برچسب: مطالعات انقلاب اسلامی

چگونه جریان عدالت‌خواهی را می‌توان تقویت کرد؟

دهه آینده بی‌تردید دهه عدالت است. نتیجه‌ی کم‌کاری در حوزه‌ی عدالت در دهه‌های اخیر این است که عدالت به خواسته اصلی و واقعی مردم ایران تبدیل خواهد شد.

دولت برای سازگار کردن شهروندان با کرونا تلاش کند

دکتر محسن ردادی عضو هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی با برنامه "گفتگوی فرهنگی" درباره رفع شبهات کرونایی مصاحبه تلفنی کرد.

کرسی ترویجی بازسازی اعتماد در فضای پساکرونایی

کرسی علمی ترویجی با عنوان "بازسازی اعتماد در فضای پساکرونایی" به همت گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

کرسی علمی ترویجی بحران کرونا و احیاء کارکرد دفاعی و امنیتی...

کرسی علمی ترویجی با موضوع “بحران کرونا و احیاء کارکرد دفاعی و امنیتی مرزها“ توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

پیوستگی کارگران با انقلاب اسلامی

دکتر محسن ردادی تازه‌ترین یادداشت خود را به ارتباط تصویری مستقیم و سه‌ساعته آیت‌الله خامنه‌ای به مناسبت هفته کار و کارگر، با هفت مجموعه تولیدی اختصاص داده است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی