلمان تألیف ۱۳۹۵ همایش بین المللی گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی و جهان معاصر
۳۵ ویژگی­های جوان از دیدگاه نهج­البلاغه تألیف ۱۴۳۵ ره توشه رمضان
۳۶ سیره عبادی امام سجاد تألیف ۱۳۹۵ ره توشه محرم
۳۷ رفتارهای اجتماعی امام رضا تألیف ۱۳۹۲ ره توشه محرم
۳۸ فقه حکومتی تألیف ۱۳۹۵ دانشنامه امام خمینی
۳۳ ولایت فقیه و نوسازی در کارکردهای روحانیت تألیف ۱۳۸۹ مجله پگاه حوزه(۶۷)
۳۴ ریاست جمهوری زنان
۳۵ ماهیت کلام سیاسی
۳۶ معیارها و عرصه های مصلحت ورزی در سیاست خارجی نظام اسلامی سیاست خارجی
۳۷ فرآیند تکاملی رویکرد فقه شیعه به سیاست از فقه سیاسی تا فقه حکومتی گفتمان فقه حکومتی
۳۸ پارلمانتاریسم در جمهوری اسلامی ایران فقه حکومتی
۳۹ گستره و قلمرو فقه سیاسی حکومت اسلامی
۴۰ غایات و کارویژه های فقه سیاسی حکومت اسلامی
۴۱ فقه سیاسی در مکتب انقلاب ماهنامه پاسدار اسلام مهر ۹۷
۴۲ حوزه علمیه مهد انقلاب ماهنامه پاسدار اسلام مرداد ۹۷
۴۳ حجاب و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن ماهنامه پاسدار اسلام اسفند ۹۶
ولایت بر بدن فقه حکومتی بهار و تابستان ۹۶
شاخص های علوم حوزوی در تراز حوزه انقلابی سپهر سیاست زمستان ۹۶
و بسیاری از مقالات دیگر برای روزنامه ها و مجلات کشور …

 

  1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و …
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ نقد کتاب نظارت بر قدرت در فقه سیاسی نویسنده کتاب مورد نقد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ۱۳۸۸
۲ کاربردهای قواعد فقه فقه در سیاست و حکومت دبیر موسسه فقه ائمه اطهار ۱۳۸۸
۳ تبیین ولایت فقیه و مبانی آن سخنران مدرسه عالی شهیده بنت الهدی ۱۳۸۸
۴ نقد کتاب چالش های فقه سیاسی ناقد و دبیر موسسه فقه ائمه اطهار ۱۳۸۹
۵ همایش روحانیت و سیاست دبیر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ۱۳۸۹
۶ جنگ نرم، راهکارها و چالش ها کارگاه جامعه المصطفی

 

۱۳۸۹ اردوی برگزار شده درشهر مشهد
۷ همایش بین المللی فقه حکومتی و فلسفه حقوق زن دبیر و سخنران دانشگاه حضرت معصومه ۱۳۹۲
۸ همایش فقه هسته ای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۳
۹ همایش فلسفه فقه ارائه مقاله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۳
۱۰ نشست تخصصی (کارآمدی حکومت اسلامی سخنران قطب فلسفه و دانشگاه باقر العلوم ۹۴
۱۱ کرسی ترویجی نقد کتاب انتخابات از نگاه فقه نقد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ۹۴
۱۲ کرسی ترویجی حق رأی نقد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ۹۴
۱۳ کرسی ترویجی وظائف حاکم در امور فرهنگی نقد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۹۴
۱۴ کرسی نقد کتاب «عرصه عمومی و خصوصی در فقه» نقد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ۹۴
۱۵ کرسی نقد «استلزام های مبانی خداشناسی در ساحت سیاست از منظر علامه طباطبائی» نقد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۹۴
۱۶ کرسی ترویجی گستره اختیارات ولی فقیه و حریم خصوصی شهروندان   پژوهشگاه علوم وفرهنک اسلامی و انجمن سیاسی حوزه (ارائه) ناقد: سید باقری  
۱۷ کرسی ترویجی مفهوم شناسی فقه سیاسی و فقه حکومتی   پژوهشکده فقه نظام (ارائه) سید باقری(ناقد)

صادقی(ناقد)

 
۱۸ کرسی ترویجی عدالت و مصلحت   پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(ارائه مهاجرنیا(ناقد)

محمدی جورکویه(ناقد)

سیدباقری(دبیر)

 
۱۹ فقه و مسأله خشونت   پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(نقد) علیزاده موسوی(ارائه)

میراحمدی(ناقد)

 
۲۰ بررسی فقهی واگذاری مسئولیت به غیر مسلمان و گستره آن در نظام اسلامی   دانشگاه باقرالعلوم (ارائه)    
۲۱ حوزه انقلابی و آسیب شناسی علوم حوزوی   پژوهشگاه علوم وفرهنک اسلامی (ارائه) ناقد: مقیمی  
۲۲ مصونیت منتقد سیاسی از تعقیب و مجازات   دانشگاه مفید(ناقد) ارائه: محمد حسن موحدی ساوجی  
۲۳ فقه سیاسی آیه الله خامنه ای   پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ارائه  
۲۴ پارلمانتاریسم در جمهوری اسلامی ایران   پژوهشگاه فقه نظام ارائه. ناقدین: سیدباقری و جوان آراسته  
۲۵          

 

  1. جوایز و رتبه های علمی
ردیف نام اثر رتبه جشنواره مربوط سال توضیحات
۱ نظارت بر قدرت در فقه سیاسی برگزیده جشنواره فارابی ۱۳۸۸
۲ نظارت بر قدرت در فقه سیاسی برگزیده کتاب سال حوزه ۱۳۸۸
۳ رهبر و رهبری برگزیده یازدهمین جشنواره کتاب رشد ۱۳۹۳
۴ مقاله ظرفیت‌های مشارکت سیاسی در قرائت از نظریه ولایت فقیه شایسته تقدیر کتاب سال حوزه ۱۳۹۶
۵ مشارکت سیاسی در فقه شایسته تحسین کتاب سال حوزه ۱۳۹۷
۶

 

  1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ انجمن مطالعات سیاسی حوزه عضو گروه فقه سیاسی انجمن های علمی حوزه ۱۳۹۱ـ ۱۳۸۵
۲ گروه فقه سیاسی عضو گروه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ۱۳۸۲ تاکنون
۳ گروه فقه سیاسی عضو گروه موسسه فقه ائمه اطهار (ع) ۱۳۸۶ تاکنون
۴ شورای علمی گروه سیاست عضو گروه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۸ تاکنون
۵ شورای علمی گروه فقه سیاسی عضو گروه مدرسه عالی فقه(جامعه العلوم) ۱۳۹۱
۶ گروه فقه سیاسی موسسه فقه آیه الله اراکی ۱۳۹۳

 

  1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ ضرورت تحوّل فقه(سیاسی)متناسب با زمانه موسسه فقهی ائمه اطهار ۱۳۸۳
۲ میزگرد بررسی نهضت عاشورا دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۸
۳ نقش فقه سیاسی در تمدّن اسلامی(۷جلسه) شبکه نور(سیمای قم) ۱۳۸۶
۴ مباحث فقهی و سیاسی(چندین جلسه) رادیو(شبکه معارف و شبکه فرهنگ)
۵ انتخابات و نظارت شبکه قرآن (سیما) ۱۳۸۷
۶ پاسخ به پرسش هایی در خصوص ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی(هشت جلسه) شبکه معارف رادیو ۱۳۸۹
۷ نقش سیاست در تمدّن اسلامی شبکه معارف رادیو ۱۳۸۹
۸ مردم سالاری دینی در قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری دانشگاه علوم قرآن و شبکه قرآن
۹

 

  1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
۱ نظارت بر قدرت از منظر فقیهان شیعه جامعه المصطفی کارشناسی ارشد ۱۳۸۸
۲ نظارت بر قدرت مطابق دیدگاه امام خمینی جامعه المصطفی کارشناسی ارشد ۱۳۸۹
۳ شرایط طواف حج حوزه علمیه قم سطح ۳ ۱۳۸۹
۴ نقش نخبگان در توسعه سیاسی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد ۱۳۸۹
۵ امنیّت اجتماعی در فقه شیعه جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد ۱۳۸۹
۶ استخبارات در فقه حوزه علمیه قم سطح ۳ ۱۳۹۰
۷ رابطه عدالت و مصلحت در سیاست خارجی نظام اسلامی جامعه المصطفی سطح ۳ ۱۳۹۱
۸ مشروعیت حکومت از منظر شیعه و حنفیه جامعه المصطفی سطح ۳ ۱۳۹۱
۹ آزادی سیاسی در فقه امامیه جامعه المصطفی کارشناسی ارشد ۱۳۹۲
۱۰ نظارت سیاسی در فقه شیعه و حقوق بشر جامعه المصطفی دکترا ۱۳۹۳
۱۱ تأثیر اندیشه سیاسی معاصر شیعه در شکل‌گیری دولت مدرن در ایران جامعه المصطفی کارشناسی ارشد ۱۳۹۱
۱۲ کارآمدی حوزه علمیه در جامعه حوزه علمیه قم سطح ۳ ۱۳۹۳
۱۳ گستره اختیارات زوج در طلاق خلع حوزه علمیه قم سطح ۳ ۱۳۹۳
۱۴ روش شناسی بنیادین فقه حکومتی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی کارشناسی ارشد ۱۳۹۳
۱۵ رابطه آزادی و امنیت در فقه شیعه جامعه المصطفی
۱۶ مرزهای ملی در فقه شیعه حوزه علمیه قم سطح ۳
۱۷ چیستی فقه حکومتی حوزه علمیه قم سطح ۳
۱۸ مقایسه ای میان روش فقهی امام خمینی و آیه الله خامنه ای حوزه علمیه قم سطح ۳
۱۹ امنیت انسانی در فقه شیعه و حقوق بشر جامعه المصطفی دکترا
۲۰ اختیارات حاکم در نماز جمعه و عیدین جامعه المصطفی سطح ۴
۲۲ راهکارهای کنترل قدرت در نظام بین الملل جامعه المصطفی کارشناسی ارشد
۲۳ شاخص های کارآمدی حوزه های علمیه از منظر امام خمینی و آیه الله خامنه ای حوزه علمیه سطح ۳
۲۴ تولید، انباشت و استفاده از سلاح های غیر متعارف جامعه المصطفی دکتری
۲۵ عدالت اجتماعی در مرحله توزیع حوزه علمیه سطح ۳
۲۶ نظارت بر قدرت از دیدگاه فقه و قانون اساسی افغانستان جامعه المصطفی ارشد
۲۷ تطبیق قاعده نفی سبیل بر سیاست خارجی دولت اسلامی جامعه المصطفی سطح ۴
۲۸ مشروعیت و ساختار حکومت در اندیشه امام خمینی و نائینی حوزه علمیه سطح ۳
۲۹ مبانی کلامی فقه حکومتی دانشگاه قرآن و حدیث دکتری
۳۰ اختیارات حاکم اسلامی در خارج از مرزهای ملی حوزه علمیه سطح چهار
۳۱ راهبردها و راهکارهای پیشرفت المصطفی دکتری
۳۲ آموزه های فقهی قیام عاشورا حوزه علمیه خواهران سطح سه
۳۳ مرابطه در فقه حوزه علمیه سطح ۳
۳۴ مقایسه فقهی امام خمینی و آیه الله خامنه ای حوزه علمیه سطح سه
۳۵ الزامات سیاسی قاعده الزام حوزه علمیه سطح سه
۳۶ نقش قاعده تألیف قلوب در سند چشم انداز ۱۴۰۴ دانشگاه باقرالعلوم کارشناسی ارشد
۳۷ نظارت بر قدرت سیاسی در روابط بین الملل المصطفی دکتری
۳۸
۳۹
۴۰

 

  1. مصاحبت تحقیقات (راهنمایی، مشاوره و نظارت)
ردیف عنوان تحقیق نوع مصاحبت دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ انسان سیاسی در فقه سیاسی ناظر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۸
۲ نظریه تعطیل حکومت و نقد آن ناظر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ۱۳۸۷
۳ اندیشه سیاسی شیخ جعفر کاشف الغطا ناظر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ۱۳۸۸
۴ مبانی فقه سیاسی ناظر پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی ۱۳۹۱
۵ و …

 

  1. ارزیابی تحقیقات و آثار
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
۱ اندیشه سیاسی محمد کاظم یزدی روح الله شریعتی ۱۳۸۷ پژوهشگاه علوم و فرهنگ و  اسلامی
۲ اندیشه سیاسی مهدی نراقی محمد اکرم عارفی ۱۳۸۷ پژوهشگاه علوم و فرهنگ و  اسلامی
۳ فلسفه سیاسی آیه الله خامنه ای محسن مهاجرنیا ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۴ احکام فقهی برخوردهای حکومتی جهان بزرگی ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵ تحزّب در اندیشه سیاسی اسلام حیات الله یوسفی ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۶ آسیب شناسی سیاسی روحانیت و قدرت فراتی ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۷ چالش های فراروی فقه سیاسی منصور میراحمدی ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۸ اندیشه سیاسی میرحامد حسین حسن ابوصالح ۱۳۸۹ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
۹ تأثیر گفتمان های انقلاب اسلامی در قانون اساسی ج.ا.ا. ـــــــ ۱۳۸۹ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
۱۰ راهکارهای نظارت بر حاکمان در اسلام محمد یعقوب موسوی ۱۳۸۹ موسسه فقه ائمه اطهار (ع)
۱۱ بسیاری از مقالات فصلنامه علمی پژوهشی انقلاب اسلامی ـــــــ ۱۳۸۹ فصلنامه علمی پژوهشی انقلاب اسلامی
۱۲ بسیاری از مقالات فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی
۱۳  بسیاری از مقالات علمی پژوهشی سیاست متعالی
۱۴  و …..
۱۵