جلسه ۱۲۱ شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از گروه حقوق جزای دانشنامه قرآن شناسی پژوهشکده دانشنامه نگاری، جلسات مستمر شورای علمی گروه حقوق جزای دانشنامه با حضور اعضای گروه، در قم برگزار شد.

جلسه ۱۲۱ شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی ، یکم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور حجج اسلام و المسلمین علی محمدی جورکویه، رضا محققیان، غلامرضا پیوندی، محمود امینی، محمد حسنی و حجت الله فتحی برگزار شد.

لازم به ذکر است در این جلسات مقاله امر به معروف و نهی از منکر بررسی و به تصویب رسید.