سیدسجاد ایزدهی

دانشیار گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: فقه سیاسی

دریافت رزومه:  CV Izdehi

پست الکترونیکی:  sajjadizady@yahoo.com

 

سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
1 موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، دفتر قم 85 86       مدير گروه پژوهشي
2 پژوهشکده بین المللی نور، جامعة المصطفی العالمیة 1386 1387       دبیر همایش بین المللی غرب شناسی
3 موسسه فقه ائمه اطهار(ع) 1387 1388       مدیر اجرایی موسوعه فقه سیاسی شیعه
4 موسسه آموزشي، پژوهشي اسوه نخبگان 1384 1389       عضو هيئت رئيسه
5 مدیر گروه اندیشه سیاسی 1391       جامعة الزهرا
6 مدیر گروه فقه سیاسی 1392 1393       موسسه فقهی آیة الله اراکی
7 مدیر گروه فقه سیاسی 1393 1394       پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده علوم واندیشه سیاسی
9 مدیر گروه سیاست 1389 1397       پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
10 رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی 1397       پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     

 

 

ج) سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
1 دروس حوزوی، از مقدمات تا سطح عالی حوزه علمیه بابل و قم (مدرسه خان و گلپایگانی) 8 سال  
2 درس خارج فقه سیاسی (ولایت فقیه) مدرسه خان و فیضیه  1395ـ 1390    
3 فقه سیاسی امام خمینی جامعة المصطفی العالمیه، مدرسه عالی حجتیه  
4 قواعد فقه سیاسی(دکتری) جامعة المصطفی العالمیة، مدرسه تخصصی فقه  
5 فقه سیاسی امام خمینی (دکتری) جامعة المصطفی العالمیة، مدرسه تخصصی فقه    
6 فقه (ارشد) جامعة المصطفی العالمیة، مدرسه زبان و معارف اسلامی    
7 مسائل مستحدثه فقه سیاسی جامعة المصطفی العالمیه، مدرسه عالی حجتیه  
8 فقه سیاسی (ارشد) دانشگاه باقر العلوم    
9 قواعد فقه سیاسی(ارشد) دانشگاه باقرالعلوم    
10 فلسفه فقه سیاسی جامعة المصطفی العالمیة، مدرسه تخصصی فقه      
11 خارج فقه جهاد جامعة المصطفی العالمیة، مدرسه تخصصی فقه      
12 روش شناسی فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (اصفهان)      

 

 

د) همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
1 عضویت در گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 95ـ 82  
2 عضویت در گروه فقه سیاسی موسسه فقهی ائمه اطهار 88ـ 86  
3 عضویت در گروه فقه سیاسی مدرسه تخصص فقه(جامعة المصطفی) 95ـ 89  
4 عضویت در گروه نظام های اسلامی پژوهشکده اندیشه جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 95ـ 89  
5 همکاری پژوهشی و مدیریت گروه اندیشه های منقول امام خمینی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(قم) 86ـ 85  
6 دبیری همایش پژوهشکده بین المللی جامعة المصطفی العالمیه 87  
7 عضو هیئت رئیسه موسسه آموزشی، پژوهشی اسوه نخبگان 91 ـ 84  
8 مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 97ـ 89  
9 همکار پژوهشی موسسه بنیاد فقه اهل بیت 85  
10 عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی علوم سیاسی  
11 عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی سیاست متعالی  
12 عضو هیئت تحریریه مجله قبسات عربی  
13 ریاست موسسه موسسه احیای حیات طیبه اسلام  
14 عضویت در گروه کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  
دبیر علمی همایش همایش ملّی تأسیس و توسعه علوم انسانی اسلامی (بمناسبت چهلمین سالگرد انقلاب)  

 

ح) سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

  1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و … تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
1 حکومت و مشروعيت تألیف کانون اندیشه جوان1384، چاپ پنجم
2 انديشه سياسي صاحب جواهر تألیف بوستان کتاب، 1384، چاپ سوم
3 انديشه سياسي ملااحمد نراقي تألیف بوستان کتاب، 1384، چاپ سوم
4 نظام سیاسی و دولت مطلوب … تألیف مرکز اسناد انقلاب اسلامی1386
5 نظارت بر قدرت در فقه سیاسی تألیف پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی1385
6 فقه سیاسی امام خمینی تألیف موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1390
7 مبانی فقهی کنترل و نظارت بر اصحاب قدرت از دیدگاه امام خمینی تألیف موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1390
8 نقد نگرش حدِّاقلی در فقه سیاسی تألیف پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1392
9 مصلحت در فقه سیاسی تألیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1393
10 بصیرت سیاسی تألیف کانون اندیشه جوان، در دست انتشار
11 فعالیت سیاسی تألیف کانون اندیشه جوان، 95
12 رهبر و رهبری تألیف گروهی کانون اندیشه جوان، 1391
13 قطع و پیوند اعضاء، با تأکید بر دیدگاه های امام خمینی تألیف موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،
14 حکومت دینی، چرا تألیف آستان قدس رضوی 1393
15 الرقابة علی السلطة فی الفقه السیاسی تألیف سید سجاد ایزدهی و ترجمه رضا شمس الدین لبنان، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی،
16 آفاق الفکر السیاسی لصاحب الجواهر تألیف سید سجاد ایزدهی

ترجمه احمد ابوزید

قم، موسسه دائرة معارف فقه الاسلامی، 1433
17 السیاسة الشعبیة الدینیة نویسندگان: منصور میراحمدی و سید سجاد ایزدهی،  ترجمه: حسن خلیل بیروت، دار المعارف الحکمیة، 2014
18 مقدمه ای بر ولایت فقیه ایزدهی 1393 موسسه صراط مبین هدایت
19 روایات سیاسی غرر الحکم تألیف 1396 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
20 مشارکت سیاسی در فقه سیاسی تألیف 1397 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
21 ولایت فقیه (تقریر دروس خارج فقه) سه جلد تألیف در دست انتشار

 

  1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و … تاریخ شروع محل ارائه
1 چیستی فقه نظام سیاسی تألیف 1395 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
2 ماهیّت و چیستی فقه سیاسی آیة الله خامنه­ای تألیف 1394 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
3 درسنامه ولایت فقیه تألیف 1395 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
4 حوزه تراز انقلاب تألیف 1395 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
5 اندیشه سیاسی امام خمینی تألیف 1395 دانشگاه معارف

 

 

  1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعة مربوط)

1 مردم سالاری دینی… تألیف 1383 موسسه آموزشی، پژوهشی امام خمینی(مجموعه مقالات)
2 نراقي و علل پيدايش نظريه ولايت فقيه تألیف 1384 مجموعه آثار کنگره بزرگداشت فاضلین نراقی
3 مشروعيت حکومت از ديدگاه امام علي(ع) تألیف 1384 مجموعه مقالات انديشه سياسي در گفتمان علوي، بوستان کتاب
4 مکاتب،گفتمان و پارادايم فقه سياسي از ديدگاه آية الله خامنه­اي تألیف زمستان1385 فصلنامه حصون

 

5 امام خميني، آزادي و حق تعيين سرنوشت تألیف 1385 همايش امام خمینی و کرامت انسانی
6 مشروعيت قيام امام حسين(ع) تألیف 1387 مجموعه مقالات «نهضت عاشورا، جستارهای کلامی، سیاسی و فقهی»
7 نگرشي به فقه سياسي علامه شرف الدين تألیف 1386 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مجموعه مقالات اندیشه سیاسی شرف الدین
8 فقه سیاسی مقام معظم رهبری، موانع و عوامل تحول در فقه سیاسی تألیف 1388 مجله حکومت اسلامی، شماره 49
9 نظارت بر قدرت(مبانی، مبادی و ادله) تألیف 1388 مجله فقه
10 ایمان گرایی در نگره اندیشمندان غربی تألیف 1387 همایش بین المللی غرب شناسی
11 عقل گریزی در ایمان مسیحی تألیف 1387 همایش بین المللی غرب شناسی
12 ملاک مشروعيت حکومت امام علي تألیف 1382 پانزدهمين همايش مذاهب اسلامي، زاهدان
13 نواندیشی دینی در عرصه اجتهاد تألیف 1388 مجموعه مقالات همایش دانشگاه شهید بهشتی
14 قبض و بسطی در دیدگاه روحانیت نسبت به نظام سیاسی تألیف 1388 همایش روحانیت، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
15 رویکردی فقهی به تصدی گری زنان در عرصۀ سیاسی- اجتماعی تألیف 1392 مجله علمی پژوهشی حکومت اسلامی(68)
16 نظارت در اصلاح الگوی مصرف تألیف 1388 همایش اصلاح الگوی مصرف، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه سیاسی
17 امام خمینی و مسأله تحدید قدرت سیاسی تألیف 1390 کتاب نقد (60ـ 59)
18 کارآمدی نظام جمهوری اسلامی تألیف 1389 خردنامه همشهری
19 ضوابط مصلحت در فقه سیاسی تألیف 1392 مجله عملی پژوهشی سیاست متعالی (1)
20 گستره حضور روحانیت در جنگ هشت ساله تألیف 1389 همایش روحانیت و جنگ
21 چیستی نوگرایی در فقه شیعه تألیف 1389 مجله کتاب نقد (54)
22 پیرامون فقه سیاسی تألیف 1389 مجله حکومت اسلامی(56)
23 حقوق بشر اسلامی، با تأکید بر دیدگاه های آیة الله خامنه ای تألیف 1389 همایش موسسه آموزشی، پژوهشی امام خمینی
24 ولایت فقیه و نوسازی در کارکردهای روحانیت تألیف 1389 مجله پگاه حوزه(67)
25 اندیشه سیاسی صاحب جواهر تألیف مجموعه مقالات اندیشه سیاسی متفکران مسلمان(ج8)
26 اندیشه سیاسی ملا احمد نراقی تألیف مجموعه مقالات اندیشه سیاسی متفکران مسلمان(ج8)
27 امام خمینی و توسعه جایگاه حکومتی فقه شیعه تألیف کتاب نقد (62ـ 61)
28 ماهیت فقه سیاسی تألیف 1394 فصلنامه علمی پژوهشی حقوق(شماره 44)
29 مبانی آزادی و الزامات آن در عرصه سیاسی تألیف 1392 مجله انقلاب اسلامی شماره (شماره32)
30 ممنوعیت استفاده از سلاح های کشتار جمعی تألیف 1391 فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی (شماره 60)
31 امام خمینی و نگرش حکومتی به فقه تألیف 94 فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی(شماره 70)
32 مردم­سالاری دینی، مقوله­ای بسیط یا مرکب تألیف 94 فصلنامه علمی پژوهشی معرفت سیاسی (شماره 13)
33 نظم­های سیاسی در فقه شیعه و ظرفیت سنجی آن­ها در خصوص مشارکت سیاسی تألیف 93 فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی(شماره 66)
34 تحدید قدرت حاکم جائر مسلمان تألیف 1395 همایش بین المللی گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی و جهان معاصر
35 ویژگی­های جوان از دیدگاه نهج­البلاغه تألیف 1435 ره توشه رمضان
36 سیره عبادی امام سجاد تألیف 1395 ره توشه محرم
37 رفتارهای اجتماعی امام رضا تألیف 1392 ره توشه محرم
38 فقه حکومتی تألیف 1395 دانشنامه امام خمینی
33 ولایت فقیه و نوسازی در کارکردهای روحانیت تألیف 1389 مجله پگاه حوزه(67)
34 ریاست جمهوری زنان
35 ماهیت کلام سیاسی
36 معیارها و عرصه های مصلحت ورزی در سیاست خارجی نظام اسلامی سیاست خارجی
37 فرآیند تکاملی رویکرد فقه شیعه به سیاست از فقه سیاسی تا فقه حکومتی گفتمان فقه حکومتی
38 پارلمانتاریسم در جمهوری اسلامی ایران فقه حکومتی
39 گستره و قلمرو فقه سیاسی حکومت اسلامی
40 غایات و کارویژه های فقه سیاسی حکومت اسلامی
41 فقه سیاسی در مکتب انقلاب ماهنامه پاسدار اسلام مهر 97
42 حوزه علمیه مهد انقلاب ماهنامه پاسدار اسلام مرداد 97
43 حجاب و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن ماهنامه پاسدار اسلام اسفند 96
ولایت بر بدن فقه حکومتی بهار و تابستان 96
شاخص های علوم حوزوی در تراز حوزه انقلابی سپهر سیاست زمستان 96
و بسیاری از مقالات دیگر برای روزنامه ها و مجلات کشور …

