برچسب: کرسی مجازی

بهروری سازمانی باید با نگاه بنیادین و جامع، تحلیل و تبیین...

کرسی علمی ترویجی با موضوع «الگوی بهروری جامع سازمانی با رویکرد اسلامی» توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی ماهیت فهم سلوکی

کرسی علمی- ترویجی توسط گروه عرفان پژوهشگاه با مشارکت دانشکده عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب به صورت مجازی برگزار می‌شود.

مبلغان دینی با استفاده از دانش مدیریت، بهره‌وری تبلیغ را افزایش...

کرسی علمی ترویجی با موضوع «مدیریت تبلیغ» توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار شد.

کرسی ترویجی مسئله شفا و کرونا

کرسی علمی ترویجی توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

راستی آزمایی عرفان اسلامی در پرتو تعالیم وحیانی

در راستای برگزاری همایش ملی عرفان اهل بیتی(ع)،‌کرسی علمی ترویجی مجازی توسط گروه عرفان پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی