برچسب: فقه و حقوق

رویکرد حزبی مدیران موجب طرد برخی نخبگان شد

گفت وگو با حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا پیوندی مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

موارد جنایت عمد، شبه عمد و خطای محض در انتقال کرونا

کرسی علمی ترویجی مسئولیت کیفری ناشی از سرایت دادن بیماری‌ های مسری توسط گروه فقه حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی علمی ترویجی مسولیت کیفری ناشی از سرایط دادن بیماری‌های مسری

کرسی علمی ترویجی با موضوع “مسولیت کیفری ناشی از سرایط دادن بیماری‌های مسری“ توسط گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار میشود.

موضوع شناسی فساد اقتصادی، گامی نخست در بیانیه گام دوم

نشست علمی «موضوع شناسی فساد اقتصادی، گامی نخست در بیانیه گام دوم» در راستای برگزاری همایش بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم...

بررسی نقش عوامل فردی درونی خشونت در خانواده

کرسی علمی ترویجی «بررسی نقش عوامل فردی درونی خشونت در خانواده» توسط گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه با همکاری...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی