مجموعه برنامه های” درس-گفتگو ” برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدرسه آزادفکری مهاجر دانشگاه شریف با حمایت هیأت حمایت از کرسی های نقد، نظریه پردازی و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به برگزاری مجموعه برنامه هایی با عنوان درس-گفتگو کرده است.

“درس-گفتگو” ها که طرح نوین مدرسه آزادفکری مهاجر برای مناظره و تدریس در موضوعات چالشی حوزه اندیشه و علوم انسانی هستند در مباحثی چون “عقلانیت و دین”، ” علم، دین و نظریه علم دینی” و “چالش های اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد اسلامی” با حضور استادان دکتر بیژن عبدالکریمی، حجه الاسلام علیرضا قائمی نیا، دکتر سعید لیلاز، دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر حسین عیوضلو و حجه الاسلام حسین بستان در دانشگاه شریف برگزار میگردند.

هر کدام از این درس-گفتگو ها با حضور دو استاد و از نیمه اردیبهشت ماه آغاز میشود.

توضیحات بیشتر در خصوص “سبک درس-گفتگو”، “اساتید و موضوعات هر درس-گفتگو”، “برنامه زمانبندی” و “ثبت نام” را میتوانید در سایت مدرسه آزادفکری مهاجر به آدرس www.mohajerschool.irمشاهده نمایید.