مهدی عباس زاده

دانشیار گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحض: فلسفه معرفت و معرفت شناسی

حوزه تمحض دوم: نظام معرفت‌شناسی اسلامی (با رویکرد استخراج نظام و نقد دیدگاه‌های غربی)

دریافت رزومه:  CV abbaszadehhh

آدرس ایمیل:  dr.abbaszadeh@iict.ac.ir

 

 1. سوابق تحصیلی
ردیف مقطع رشته گرایش محل واحد سال ‌دریافت ‌مدرک
۱ کارشناسی الهیات فلسفه‌اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی ۱۳۷۶
۲ کارشناسی ارشد فلسفه ـ دانشگاه‌علامه‌طباطبایی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی ۱۳۷۹
۳ دکتری فلسفه ـ دانشگاه‌علامه‌طباطبایی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی ۱۳۸۸

 

 

 1. پایان‌نامه/ رساله‌
ردیف عنوان مقطع سال اتمام‌‌ وضعیت
۱ اندیشه‌های کلامی مک‌کواری کارشناسی ارشد ۷۹ دفاع‌ شده
۲ دنس اسکوتوس و تفکر جدید غرب دکتری ۸۸ دفاع ‌شده

 

 

 1. تحقیقات و آثار
ردیف عنوان سال اتمام وضعیت انتشار یا ارائه محل انتشار یا ارائه- سال چاپ
۱ تأثیر ابن‌سینا بر فلسفه دنس اسکوتوس ۹۲ منتشر شده گروه معرفت‌شناسی/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

(ویراست دوم با افزایش و تغییرات بسیار)- ویراست اول ۹۲/

ویراست دوم ۹۵

۲ نظام معرفت‌شناسی اشراقی سهروردی ۹۳ منتشر شده گروه معرفت‌شناسی/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- چاپ اول ۹۵/ چاپ دوم ۹۶

اثر شایسته تقدیر سی‌وپنجمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۶

۳ الهیات اگزیستانس؛ سیری تطبیقی انتقادی در افکار و آرای جان مک‌کواری ۹۵ منتشر شده  قطب علمی فلسفه دین/ دارای مجوز وزارت علوم- چاپ اول ۹۶
۴ جستارهای فلسفی ۹۶ در دست انتشار گروه فلسفه/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵ نظام معرفت‌شناسی فارابی در دست اجرا گروه معرفت‌شناسی/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۶ مقایسه مبناگرایی بونجور و ملاصدرا در دست اجرا گروه فلسفه/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

(با همکاری آقای عیسی موسی‌زاده)

 

 

 1. مقالات علمی پژوهشی
ردیف عنوان سال اتمام وضعیت انتشار یا ارائه محل انتشار یا ارائه/ سال چاپ
۱ وحی از دیدگاه مک کواری و مطهری ۸۳-۸۲ منتشر شده فصلنامه قبسات – شماره ۴۸- تابستان ۸۷
۲ بررسی و نقد اصالت اراده در فلسفه اخلاق دنس اسکوتوس ۸۸ منتشر شده فصلنامه قبسات – شماره ۵۳- پاییز ۸۸
۳ علیّت در مکتب تجربی و فلسفه اسلامی، با تکیه بربحث معقولات ثانیه ۸۸ منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۴۱- بهار ۸۹
۴ آراء معرفتی دنس اسکوتوس و مقایسه آن با آراء ابن‌سینا ۸۹      منتشر شده دوفصلنامه حکمت و فلسفه- شماره ۲۳- پاییز ۸۹
۵ تاثیر ابن‌سینا بر وجودشناسی دنس اسکوتوس ۸۹ منتشر شده دوفصلنامه حکمت سینوی- شماره ۴۴- پاییز و زمستان ۸۹
۶ بررسی و نقد دیدگاه دنس اسکوتوس درباره خلقت عالَم و انسان (با تکیه بر آراء ابن‌سینا) ۸۹ منتشر شده فصلنامه قبسات – شماره ۵۹- بهار ۹۰
۷

اثبات وجود خدا در تفکر دنس اسکوتوس و تاثیر ابن‌سینا بر آن

۹۰ منتشر شده دوفصلنامه حکمت سینوی- شماره ۴۵- بهار و تابستان ۹۰
۸ بررسی مفهوم خدا در الهیات وجودگرا (مک‌کواری) و نقد آن از منظر حکمت اسلامی ۹۰ منتشر شده فصلنامه قبسات – شماره ۶۴- تابستان ۹۱
۹

تاثیر ابن‌سینا بر مبحث «کلیّات» و «اصل فردیّت» در تفکّر مدرسی غرب-  بررسی موردی: دنس اسکوتوس

