قاسم اخوان نبوی

استادیار گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحّض: دین‌شناسی علمی

حوزه تمحض دوم: آینده پژوهی

دریافت رزومه:  CV Akhavaan

پست الکترونیکی: ghasemakhavan@gmail.com

 

سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
۱ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۷۹-۸۱   ü            محقق و پژوهشگر
۲ جامعهالمصطفی العالمیه ۸۱-۸۶     ü          استاد ودبیر گروه
۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۸۶- تاکنون   ü     مدیرگروه و عضو هیئت علمی
۴ دانشگاه علوم قضائی       ü   استاد
۵ دانشگاه شاهد       ü   استاد
۶ دانشگاه خوارزمی       P   استاد

ج) وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح سه: . . . . . . . . . .

سطح چهار: . . . . . . . . .

اجتهاد: . . . . . . . . . . . .

 

 1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی: . . . . . . . . . . . .

کارشناسی‌ارشد: . . . . . . . . . .

دکتری: . . . . . . . . . . . . . .

فوق‌‌دکتری: . . . . . . . . . . . .

 

 

 

د) سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
۱ فلسفه و کلام اسلامی
۲ فلسفه دین و کلام جدید
 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
۱ انگلیسی خوب متوسط ضعیف
۲ عربی خوب خوب ضعیف
 1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )
ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
۱

هـ) سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
۱ فلسفه اسلامی جامعهالمصطفی العالمیه دوترم کارشناسی
۲ تاریخ فلسفه اسلامی جامعهالمصطفی العالمیه یک ترم کارشناسی
۳ کلام جدید وفلسفه دین جامعهالمصطفی العالمیه پنج ترم کارشناسی
۴ آشنایی با عرفان اسلامی جامعهالمصطفی العالمیه یک ترم کارشناسی
۵ فلسفه اسلامی موسسه آموزش عالی امام رضا(ع) یک ترم کارشناسی ارشد
۶ کلام اسلامی موسسه آموزش عالی امام رضا(ع) یک ترم کارشناسی ارشد
۷ اندیشه اسلامی۱و۲ دانشگاه جامع علمی – کاربردی دو ترم کارشناسی
۸ تفسیر موضوعی قرآن دانشگاه علوم قضائی چهار ترم کارشناسی
۹ اندیشه اسلامی۲ دانشگاه علوم قضائی یک ترم کارشناسی
۱۰ اخلاق اسلامی دانشگاه علوم قضائی شش ترم کارشناسی
۱۱ اندیشه اسلامی۱ دانشگاه علوم قضائی یک ترم کارشناسی
۱۲ فلسفه اسلامی مؤسسه غیرانتفاعی و غیردولتی صدرالمتألهین دوترم کارشناسی
۱۲ کلام جدید وفلسفه دین مؤسسه غیرانتفاعی و غیردولتی صدرالمتألهین یک ترم کارشناسی
۱۳ متون فلسفی عربی جدید مؤسسه غیرانتفاعی و غیردولتی صدرالمتألهین یک ترم کارشناسی
۱۴ کلام جدید دانشگاه شاهد ۹۴-۹۵ کارشناسی ارشد
۱۵ فلسفه دین دانشگاه شاهد ۹۵-۹۶ کارشناسی ارشد
۱۶ معرفت شناسی دینی دانشگاه شاهد ۹۵-۹۶ کارشناسی ارشد
۱۷ کلام اسلامی۱ دانشگاه شاهد ۹۵-۹۶ کارشناسی
۱۸ کلام اسلامی۲ دانشگاه شاهد ۹۵-۹۶ کارشناسی
۱۹ کلام اسلامی۳ دانشگاه شاهد ۹۵-۹۶ کارشناسی
۲۰ کلام جدید۱ دانشگاه شاهد ۹۵-۹۶ کارشناسی
۲۱ فلسفه اسلامی۴ دانشگاه شاهد ۹۴-۹۵ کارشناسی
۲۲ فلسفه علم کلام دانشگاه خوارزمی ۹۷-۹۸- کارشناسی ارشد
  کلام معتزله،اشاعره وشیعه دانشگاه خوارزمی ۹۷-۹۸ کارشناسی ارشد

و) جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
۱

ز) همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
۱

ح) سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
۱ دین، اسطوره، خرافه و جادو تألیف ۸۴ مرکزپژوهشهای اسلامی صدا وسیما
۲ فطرت وخرد تألیف ۸۶ کانون اندیشه جوان
۳ حکمت صدرایی و کلام شیعه تألیف ۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۴ استنباط معارف عقلی از نصوص دینی(هستی­شناسی) تألیف ۹۰ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۵ مبادی وپیشینه جامعه شناسی دین تألیف ۹۱ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۶ مسئله آفرینش

(بررسی دیدگاههای الهیاتی فیزیکدانان معاصرو الهیات اسلامی)

تألیف     ۹۲ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۷ دین و تکامل تألیف     ۹۴ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
۱ نقد تحویلگرایی در الهیات معاصر تألیف ۹۵ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲ نقد داروینیسم (پیامدهای کلامی و فلسفی) تألیف ۹۵ مرکز بینش و اندیشه جوان
 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

