حامد رشاد

عضو گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دریافت رزومه:    CV Hamed Rashad

 

فعالیت‌های علمی پژوهشی

 

ردیف عنوان فعالیت حوزه موضوعی محل نشر/ ارائه تاریخ توضیح
تحقیق اثر «حکایت رمان؛ ماهیت رمان و شکل گیری آن» مطالعات ادبیات داستانی مرکز پژوهش‌های جوان ۱۳۹۱-۱۳۹۳ ۱۵۰ صفحه

در دست انتشار

 

تحقیق «حکایت رمان؛ تاریخ و تطور رمان» مطالعات ادبیات داستانی مرکز پژوهش‌های جوان ۱۳۹۳-۱۳۹۶ ۲۲۰ صفحه

در مرحله پایانی تالیف

مقاله علمی پژوهشی «نسبت و مناسبات ادبیات و فرهنگ» فلسفه ادبیات-فلسفه فرهنگ فصلنامه رهبرد فرهنگ ۱۳۹۷ درانتظار انتشار
تحقیق اثر «هنر و ارزش» فلسفه هنر مرکز پژوهش‌های جوان ۱۳۹۵ تاکنون در دست تحقیق
تالیف اثر «آقای بوف‌کور» مطالعات ادبیات معاصر سپهر اندیشه/ کانون اندیشه جوان ۱۳۸۸ تلخیص و تنقیح محتوا

 

تالیف اثر «سردار مهربان» خاطره‌نویسی – دفاع مقدس مؤسسه دانش و اندیشه معاصر ۱۳۸۵ گردآوری
تالیف اثر «فانوس فتح» هنر – دفاع مقدس نشر شهر ۱۳۸۵ گردآوری
تحقیق «ما و رمان؛ امکان رمان دینی» فلسفه ادبیات داستانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۷ تاکنون در دست تحقیق
مقاله علمی پژوهشی « ادبیات چیست» فلسفه ادبیات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۷ تاکنون در دست تحقیق

مقاله حوزه تمحض

تقریر «درسگفتارهای فلسفه فرهنگ»/ علی اکبر رشاد فلسفه فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۹-۱۳۹۰ مبحث «کلیات» و مبحث «تعریف فرهنگ»
تالیف مقاله «مسائل فلسفه فرهنگ» فرهنگ زمانه ۱۳۹۰ تنقیح محتوای و تدوین مباحث ارائه شده در حلقه فلسفه فرهنگ
تالیف مقاله «نسبت و تناسب سه حوزه‌ مطالعاتی («فلسفه فرهنگ»، فلسفه علم فرهنگ و «فرهنگ») فرهنگ زمانه ۱۳۹۰ تنقیح محتوای و تدوین مباحث ارائه شده در حلقه فلسفه فرهنگ
تالیف مقاله «ساختار مطالعه فلسفه فرهنگ» فرهنگ زمانه ۱۳۹۰ تنقیح محتوای و تدوین مباحث ارائه شده در حلقه فلسفه فرهنگ
تالیف مقاله «درباره تعریف مطلوب» فرهنگ زمانه ۱۳۹۱ تنقیح محتوای و تدوین مباحث ارائه شده در حلقه فلسفه فرهنگ
تالیف مقاله «تعریف فرهنگ» فرهنگ زمانه ۱۳۹۱ تنقیح محتوای و تدوین مباحث ارائه شده در حلقه فلسفه فرهنگ
سردبیری علمی شماره تخصصی «ادبیات داستانی و انقلاب اسلامی» مطالعات ادبیات داستانی زمانه ۱۳۸۷
طراحی محتوایی دوره تخصصی نقد ادبی نقد ادبیات داستانی گروه ادبیات اندیشه/ کانون اندیشه جوان ۱۳۸۶ شامل ۲۴ ماده درسی
پژوهشیاری در تدوین رشته کارشناسی ارشد نقد ادبی نقد ادبی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ وزارت عتف ۱۳۸۷ ۱. تدوین سرفصل برخی دروس؛ ۲. ارائه مساعدت علمی‌محتوایی به محقق محوری
بازبینی و ویرایش محتوایی اثر «آذرخش و سایه‌ها؛ بازتاب مبارزات مردمی در ادبیات معاصر» مطالعات ادبیات معاصر کانون اندیشه جوان ۱۳۸۶ دردست انتشار
بازبینی و ویرایش محتوایی اثر «باران تمشک» ادبیات داستانی سوره مهر ۱۳۹۷
پژوهشیاری اثر «نقد آثار داستانی معاصر» (سه جلد) کانون اندیشه جوان ۱۳۸۶-۱۳۸۸ در دست انتشار

محقق محوری: محمدرضا سرشار

 

پژوهشیاری اثر «شور اشراق» حکمت و ادبیات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۴ ویرایش محتوایی، تکمیل، تدوین

محقق محوری: علی اکبر رشاد

پژوهشیاری اثر «درباره هنر» حکمت و هنر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۵ ویرایش محتوایی، تکمیل، تدوین

محقق محوری: علی اکبر رشاد

پژوهشیاری در مبحث «فلسفه ادبیات؛ مبحث تعریف» فلسفه ادبیات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۶
سرویراستاری (فنی-محتوایی) مجموعه مقالات «فلسفه ادبیات: دفتراول – تعریف ادبیات» فلسفه ادبیات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۶ تاکنون تدوین فنی‌محتوایی

در دست نگارش

سرویراستاری (محتوایی – فنی)  کلان مجموعه «کتاب زمانه»  (چهل جلد) فرهنگ و تاریخ معاصر، مطالعات انقلاب اسلامی کانون اندیشه جوان ۱۳۹۰-۱۳۹۱ در دست تالیف

(بازبینی و ارزیابی، سازماندهی موضوعی مقالات مجله زمانه در شکل دائره المعارف تاریخ معاصر برای نسل جوان)

 

 

ردیف سایر
۱ ارزیابی تحقیقات علمی [۱]
–    ارزیابی اثر جستارهایی در فلسفه هنر

–    ارزیابی اثر دشمن شناسی ادبیات داستانی دفاع مقدس

–    ارزیابی اثر زمانه و کارنامه محمد مسعود

–    ارزیابی اثر ساحت‌های مطالعاتی ادبیات داستانی دفاع مقدس و انقلاب اسلامی

–    ارزیابی اثر اصطلاح شناسی ادبیات داستانی دفاع مقدس

–    ارزیابی اثر تحلیلی داستانی از سوره یوسف

–    ارزیابی اثر راز شهرت صادق هدایت(ویراست دوم)

–    ارزیابی اثر ادبیات داستانی ایران: پس از انقلاب اسلامی

–    ارزیابی اثر هیاهو برای هیچ: مروری بر ساختار و درونمایه رمان «خشم و هیاهو»

–    ارزیابی اثر «داش آکل» حواشی و تبعات

–    ارزیابی اثر جستارهایی در ادبیات داستانی معاصر

–    ارزیابی اثر حقیقت بوف کور

و…

۲ مشارکت علمی در برخی کلان فعالیت ها و کلان پروژه های تحقیقاتی گروه ادبیات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
–    پروژه  فلسفه داستان (حلقه داستان پژوهی)

–    پروژه بازخوانی تاریخ نگارانه ادبیات داستانی دهه شصت

–    پروژه نقد آثار داستانی صادق هدایت

–    پروژه نقد جمعی آثارداستانی معاصر

و…

۳ یادداشت و مقالات در نشریات و مطبوعات
–    نگارش مقاله «مولوی، گوهر نهفته هفتصد ساله»/ کتاب هفته/۱۳۸۷

–    نگارش مقاله «تأملی بر جایگاه مولوی از نگاه مولوی پژوهان»/ کتاب هفته/ ۱۳۸۷

–    نگارش مقاله «نگاهی به عناصر ساختی داستان یوسف در قرآن کریم»/ ادب پژوهی (نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز)/ ۱۳۸۸

–    نگارش یادداشت «سخن گفتن از امر بدیهی»/ فصلنامه هابیل/ ۱۳۹۳

–         نگارش یادداشت «در باب کیفیت تاثیر «فرهنگ» بر «ادبیات»/ سوریس اندیشه خبرگزاری مهر/۱۳۹۷

–    و …

 

[۱]. از باب نمونه صرفا به برخی موارد اشاره شده است.