۹۱-۹۰ منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۴۸- زمستان ۹۰
۱۰

تصویری نظام‌مند از معرفت‌شناسی سهروردی

۹۱ منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۵۱- پاییز ۹۱
۱۱

اشراق و کارکرد معرفتی آن در تفکر سهروردی

۹۱ منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۵۲- زمستان ۹۱
۱۲

بررسی و نقد نظریه اشراقی علم الهی

۹۲ منتشر شده فصلنامه قبسات- شماره ۷۰- زمستان ۹۲
۱۳

یقین در فلسفه اشراق

۹۲ منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۵۵- پاییز ۹۲
۱۴

تحلیل منطقی- معناشناختی «برهان»

۹۳ منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۵۸- تابستان ۹۳
۱۵

تحلیل «معرفت» در معرفت‌شناسی معاصر و فلسفه اشراق

۹۳ منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۵۹- پاییز ۹۳
۱۶ «سخن‌گفتن از خدا» در الهیات دنس اسکوتوس، با نگاهی به تأثیر آرای ابن‌سینا ۹۴ منتشر شده دوفصلنامه حکمت سینوی- شماره ۵۴- پاییز و زمستان ۹۴
۱۷

تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسفه اشراق

۹۴ منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۶۲- تابستان ۹۴
۱۸

خودی و ایمان در الهیّات وجودگرا

بررسی موردی: مک‌کواری

۹۴ منتشر شده فصلنامه قبسات- شماره ۷۷- پاییز ۹۴
۱۹

بررسی و  نقد نظریه اشراقی نفس

۹۵-۹۴ منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۶۶- تابستان ۹۵
۲۰

مبانی الهیات وجودگرا در تفکر مک‌کواری

۹۵ منتشر شده فصلنامه قبسات- شماره ۸۱- پاییز ۹۵
۲۱

ابزارهای معرفت در فلسفه اشراقی سهروردی

۹۵ منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۶۸- زمستان ۹۵
۲۲

بررسی و سنجش برهان وجودشناختی

بر مبنای دو نظریه معقولات ثانیه و نفس‌الأمر در فلسفه اسلامی

۹۵ منتشر شده فصلنامه جستارهای فلسفه دین- سال ۵/ شماره ۲- پاییز و زمستان ۹۵
۲۳

یقین در تفکر فارابی

۹۶-۹۵ منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۷۰- تابستان ۹۶
۲۴

بررسی و سنجش نظریه علم الهی در فلسفه فارابی

۹۶-۹۵ منتشر شده دوفصلنامه حکمت سینوی- شماره ۵۸- پاییز و زمستان ۹۶
۲۵

مراتب فعل الاهی از دیدگاه فلاسفه و متکلمین مکتب اصفهان (با تأکید بر آراء صدرالمتألهین و ملاصالح مازندرانی)

۹۶ منتشر شده فصلنامه کلام اسلامی- شماره ۱۰۳- پاییز ۹۶

(با همکاری خانم الهام میراحسنی/ نویسنده دوم)

۲۶

فصوص الحکم فارابی؛ مبدأ معرفت اشراقی

۹۷ منتشر شده دوفصلنامه حکمت سینوی- دوره ۲۲- شماره ۶۰- پائیز و زمستان ۹۷
۲۷

تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسفه فارابی

۹۷ منتشر شده دوفصلنامه پژوهش‌های عقلی نوین- دوره ۳- شماره ۵- بهار و تابستان ۹۷
۲۸

چیستی فلسفه معرفت و قلمرو آن

۹۷ منتشر شده فصلنامه ذهن- سال بیستم- شماره ۷۷- بهار ۱۳۹۸
۲۹

فلسفه دین و الهیات جهانی با رویکرد اسلامی

۹۶ منتشر شده فصلنامه قبسات- سال بیست و چهارم- شماره ۹۱- بهار ۱۳۹۸
۳۰

ارزش و ساختار معرفت در فلسفه فارابی

۹۷ منتشر شده دوفصلنامه پژوهشهای معرفت‌شناختی- دوره هشتم- شماره ۱۷- بهار و تابستان ۹۸
۳۱

معرفت پیشینی در معرفت‌شناسی معاصر و فلسفه فارابی

۹۷ در دست انتشار فصلنامه ذهن
۳۲

کارکرد معرفتی زبان نزد فارابی

۹۸ در دست انتشار دوفصلنامه پژوهش‌های عقلی نوین
۳۳

ذهن و عین در فلسفه فارابی

۹۷ در دست انتشار دوفصلنامه پژوهش‌های معرفت‌شناختی

 

 1. مقالات علمی تخصصی
ردیف عنوان سال اتمام‌ وضعیت انتشار یا ارائه محل انتشار یا ارائه- سال چاپ
۱ ایده خدا در فلسفه غرب (یونان قدیم و فلسفه جدید) ۸۰ منتشر شده ماهنامه بصائر- شماره ۳۳- آبان و آذر ۸۰
۲ شهود و زمان، مقایسه آرای برگسون و صدرالمتألهین ۸۵ منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۳۱- پاییز ۸۶
۳ تجربه وجود، وجود از دیدگاه ملاصدرا و هایدگر ۸۵ منتشر شده ماهنامه خرد نامه همشهری- شماره ۲۲- دی ۸۶
۴ الهیات نظاممند: مبانی و عوامل سازنده الهیات مک کواری؛ متکلم بریتانیایی ۸۶ منتشر شده ماهنامه پگاه حوزه- شماره ۲۲۰- آذر ۸۶
۵ غایت در نظام فکری ارسطو ۸۸ منتشر شده نشریه نامه علم و دین-

شماره ۴۱-۴۴- پاییز ۸۷ تا تابستان ۸۸

۶ طرح رویارویی فعال با پایه‌های تفکرات جهانی ۸۸ منتشر شده ماهنامه نگرش راهبردی- شماره ۹۸-۹۷- دی و بهمن ۸۷
۷

یقین و تأثیر عمل بر آن از دیدگاه قرآن

۹۲ منتشر شده دوفصلنامه اشارات- شماره ۱- بهار و تابستان ۹۳
۸ مبانی الهیات در تفکر دنس اسکوتوس

با نگاهی اجمالی به آرای ابن‌سینا

۹۴ منتشر شده دوفصلنامه اسفار- شماره ۱- بهار و تابستان ۹۴
۹

دو رویکرد تولید علوم انسانی اسلامی

۹۶ منتشر شده فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا- شماره ۲۴- زمستان ۹۶ و بهار ۹۷

 

 1. مقالات همایش‌ها و مجموعه مقالات
ردیف عنوان سال اتمام‌ وضعیت انتشار یا ارائه محل انتشار یا ارائه- سال چاپ
۱ طرح رویارویی فعال با پایه‌های تفکرات جهانی ۸۷ منتشرشده چکیده مقالات کنگره سراسری اقتدار علمی– اقتدار ملی

(دانشگاه عالی دفاع ملّی)- بهمن ۸۷

/ چکیده مقاله

۲ Finality in the Aristotle’ s Thinking ۲۰۰۹ تأییدشده همایش بین المللی فلسفه در هند

/ چکیده مقاله

۳ تاثیر ابن‌سینا بر دنس اسکوتوس در مسئله کلیّات و مقایسه دیدگاه‌ها در اصل فردیّت ۹۰ منتشرشده خلاصه مقالات همایش ابن‌سینا و فیلسوفان اسلامی

(انجمن علمی تاریخ فلسفه و  بنیاد حکمت اسلامی صدرا)- مهر ۹۰

/ چکیده مقاله

۴ نسبت دین و فلسفه از منظر علامه طباطبایی و تأثیر آن بر علوم انسانی ۹۰ منتشرشده مجموعه مقالات «علامه طباطبایی، فیلسوف علوم انسانی اسلامی»، به کوشش عبدالحسین خسروپناه- ۹۰

(پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و بسیج اساتید)/ (با همکاری آقای حمید امیرچقماقی/ نویسنده دوم)

۵ The Method of Understanding Relation between

The Man’s Theoretical aspects (Nazar) & his/her Act (Amal)

In Holy Quran

۲۰۱۳ منتشرشده ارائه حضوری مقاله در اولین همایش بین المللی «Rethinking the Qur’an» در آنکارا- ترکیه (دارای گواهی‌نامه ارائه) و چاپ اصل مقاله در مجموعه مقالات همایش

(Research Institue for Philosophical Foundation of Disciplines)- 2014

۶ Aspects of Certainty in the Quran

 

۲۰۱۴ در دست انتشار ارائه حضوری مقاله در دومین همایش بین المللی «Rethinking the Qur’an» در آنکارا- ترکیه (دارای گواهی‌نامه ارائه)

(Research Institue for Philosophical Foundation of Disciplines)

۷ Semantic Analysis of Demonstration (Burhan) in the Quran ۲۰۱۵ در دست انتشار ارائه حضوری مقاله در سومین همایش بین المللی «Rethinking the Qur’an» در آنکارا- ترکیه (دارای گواهی‌نامه ارائه)

(Research Institue for Philosophical Foundation of Disciplines)

۸ شهود و زمان، مقایسه آرای برگسون و صدرالمتألهین ۹۳ منتشرشده مجموعه مقالات «علم حضوری و شهود»، به کوشش: ابراهیم دادجو- ۹۳ (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

(قبلاً با همین عنوان در فصلنامه ذهن- شماره ۳۱- پاییز ۸۶ به چاپ رسیده است)

۹ مسئله گتیه و پاسخ سهروردی ۹۵ منتشرشده مجموعه مقالات اولین همایش ملی فلسفه اسلامی و پرسش‌های پیش ‌رو، به کوشش قدرت الله قربانی و رسول رسولی‌پور (گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی)- ۹۶

دارای درجه ISC

۱۰ انسان‌شناسی فلسفی در تفکر مک‌کواری ۹۵ در دست انتشار چاپ چکیده مقاله در چکیده مقالات پنجمین همایش بین‌المللی فلسفه دین (انجمن علمی فلسفه دین)

تهران- ایران- ۹۵

اصل مقاله در دست چاپ

۱۱ Heidegger and Islamic Mysticism ۲۰۱۷ تأییدشده تأیید چکیده مقاله در همایش

«Philosophy in the Desert»

Comparative Philosophy

در دبی- امارات متحده عربی

(American University in Dubai)

/ چکیده مقاله

۱۲ Speculative Principles of a World Theology ۲۰۱۷ تاییدشده تأیید چکیده مقاله در همایش

«Dialogue of Religions: Towards A Future Theology of Religion(s)»

در لیوبلیانا- اسلوونی

(Science and Research Center Koper in Slovenia)

(حضور و ارائه مقاله در این همایش، منتفی شد)

/ چکیده مقاله

۱۳ نقش حکمای شیعه در گسترش معرفت‌شناسی فلسفی ۹۶ در دست انتشار کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی

قم- ایران/ (با همکاری خانم الهام میراحسنی/ نویسنده دوم)

۱۴ Speculative Principles of a World Theology ۹۶ منتشرشده چاپ چکیده مقاله در مجموعه ‌مقالات و ارائه مقاله در ششمین همایش بین‌المللی فلسفه دین (انجمن علمی فلسفه دین)

تهران- ایران- ۹۶

/ چکیده مقاله

۱۵ فهم «وجود» در فلسفه هایدگر و صدرالمتألهین ۹۷ در دست انتشار ارج‌نامه آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد
۱۶ دلالت‌های حکمت مشاء در تمدن‌سازی و تمدن‌پژوهی ۹۷ تاییدشده چهارمین هفته تمدن نوین اسلامی

تهران- ایران- ۹۸

/ چکیده مقاله

۱۷ نقد نقد کانت بر برهان هستی‌شناختی از منظر فلسفه اسلامی ۹۷ منتشرشده چاپ چکیده مقاله در مجموعه ‌مقالات و ارائه مقاله در هفتمین همایش بین‌المللی فلسفه دین (انجمن علمی فلسفه دین)

تهران- ایران- ۹۷

/ چکیده مقاله

۱۸ The Epistemological Interaction between Philosophy and Mysticism in Suhrawardī’s Thought ۲۰۱۸ در دست داوری ارسال چکیده مقاله به همایش

«Sufism and Philosophy: Historical Interactions and Crosspollinations»

در بیرمنگام- انگلیس

(American University in Dubai)

/ چکیده مقاله

۱۹ Innate Knowledge in the Qur’an ۹۷ در دست داوری ارسال چکیده مقاله به سومین همایش بین‌المللی «قرآن و معرفت‌شناسی» (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

تهران- ایران- ۹۸

/ چکیده مقاله

۲۰ برهان در قرآن و معناشناسی ۹۳ در دست انتشار دومین همایش «قرآن و معرفت‌شناسی» (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

(قبلاً با عنوان «تحلیل منطقی- معناشناختی برهان» در فصلنامه ذهن- شماره ۵۸- تابستان ۹۳ به چاپ رسیده است)

۲۱ یقین و تأثیر عمل بر آن از دیدگاه قرآن ۹۳ در دست انتشار دومین همایش «قرآن و معرفت‌شناسی» (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

(قبلاً با همین عنوان در دوفصلنامه اشارات- شماره ۱- بهار و تابستان ۹۳ به چاپ رسیده است)

۲۲ «قاعده بازی» به مثابه فیلم فلسفی-

بررسی و نقد فیلم «قاعده بازی» ساخته احمدرضا معتمدی

۹۷ در دست انتشار مجموعه مقالات «فیلم و فلسفه»، به کوشش: احمدرضا معتمدی- ۹۷ (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
۲۳ هستی‌شناسی فضای سایبر-

بررسی و نقد فیلم «سوء تفاهم» ساخته احمدرضا معتمدی

۹۷ در دست انتشار مجموعه مقالات «فیلم و فلسفه»، به کوشش: احمدرضا معتمدی- ۹۷ (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
۲۴ تحلیل و بررسی موانع و معدات نقد ۹۸ در دست اجرا اولین همایش «فلسفه و اخلاق نقد» (مجمع فلاسفه ایران)

 

