جلسه ۱۲۳ شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از گروه حقوق جزای دانشنامه قرآن شناسی پژوهشکده دانشنامه نگاری، جلسات مستمر شورای علمی گروه حقوق جزای دانشنامه با حضور اعضای گروه، در قم برگزار شد.

جلسه ۱۲۳ شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی ، یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور حجج اسلام و المسلمین علی محمدی جورکویه، غلامرضا پیوندی، محمود امینی، محمد حسنی و حجت الله فتحی برگزار شد.

لازم به ذکر است در این جلسات مقاله محاربه بررسی و به تصویب رسید.