نظام امتحان‌گیری در حوزه قابل تجدیدنظر است

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای علمی گروه سنت‌های حوزوی و آداب طلبگی مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد. حجت الاسلام ابراهیم شفیعی مدیر مدرسه علمیه رشد با حضور در این شورای علمی به ایراد سخنانی پرداخت.
شفیعی در این جلسه گفت: در مقررات آموزشی بین نمره ۸ تا ۱۲ حق اعتراض دارید. کسی که کمتر از ۸ و بالاتر از ۱۲ حق اعتراض ندارد. طلبه قسم می‌خورد می‌گوید من یقین دارم ۱۸ کمتر نمی‌شوم. به او ۱۳ دادند. جرئت ندارد حرف بزند. هیچ جا اعتراضش خریدار ندارد. کجای نظام آموزشی دنیا این‌گونه است؟ متأسفانه این‌ها چیزهایی است که ما در حوزه‌مان حل نکردیم و خیلی ضعف است؛ یعنی طلبه سر این قضایا این‌قدر سرخورده و خرد می‌شود. من که درس خواندم و نمره‌ام را می‌دانم ۱۸، ۱۹ می‌شوم حالا دست مصححی افتاده است که دقت لازم را نکرده است یا پشت صفحه را هم ندیده است. حالا ما از طریقی این موارد را پیگیری می‌کنیم. مسئولان محبت می‌کنند و لطف می‌کنند موارد این‌چنینی، برای ما پرونده را باز میکنند و نگاه می‌کنند، کمک می‌کنند، فراقانونی است یعنی روابطی است ولی باید قانون درست شود، یعنی باید تعریف بشود.
وی ادامه داد: کجای نظام آموزشی دنیا این‌گونه است؟ استادی که درس می‌دهد امتحان می‌گیرد. معنا ندارد استاد درس بدهد امتحانش را یکی دیگر بگیرد.شما بروید دانشگاه مراجعه کنید. استاد وقتی درس می‌دهد امتحان‌ها را باید خودش طرح کند، نمره هم، نمره استاد است. هیچ‌کس تا رئیس دانشگاه تا وزیر آموزش عالی حق تصرف در نمره استاد را ندارد. اول و آخر حرف استاد است. نظام آموزشی مقبول دنیا این است. الآن همۀ دنیا این را قبول دارند، ولی ما متأسفانه می‌گوییم استاد! شما یک سال درس بدهید آخر سال من از بچه‌ها آزمون می‌گیرم. من تصحیح می‌کنم. پایه سه و شش را شما تصحیح نکنید من باید تصحیح کنم. این بالاترین بی‌احترامی به استاد است. بالاترین بی‌احترامی به مدیران مدارس است. نظام امتحان گیری در حوزه قابل تجدید نظر است.