۱ سیمای فلسفه جدید درآثارشهیدصدر ترجمه ۸۰ حوزه ودانشگاه
۲ زبان دین از دیدگاه حکمت متعالیه تألیف ۸۱ قبسات
۳ امامت از منظر علامه طباطبایی تألیف ۸۶ قبسات
۴ اسما وصفات الهی از منظر امام خمینی تألیف ۸۳ کنگره اندیشه­های اخلاقی و عرفانی امام خمینی
۵ مبانی و پیش­فرضهای فلسفی قرائتهای مختلف از دین تألیف ۸۲ صباح
۶ پیامدهای پلورالیزم دینی تألیف ۸۲ صباح
۷ معراج تألیف ۸۶ دانشنامه قرآن شناسی
۷ معادجسمانی از دیدگاه علامه طباطبایی وعلامه شعرانی تألیف ۸۶ کنگره علامه شعرانی
۸ بررسی تطبیقی چیستی مفهوم خدا از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا تألیف ۹۰ حکمت معاصر
۹ تأملی برمبانی دیدگاه حداقلی به دین تألیف ۸۹ همایش اندیشه نوین دینی
۱۰ تأملی بر مبادی عقل و دین تألیف ۸۹ همایش معرفت دینی
۱۱ عقل در قرآن تألیف ۹۱ همایش‌قرآن و معرفت‌شناسی
۱۲ تکثرگرایی دینی از دیدگاه علامه طباطبایی تألیف ۹۱ زمانه
۱۳ نقد مبانی و پیش فرضهای رویکرد کارکردگرایانه به دین تألیف ۹۱ جستارهای فلسفه دین
۱۴ نقد کتاب داوری جدالهای معرفت شناسی تألیف ۹۲ فصلنامه انتقادی
۱۵ نقد مبانی و پیش فرضهای الهیاتی دیدگاه پوکینگ هورن درباره فعل الهی تألیف ۹۳ فصلنامه ذهن
۱۶ نوخاستهگرایی ،فعل الهی و اختیار انسان تألیف ۹۲ همایش بینالمللی فلسفه دین
۱۷ علم مدرن و مسئله شر از دیدگاه پوکینگ هورن تألیف ۹۳ همایش بینالمللی فلسفه دین
۱۸ نقد و بررسی مدلهای رابطه خدا با جهان بر مبنای حکمت متعالیه تألیف ۹۴ همایش بینالمللی فلسفه دین
۱۹ نفس شناسی ملاصدرا و معنای زندگی تألیف ۹۲ همایش علمی ملاصدرا
۲۰ فلسفه در برابر چه چیز مسئول است تألیف ۹۴ همایش علمی ملاصدرا
۲۱ نقد همسان‌انگاری حرکت جوهر و نظریه تکامل تألیف ۹۷ فصلنامه قبسات
۲۲ نقد رویکرد فرهنگی- زبانی به الهیات با تأکید بر نقد دیدگاه مجتهدشبستری تألیف ۹۷ فصلنامه کتاب نقد
۲۳ بررسی دیدگاه سیدمصطفی خمینی درباره نسبت نظریه تکامل و دین تألیف ۹۶ مجموعه مقالات همایش سیدمصطفی خمینی
۲۴ جایگاه دیدگاه غیرشخص‌وارگی خدا با تأکید برخوانش دکتر لگنهاوزن تألیف ۹۶ مجموعه مقالات نکوداشت دکتر لگنهاوزن
۲۵ نقدو بررسی رویکردها درباره عقلانیت گزاره‌های دینی تألیف ۹۵ مجموعه مقالات همایش فلسفه دین
۲۶ نقد نظریه تکامل و نسبت آن با قرآن با تکیه بر دیدگاه آیت‌الله سبحانی تألیف ۹۷ مجموعه مقالات همایش فلسفه دین
۲۷ نقش دین در جامعه در پرتو انقلاب اسلامی تألیف ۹۶ نشست انقلاب اسلامی
 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
۱ نظریه تکامل و خداناباوری ترویجی ارائه کننده ۹۷
۲ ایمان‌گرایی ناواقع‌گرا ترویجی ناقد ۹۷

 

 1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ انجمن علمی فلسفه دین عضو پژوهشگاه علوم انسانی ۸۹-۹۶
۲
 1. استفاده از فرصت‌های مطالعاتی
ردیف کشور مقصد دانشگاه یا مؤسسه مبدأ سال توضیحات
۱
۲
 1. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱
 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱
۲
 1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
۱
۲
 1. مصاحبت تحقیقات (راهنمایی، مشاوره و نظارت)
ردیف عنوان تحقیق نوع مصاحبت دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
 1. ارزیابی تحقیقات و آثار
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
۱ نقد شبهات ذاتمندی وفطرتمندی انسان  محمدتقی سهرابی‌فر      ۹۶ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲
۳
۴
۵
۶

 

 1. سایر موارد: .در ضمن اینجانب به عنوان ارزیاب مجلات جستارهای فلسفه دین ، فلسفه دین (دانشگاه پردیس

قم )، فصلنامه ذهن ، قبسات مقالاتی را ارزیابی کردهام