 

  1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و …
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 نقد کتاب نظارت بر قدرت در فقه سیاسی نویسنده کتاب مورد نقد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1388
2 کاربردهای قواعد فقه فقه در سیاست و حکومت دبیر موسسه فقه ائمه اطهار 1388
3 تبیین ولایت فقیه و مبانی آن سخنران مدرسه عالی شهیده بنت الهدی 1388
4 نقد کتاب چالش های فقه سیاسی ناقد و دبیر موسسه فقه ائمه اطهار 1389
5 همایش روحانیت و سیاست دبیر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1389
6 جنگ نرم، راهکارها و چالش ها کارگاه جامعه المصطفی

 

1389 اردوی برگزار شده درشهر مشهد
7 همایش بین المللی فقه حکومتی و فلسفه حقوق زن دبیر و سخنران دانشگاه حضرت معصومه 1392
8 همایش فقه هسته ای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1393
9 همایش فلسفه فقه ارائه مقاله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1393
10 نشست تخصصی (کارآمدی حکومت اسلامی سخنران قطب فلسفه و دانشگاه باقر العلوم 94
11 کرسی ترویجی نقد کتاب انتخابات از نگاه فقه نقد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 94
12 کرسی ترویجی حق رأی نقد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 94
13 کرسی ترویجی وظائف حاکم در امور فرهنگی نقد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 94
14 کرسی نقد کتاب «عرصه عمومی و خصوصی در فقه» نقد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 94
15 کرسی نقد «استلزام های مبانی خداشناسی در ساحت سیاست از منظر علامه طباطبائی» نقد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 94
16 کرسی ترویجی گستره اختیارات ولی فقیه و حریم خصوصی شهروندان   پژوهشگاه علوم وفرهنک اسلامی و انجمن سیاسی حوزه (ارائه) ناقد: سید باقری  
17 کرسی ترویجی مفهوم شناسی فقه سیاسی و فقه حکومتی   پژوهشکده فقه نظام (ارائه) سید باقری(ناقد)

صادقی(ناقد)

 
18 کرسی ترویجی عدالت و مصلحت   پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(ارائه مهاجرنیا(ناقد)

محمدی جورکویه(ناقد)

سیدباقری(دبیر)

 
19 فقه و مسأله خشونت   پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(نقد) علیزاده موسوی(ارائه)

میراحمدی(ناقد)

 
20 بررسی فقهی واگذاری مسئولیت به غیر مسلمان و گستره آن در نظام اسلامی   دانشگاه باقرالعلوم (ارائه)    
21 حوزه انقلابی و آسیب شناسی علوم حوزوی   پژوهشگاه علوم وفرهنک اسلامی (ارائه) ناقد: مقیمی  
22 مصونیت منتقد سیاسی از تعقیب و مجازات   دانشگاه مفید(ناقد) ارائه: محمد حسن موحدی ساوجی  
23 فقه سیاسی آیة الله خامنه ای   پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ارائه  
24 پارلمانتاریسم در جمهوری اسلامی ایران   پژوهشگاه فقه نظام ارائه. ناقدین: سیدباقری و جوان آراسته  
25          

 

  1. جوایز و رتبه های علمی
ردیف نام اثر رتبه جشنواره مربوط سال توضیحات
1 نظارت بر قدرت در فقه سیاسی برگزیده جشنواره فارابی 1388
2 نظارت بر قدرت در فقه سیاسی برگزیده کتاب سال حوزه 1388
3 رهبر و رهبری برگزیده یازدهمین جشنواره کتاب رشد 1393
4 مقاله ظرفیت‌های مشارکت سیاسی در قرائت از نظریه ولایت فقیه شایسته تقدیر کتاب سال حوزه 1396
5 مشارکت سیاسی در فقه شایسته تحسین کتاب سال حوزه 1397
6

 

  1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 انجمن مطالعات سیاسی حوزه عضو گروه فقه سیاسی انجمن های علمی حوزه 1391ـ 1385
2 گروه فقه سیاسی عضو گروه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1382 تاکنون
3 گروه فقه سیاسی عضو گروه موسسه فقه ائمه اطهار (ع) 1386 تاکنون
4 شورای علمی گروه سیاست عضو گروه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1388 تاکنون
5 شورای علمی گروه فقه سیاسی عضو گروه مدرسه عالی فقه(جامعه العلوم) 1391
6 گروه فقه سیاسی موسسه فقه آیة الله اراکی 1393

 

  1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 ضرورت تحوّل فقه(سیاسی)متناسب با زمانه موسسه فقهی ائمه اطهار 1383
2 میزگرد بررسی نهضت عاشورا دانشگاه شهید بهشتی 1388
3 نقش فقه سیاسی در تمدّن اسلامی(7جلسه) شبکه نور(سیمای قم) 1386
4 مباحث فقهی و سیاسی(چندین جلسه) رادیو(شبکه معارف و شبکه فرهنگ)
5 انتخابات و نظارت شبکه قرآن (سیما) 1387
6 پاسخ به پرسش هایی در خصوص ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی(هشت جلسه) شبکه معارف رادیو 1389
7 نقش سیاست در تمدّن اسلامی شبکه معارف رادیو 1389
8 مردم سالاری دینی در قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری دانشگاه علوم قرآن و شبکه قرآن
9

 

  1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
1 نظارت بر قدرت از منظر فقیهان شیعه جامعه المصطفی کارشناسی ارشد 1388
2 نظارت بر قدرت مطابق دیدگاه امام خمینی جامعه المصطفی کارشناسی ارشد 1389
3 شرایط طواف حج حوزه علمیه قم سطح 3 1389
4 نقش نخبگان در توسعه سیاسی جامعه المصطفی العالمیة کارشناسی ارشد 1389
5 امنیّت اجتماعی در فقه شیعه جامعة المصطفی العالمیة کارشناسی ارشد 1389
6 استخبارات در فقه حوزه علمیه قم سطح 3 1390
7 رابطه عدالت و مصلحت در سیاست خارجی نظام اسلامی جامعة المصطفی سطح 3 1391
8 مشروعیت حکومت از منظر شیعه و حنفیه جامعة المصطفی سطح 3 1391
9 آزادی سیاسی در فقه امامیه جامعة المصطفی کارشناسی ارشد 1392
10 نظارت سیاسی در فقه شیعه و حقوق بشر جامعه المصطفی دکترا 1393
11 تأثیر اندیشه سیاسی معاصر شیعه در شکل‌گیری دولت مدرن در ایران جامعه المصطفی کارشناسی ارشد 1391
12 کارآمدی حوزه علمیه در جامعه حوزه علمیه قم سطح 3 1393
13 گستره اختیارات زوج در طلاق خلع حوزه علمیه قم سطح 3 1393
14 روش شناسی بنیادین فقه حکومتی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی کارشناسی ارشد 1393
15 رابطه آزادی و امنیت در فقه شیعه جامعه المصطفی
16 مرزهای ملی در فقه شیعه حوزه علمیه قم سطح 3
17 چیستی فقه حکومتی حوزه علمیه قم سطح 3
18 مقایسه ای میان روش فقهی امام خمینی و آیة الله خامنه ای حوزه علمیه قم سطح 3
19 امنیت انسانی در فقه شیعه و حقوق بشر جامعه المصطفی دکترا
20 اختیارات حاکم در نماز جمعه و عیدین جامعه المصطفی سطح 4
22 راهکارهای کنترل قدرت در نظام بین الملل جامعه المصطفی کارشناسی ارشد
23 شاخص های کارآمدی حوزه های علمیه از منظر امام خمینی و آیة الله خامنه ای حوزه علمیه سطح 3
24 تولید، انباشت و استفاده از سلاح های غیر متعارف جامعه المصطفی دکتری
25 عدالت اجتماعی در مرحله توزیع حوزه علمیه سطح 3
26 نظارت بر قدرت از دیدگاه فقه و قانون اساسی افغانستان جامعه المصطفی ارشد
27 تطبیق قاعده نفی سبیل بر سیاست خارجی دولت اسلامی جامعة المصطفی سطح 4
28 مشروعیت و ساختار حکومت در اندیشه امام خمینی و نائینی حوزه علمیه سطح 3
29 مبانی کلامی فقه حکومتی دانشگاه قرآن و حدیث دکتری
30 اختیارات حاکم اسلامی در خارج از مرزهای ملی حوزه علمیه سطح چهار
31 راهبردها و راهکارهای پیشرفت المصطفی دکتری
32 آموزه های فقهی قیام عاشورا حوزه علمیه خواهران سطح سه
33 مرابطه در فقه حوزه علمیه سطح 3
34 مقایسه فقهی امام خمینی و آیة الله خامنه ای حوزه علمیه سطح سه
35 الزامات سیاسی قاعده الزام حوزه علمیه سطح سه
36 نقش قاعده تألیف قلوب در سند چشم انداز 1404 دانشگاه باقرالعلوم کارشناسی ارشد
37 نظارت بر قدرت سیاسی در روابط بین الملل المصطفی دکتری
38
39
40

 

  1. مصاحبت تحقیقات (راهنمایی، مشاوره و نظارت)
ردیف عنوان تحقیق نوع مصاحبت دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 انسان سیاسی در فقه سیاسی ناظر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1388
2 نظریه تعطیل حکومت و نقد آن ناظر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1387
3 اندیشه سیاسی شیخ جعفر کاشف الغطا ناظر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1388
4 مبانی فقه سیاسی ناظر پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی 1391
5 و …

 

  1. ارزیابی تحقیقات و آثار
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
1 اندیشه سیاسی محمد کاظم یزدی روح الله شریعتی 1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ و  اسلامی
2 اندیشه سیاسی مهدی نراقی محمد اکرم عارفی 1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ و  اسلامی
3 فلسفه سیاسی آیة الله خامنه ای محسن مهاجرنیا 1388 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
4 احکام فقهی برخوردهای حکومتی جهان بزرگی 1388 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
5 تحزّب در اندیشه سیاسی اسلام حیات الله یوسفی 1388 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
6 آسیب شناسی سیاسی روحانیت و قدرت فراتی 1388 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
7 چالش های فراروی فقه سیاسی منصور میراحمدی 1388 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
8 اندیشه سیاسی میرحامد حسین حسن ابوصالح 1389 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
9 تأثیر گفتمان های انقلاب اسلامی در قانون اساسی ج.ا.ا. ـــــــ 1389 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
10 راهکارهای نظارت بر حاکمان در اسلام محمد یعقوب موسوی 1389 موسسه فقه ائمه اطهار (ع)
11 بسیاری از مقالات فصلنامه علمی پژوهشی انقلاب اسلامی ـــــــ 1389 فصلنامه علمی پژوهشی انقلاب اسلامی
12 بسیاری از مقالات فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی
13  بسیاری از مقالات علمی پژوهشی سیاست متعالی
14  و …..
15

 

مطلب قبلیمحمد ملک زاده
مطلب بعدیزنی که از دامنش مرد به معراج می‌رود باید به مخاطب امروز معرفی شود