 1. مقالات عمومی
ردیف عنوان سال اتمام‌‌ وضعیت انتشار یا ارائه محل انتشار یا ارائه
۱ الهیات و فلسفه، نسبتی‌نو ۸۳ منتشر شده صفحه‌اندیشه‌روزنامه‌همشهری، ۲۴/۴/۸۳
۲ معنای متن ۸۳ منتشر شده صفحه‌اندیشه‌روزنامه‌همشهری، ۱۰/۶/۸۳

/ ترجمه

۳ الهیات در غرب ۸۳ منتشر شده صفحه‌اندیشه‌روزنامه‌همشهری، ۴/۱۱/۸۳
۴ زبان وحی ۸۳ منتشر شده صفحه‌اندیشه‌روزنامه‌همشهری، ۵/۱۱/۸۳

 

 1. داوری‌های علمی

چند تحقیق و حدود یکصد عنوان مقاله علمی پژوهشی، داوری شده است.

 

 1. آموزش
ردیف عنوان سال رشته دانشگاه
۱ منطق (۱)

سه واحد/ یک نیم‌سال

۹۳-۹۲

(نیم‌سال دوم)

فقه و حقوق اسلامی دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ پردیس تهران

/ مقطع کارشناسی

۲ آشنایی با فلسفه غرب (۲): تاریخ فلسفه قرون وسطا

دو واحد/ سه نیم‌سال

۹۳-۹۲ (نیم‌سال دوم)/

۹۴-۹۳

(نیم‌سال اول)/

۹۶-۹۵

(نیم‌سال اول)

کلام و عقاید اسلامی دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ پردیس تهران

/ مقطع کارشناسی

۳ کلام تطبیقی (۲)

سه واحد/ یک نیم‌سال

۹۴-۹۳

(نیم‌سال اول)

کلام و عقاید اسلامی دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ پردیس تهران

/ مقطع کارشناسی

۴ تاریخ فلسفه جدید و معاصر غرب

دو واحد/ دو نیم‌سال

۹۴-۹۳

(نیم‌سال دوم)/ ۹۶-۹۷ (نیمسال دوم)

کلام و عقاید اسلامی دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ پردیس تهران

/ مقطع کارشناسی

۵ فلسفه اشراق

دو واحد/ چهار نیم‌سال

۹۴-۹۳

(نیم‌سال دوم)/

۹۶-۹۵ (نیم‌سال دوم)/ ۹۶-۹۷ (نیمسال دوم)/ ۹۷-۹۸ (نیمسال دوم)

کلام و عقاید اسلامی دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ پردیس تهران

/ مقطع کارشناسی

۶ فلسفه حکمت متعالیه

چهار واحد/ سه نیم‌سال

۹۵-۹۴

(نیم‌سال اول)/

۹۷-۹۶

(نیم‌سال اول)/ ۹۷-۹۸ (نیمسال اول)

کلام و عقاید اسلامی دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ پردیس تهران

/ مقطع کارشناسی

۷ تاریخ فلسفه یونان و روم

دو واحد/ دو نیم‌سال

۹۵-۹۴

(نیم‌سال دوم)/

۹۶-۹۵ (نیم‌سال دوم)

کلام و عقاید اسلامی دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ پردیس تهران

/ مقطع کارشناسی

۸ آشنایی با فلسفه اسلامی

دو واحد/ دو نیم‌سال

۹۵-۹۴

(نیم‌سال دوم)/

۹۶-۹۵

(نیم‌سال اول)

معارف اسلامی

معارف قرآن و حدیث

دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ پردیس تهران

/ مقطع کارشناسی

۹ فلسفه (تاریخ فلسفه)

دو واحد/ دو نیم‌سال

۹۶-۹۵

(نیم‌سال اول)/

۹۷-۹۶

(نیم‌سال اول)

کلام و عقاید اسلامی دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ پردیس تهران

/ مقطع کارشناسی ارشد

۱۰ فلسفه غرب (۲)- فلسفه جدید ۹۹-۹۸

(نیم‌سال اول)

فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه الزهراء (س)

/ مقطع کارشناسی

۱۱ فلسفه اشراق (۲) ۹۹-۹۸

(نیم‌سال اول)

فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه الزهراء (س)

/ مقطع کارشناسی

 

 1. راهنمایی، مشاوره و داوری پایان‌نامه‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه سال نوع دانشگاه/ گروه علمی
۱ نقد و بررسی انتقادات فلاسفه به تعریف کلامی قدرت (با تکیه بر نقص و امکان) ۹۳ داوری پایان‌نامه دانشگاه قرآن و حدیث/ پردیس تهران/ گروه کلام اسلامی/ دفاع‌شده

/ مقطع کارشناسی ارشد

۲ نقد و بررسی عقلی و نقلی دیدگاه علامه محمدتقی جعفری و آیت‌الله جوادی آملی درباره رابطه خالق و مخلوق (مبانی، لوازم و آثار) ۹۴ داوری طرح تفصیلی دانشگاه قرآن و حدیث/ پردیس تهران/ گروه کلام اسلامی/ دفاع‌شده

/ مقطع دکتری

۳ مراتب فعل الهی نزد فلاسفه و متکلمان مکتب اصفهان ۹۴ راهنمایی پایان‌نامه دانشگاه قرآن و حدیث/ پردیس تهران/ گروه کلام اسلامی/ دفاع‌شده

/ مقطع کارشناسی ارشد

۴ بررسی آرای میرزا احمد آشتیانی درباره راهنماشناسی (نبوت و امامت) ۹۴ راهنمایی پایان‌نامه دانشگاه قرآن و حدیث/ پردیس تهران/ گروه کلام اسلامی/ دفاع‌شده

/ مقطع کارشناسی ارشد

۵ بررسی تطبیقی درباره ماهیت نفس و روح از دیدگاه شیخ مفید و فیاض لاهیجی ۹۵ داوری طرح تفصیلی دانشگاه قرآن و حدیث/ پردیس تهران/ گروه کلام اسلامی/ دفاع‌شده

/ مقطع دکتری

۶ صفات ذات (حیات، علم، اراده و قدرت) از منظر سهروردی و خواجه نصیر ۹۵ راهنمایی پایان‌نامه دانشگاه قرآن و حدیث/ پردیس تهران/ گروه کلام اسلامی/ دفاع شده

/ مقطع کارشناسی ارشد

۷ نقد و بررسی مبانی فکری اومانیسم بر اساس مبانی انسان‌شناسی علامه جعفری ۹۴ و ۹۶ داوری طرح تفصیلی/ داوری اصل رساله دانشگاه قرآن و حدیث/ پردیس تهران/ گروه کلام اسلامی/ دفاع‌شده

/ مقطع دکتری

۸ مؤلفه‌های شناخت غیرمفهومی در فلسفه سهروردی و هایدگر ۹۸ راهنمایی پایان‌نامه دانشگاه الزهراء(س)/ گروه فلسفه و حکمت اسلامی/ تصویب طرح تفصیلی

/ مقطع کارشناسی ارشد

 

 1. طرح‌های برون‌سازمانی
 2. طرح پژوهشی «الهیات اگزیستانس؛ سیری تطبیقی انتقادی در افکار و آرای جان مک‌کواری»/ به سفارش: قطب علمی فلسفه دین/ سال ۱۳۹۶/ چاپ اثر.
 3. مرحله مطالعاتی «طرح تخصص‌گرایی پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر»/ به سفارش: معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ با همکاری آقای دکتر ابراهیم دادجو/ سال ۱۳۹۶/ تأیید نهایی.

 

 1. کرسی‌های ترویجی
 2. کرسی ترویجی «نقد و بررسی نظریه رئالیسم شبکه‌ای»/ به عنوان مدیر جلسه/ ۲/۱۱/۹۶/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (گروه معرفت‌شناسی).
 3. کرسی ترویجی «طرح تخصص‌گرایی پژوهش در علوم انسانی»/ به عنوان ارائه‌دهنده/ ۲۵/۹/۹۷/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (گروه معرفت‌شناسی).
 4. کرسی ترویجی «نقد الهیات اگزیستانس»/ به عنوان ارائه‌دهنده/ ۳/۱۰/۹۷/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (قطب علمی فلسفه دین).
 5. کرسی ترویجی «نقد برهان وجودشناختی»/ به عنوان ارائه‌دهنده/ ۱۷/۱۰/۹۷/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (قطب علمی فلسفه دین).
 6. کرسی ترویجی «ذات‌گرایی جدید» با ارائه دکتر ابراهیم دادجو/ به عنوان ناقد/ ۲/۱۰/۹۷/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (گروه معرفت‌شناسی).
 7. کرسی ترویجی «کلام وجودی»/ به عنوان ارائه‌دهنده/ ۲/۵/۹۸/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (قطب علمی فلسفه دین).
 8. کرسی ترویجی «فلسفه معرفت»/ به عنوان ارائه‌دهنده/ ۲۷/۶/۹۸/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (گروه معرفت‌شناسی).
 9. کرسی ترویجی «تعهد در هنر از دید سقراط» با ارائه حجت الاسلام مهدی جهان/ به عنوان ناقد/ ۲۷/۸/۹۸/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (گروه ادبیات اندیشه).

 

 1. نشست‌های علمی
 2. آیین رونمایی کتاب «عقلانیت شیعی و نهضت عاشورا»، تألیف آقای دکتر قدرت‌الله قربانی/ به عنوان سخنران/ ۲/۱۱/۹۶/ اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
 3. دومین نشست علمی فیلم- فلسفه: «نقد و بررسی فیلم زشت و زیبا» اثر آقای دکتر احمدرضا معتمدی/ به عنوان ناقد/ ۲۳/۵/۹۷/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (گروه ادبیات اندیشه)/ با عنوان: سه‌‌گانه اگزیستانس، اشراق و عرفان/ در دست چاپ در: مجموعه مقالات «فیلم و فلسفه»، به کوشش احمدرضا معتمدی.
 4. نشست علمی «نسبت فلسفه و انقلاب اسلامی با تأکید بر آینده انقلاب اسلامی» با ارائه دکتر ابوالحسن غفاری/ به عنوان ناقد/ ۲۳/۸/۹۷/ خبرگزاری مهر.
 5. نشست علمی «الهیات فرهنگی (علم کلام جدید و مطالعات فرهنگی)» با ارائه دکتر علیرضا قائمی‌نیا/ به عنوان ناقد/ ۲۴/۱۰/۹۷/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (گروه کلام).
 6. نشست علمی «فلسفه، عقلانیت و زندگی»/ به عنوان یکی از ارائه‌دهندگان/ ۱/۷/۹۸/ مجمع فلاسفه ایران.

 

 1. کارگاه‌های علمی و دانش‌افزایی
 2. کارگاه علمی «علوم انسانی اسلامی»/ به عنوان شرکت‌کننده/ ۷ و ۸ و ۲۱ و ۲۲ تیرماه ۱۳۹۱/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (به میزان ۲۸ ساعت در دفتر قم).
 3. کارگاه علمی «بررسی و نقد سند الگوی پایه پیشرفت ایرانی اسلامی»/ به عنوان ناقد/ ۳ آذرماه ۱۳۹۷/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (به میزان ۵ ساعت در سازمان مرکزی و دفتر قم).
 4. کارگاه علمی «نقد سند توسعه پایدار ۲۰۳۰»/ به عنوان شرکت‌کننده/ ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۷/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (به میزان ۴ ساعت در دفتر قم).
 5. کارگاه علمی «راهکارهای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب»/ به عنوان شرکت‌کننده/ ۱۲/۴/۹۸/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (به میزان ۴ ساعت در تهران/ باغ زیبای وزارت ارشاد).
 6. کارگاه مهارت‌افزایی «چکیده‌نویسی مقالات خارجی جهت ارائه در همایش‌های بین‌المللی»/ ۵/۶/۹۸ / پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (به میزان ۲ ساعت در دفتر قم).
 7. مدرسه دانش‌‌افزایی «سلامت معنوی اسلامی»/ به عنوان شرکت‌کننده/ ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۸/ فرهنگستان علوم پزشکی و دانشگاه بقیهًْ الله (به میزان ۶ ساعت).

 

 1. یادداشت‌ها و مصاحبه‌های علمی
 2. خبرگزاری کتاب ایران (صفحه دین و اندیشه)

تیتر مصاحبه: دنس اسکوتوس قطعاً ترجمه لاتین کتاب شفای ابن‌سینا را خوانده است/ اسکوتوس در چه مباحثی از ابن‌سینا جدا می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۵/۱۲/۱۳۹۳

 1. خبرگزاری شبستان (صفحه اندیشه- علوم انسانی)

تیتر مصاحبه: فلسفه اشراقی سهروردی خلأ معنویت در دنیای امروز را پُر می‌کند.

تاریخ انتشار: ۸/۵/۱۳۹۶

 1. خبرگزاری شبستان (صفحه اندیشه- علوم انسانی)

تیتر مصاحبه: ابن سینا ابن سینا است/ شیخ الرئیس تحت افکارهیچ فیلسوف دیگری تعریف نمی‌شود.

تاریخ انتشار: ۱/۶/۹۶

 1. خبرگزاری مهر (صفحه دین و اندیشه)

تیتر مصاحبه: الهیات می‌تواند فلسفه غربی را از دام علوم طبیعی برهاند.

تاریخ انتشار: ۵/۹/۹۶

 1. خبرگزاری کتاب ایران (صفحه علوم انسانی)

تیتر مصاحبه: دیدگاه‌های سهروردی در مسائل خاص معرفتی در تقابل با فارابی و ابن‌سینا شکل گرفته است.

تاریخ انتشار: ۹/۱۱/۹۶

 1. پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تیتر یاداشت: بحثی در هستی‌شناسی فضای سایبر

تاریخ انتشار: ۹/۲/۹۷

 1. پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تیتر یاداشت: از فیلم فلسفی تا فلسفه فیلم

تاریخ انتشار: ۱۹/۳/۹۷

 1. پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ خبرگزاری مهر (صفحه دین و اندیشه)

تیتر یادداشت: سه‌‌گانه اگزیستانس، اشراق و عرفان

تاریخ انتشار: ۲۸/۵/۹۷

 1. پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تیتر مصاحبه: طرح تخصص‌گرایی به دنبال مدیریت فرآیند اجرای پژوهش به نحو تخصص‌گراست.

تاریخ انتشار: ۱۴/۷/۹۷

 1. خبرگزاری مهر (صفحه دین و اندیشه)

تیتر مصاحبه: فلسفه یونانی با فارابی اسلامی شد./ شاخصه‌های نظام معرفت‌شناسی فارابی

تاریخ انتشار: ۲۱/۷/۹۷٫

 

 1. جوایز
 2. انتخاب کتاب «نظام معرفت‌شناسی اشراقی سهروردی» به عنوان اثر شایسته تقدیر سی‌وپنجمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی- سال ۹۶/ گروه فلسفه اسلامی.
 3. عضو هیأت علمی برتر رتبه دو- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دهمین دوره جشنواره علامه طباطبایی‌- سال ۹۶٫
 4. استاد مدعو نمونه- دانشگاه قرآن و حدیث- همایش تجلیل از اساتید برتر- سال ۹۵

 

 1. بورسیه‌های تحصیلی
 2. بورسیه دوره دکتری وزارت علوم، دانشگاه پیام نور، تا سال ۱۳۸۹ (قطع همکاری از طریق خرید تعهد بورسیه).
 3. بورسیه دوره دکتری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، از سال ۱۳۸۹ تا کنون.

 

 1. عضویت‌ در مؤسسات و مجامع علمی
 2. عضو هیات علمی (دانشیار) گروه معرفت‌شناسی- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی– از سال ۱۳۸۸ تا کنون (تاریخ ارتقای مرتبه به استادیاری ۵/۵/۱۳۹۰ و تاریخ ارتقای مرتبه به دانشیاری ۱۲/۷/۱۳۹۷).
 3. عضو شورای علمی گروه معرفت‌شناسی- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی– از سال ۱۳۸۸ تا کنون.
 4. عضو شورای سردبیری مجله انگلیسی alhikmah– پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۸۸٫
 5. عضو وابسته قطب علمی «فلسفه دین»- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – از سال ۱۳۹۲ تا کنون.
 6. عضو انجمن علمی «فلسفه دین ایران»- از سال ۱۳۹۲ تا کنون/ عضو هیأت مدیره این انجمن- از اوایل سال ۱۳۹۶ تا کنون.
 7. عضو انجمن علمی «تاریخ فلسفه»- بنیاد حکمت اسلامی صدرا- از سال ۱۳۸۸ تا کنون.
 8. عضو هیأت تحریریه مجله علمی تخصصی «اسفار»- شخصی- از سال ۱۳۹۴ تا کنون.
 9. عضو شورای علمی هفتمین همایش بین‌المللی «فلسفه دین معاصر (فلسفه تطبیقی)»- انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاری دانشگاه خوارزمی- ۱۳۹۷٫
 10. عضو شورای علمی هشتمین همایش بین‌المللی «فلسفه دین معاصر (تنوع ادیان)»- انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاری دانشگاه علوم رضوی (ع)- ۱۳۹۸٫
 11. عضو شورای علمی اولین همایش ملی تخصصی «فلسفه و اخلاق نقد»- مجمع فلاسفه ایران- ۱۳۹۹٫

 

 1. فعالیت‌های علمی- اجرایی
 2. معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (از بهمن سال ۱۳۹۶/ ادامه دارد).
 3. مدیر گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (از سال ۱۳۹۴/ به مدت ۲ سال غیرمتوالی).
 4. نماینده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در «کارگروه پژوهش و آموزش شورای فرهنگی»/ مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا (از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷).
 5. نماینده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در «شورای راهبردی توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر»/ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷).
 6. نماینده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در «شورای تحول و ارتقای علوم انسانی»/ شورای عالی انقلاب فرهنگی (از سال ۱۳۹۷/ ادامه دارد).
 7. دبیر (عضو حقوقی) هیأت ممیزه مشترک مراکز و موسسات غیردولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، هنر و معارف دینی- دوره چهارم (از سال ۱۳۹۷/ ادامه دارد).
 8. عضو هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (از سال ۱۳۹۰/ ادامه دارد).
 9. رئیس کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (از سال ۱۳۹۷/ ادامه دارد).
 10. دبیر علمی دومین دوره جشنواره علامه طباطبایی (ویژه تحقیقات علوم انسانی اسلامی)- شورای فرهنگی- (از سال‌ ۱۳۹۶/ ادامه دارد).
 11. ویراستار ادبی مجموعه مقالات همایش گفتگوی اسلام و مسیحیت در کشور روسیه (به سفارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)- (سال ۱۳۸۴).