برچسب: جلسات علمی

بزرگترین کارکرد سینما، خلق رویاست!

یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با حضور استاد محمد قاسمی‌پور برگزار شد.

اساس سرمایه‌داری بر رقابت است

صد و نود و هشتمین جلسه شورای علمی گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های جوان با حضور دکتر اسماعیل فراهانی برگزار شد.

وصیت نامه‌های رزمندگان اسلام، شاهکار نوشتاری است

یکصد و شصت و دومین جلسه شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه با حضور حجت الاسلام والمسلمین مهدی جهان برگزار شد.

نظام امتحان‌گیری در حوزه قابل تجدیدنظر است

یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای علمی گروه سنت‌های حوزوی و آداب طلبگی مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

مکتب ادبی، روح حاکم در آثار هنری است

یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی