ابراهیم دادجو

دانشیار گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: فلسفه عمومی علم

حوزه تمحض دوم: بررسی معرفت‌شناختی هوش مصنوعی با رویکرد اسلامی

دریافت رزومه:  CV Dadjoo

پست الکترونیکی: idoodjo@gmail.com

 

 سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۷ _ ü ü ü عضو هیأت علمی- مدیر گروه

 

وضعیت تحصیلات

  1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح سه: حوزه علمیه قم

سطح چهار: . . . . . . . . .

اجتهاد: . . . . . . . . . . . .

فقه و اصول و فلسفه ۱۳۷۳ حوزه علمیه قم

 

  1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی: فلسفه

کارشناسی‌ارشد: فلسفه

دکتری: فلسفه

فوق‌‌دکتری: . . . . . . . . . . . .

۱۳۷۷

۱۳۸۰

۱۳۸۵

دانشگاه تبریز

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

فلسفه

فلسفه

فلسفه

فلسفه محض

فلسفه محض

فلسفه محض

 

 

 

  1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
۱ عربی عالی عالی ضعیف
۲ انگلیسی عالی عالی ضعیف
۳ لاتین ضعیف ضعیف _
۴

 

 

هـ) سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
۱ فلسفه اسلامی حوزه علمیه قم ۷۳-۱۳۷۰ حوزوی سطح۲  
۲ فلسفه علم دانشگاه شهید بهشتی ۸۸-۱۳۸۷ استادیار  
۳ متون فلسفی تخصصی به زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی ۸۸-۱۳۸۷ استادیار  
۴ تاریخ فلسفه غرب بنیاد امام رضا (ع) ۸۹-۱۳۸۸ استادیار  
۵ معرفت شناسی بنیاد امام رضا (ع) ۸۹-۱۳۸۸ استادیار  
۶ فلسفه اسلامی بنیاد امام رضا (ع) ۸۹-۱۳۸۸ استادیار  
         

 

 

ح) سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

  1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
۱ گفتار در ما بعدالطبیعه ترجمه ۱۳۸۰ انتشارات حکمت
۲ تاریخ فلسفه (جلد ۲) کاپلستون ترجمه ۱۳۸۷ انتشارات علمی و فرهنگی
۳ تاریخ فلسفه (جلد ۳) کاپلستون ترجمه ۱۳۸۸ انتشارات علمی و فرهنگی
۴ الهیات از کتاب الشفاء ویرایش و ترجمه ۱۳۸۸ انتشارات امیرکبیر
۵ ما بعد الطبیعه ابن سینا و ارسطو تحقیق و تألیف ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۶ وجود و موجود از دیدگاه ابن سینا و توماس آکوئینی تحقیق و تألیف ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۷ تاریخ فلسفه (۲)کاپلستون ترجمه، پژوهش، ویرایش علمی ۱۳۹۲ انتشارات سروش
۸ تاریخ فلسفه (۳)کاپلستون ترجمه، پژوهش، ویرایش علمی ۱۳۹۲ انتشارات سروش
۹ علم النفس مشائیان مسلمان تحقیق و تألیف ۱۳۸۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
۱ ذات گرایی جدید در فلسفه علم معاصر تألیف و ترجمه ۱۳۹۶ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه
۲ ذات گرایی علمی برایان الیس ترجمه و پژوهش ۱۳۹۵ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۳ واقع گرایی در علوم انسانی – اسلامی تصنیف ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
  1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

۱ The Contemporary Philosophy of Iran ترجمه ۱۳۸۴ National Interest
۲ زیبایی شناسی تألیف ۱۳۷۶ مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز
۳ آیا شیخ الرئیس پیرو چشم بسته ارسطو بود تألیف ۱۳۸۴ مجله راهبرد
۴ وجوب وجود تألیف ۱۳۸۹ مجموعه مقالات همایش رفیعی قزوینی پژوهشگاه
۵ تکنیک تألیف ۱۳۸۳ مجله راهبرد شماره ۳۲
۶ اصل تفرّد تألیف ۱۳۸۶ آینه معرفت
۷ تفسیری اصالت الوجودی از ارسطو تألیف ۱۳۹۰ فصلنامه ذهن شماره ۴۸
۸ یهودیت و مسیحیت از منظر علامه شعرانی تألیف ۱۳۹۰ مجموعه مقالات همایش علامه شعرانی پژوهشگاه
۹ ذات‌گرایی جدید در علوم انسانی تألیف ۱۳۹۸ ………
۱۰ دستگاه منطقی قرآن کریم تألیف ۱۳۹۲ مجموعه مقالات قرآن و معرفت شناسی – پژوهشگاه
۱۱ مقاله انگلیسی ISI تحت عنوان عناصر غیر ارسطویی موجود در فلسفه ابن سینا تألیف ۱۳۹۰ در جریان چاپ
۱۲ مقدمه ای بر علم النفس و معرفت شناسی مشائیان مسلمان تألیف ۱۳۹۰ فصلنامه ذهن شماره ۴۷
۱۳ ابن رشد گرایی آکوئینی تالیف ۱۳۹۱ فصلنامه ذهن
۱۴ ازلیت عقل و معقول آدمی در سایه ازلیت نوع آدمی از نظر ابن‌رشد تالیف ۱۳۹۱ فصلنامه ذهن
۱۵ ذات گرایی جدید در فلسفه علم معاصر تالیف ۱۳۹۷ فصلنامه ذهن
۱۶ فلسفه عمومی علم تألیف فصلنامه ذهن
۱۷ قران کریم و حدود تأسیس، تأیید و تهذیب علوم تألیف فصلنامه ذهن
۱۸ واقع گرایی مطلق و پیشرونده تألیف فصلنامه مجمع عالی حکمت
۱۹ واقع گرایی در مطالعات تمدن نوین اسلامی تألیف فصلنامه تمدن نوین اسلامی

 

  1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
۱ شبکه معرفت دینی نظریه پردازی مدیر و ناظر علمی جلسه ۱۳۸۸
۲ اعجاز شناختی قرآن نظریه پردازی مدیر جلسه ۱۳۸۸-۹
۳ نظریه سلطه نظریه پردازی مدیر جلسه ۱۳۸۹
۴ اصل هوهویت نظریه پردازی مدیر و ناظر علمی جلسه ۱۳۸۹
۵ واقع‌گرایی مطلق و پیشرونده نظریه پردازی ارائه دهنده ۱۳۹۴
۶ نقد و بررسی نظریه رئالیسم شبکه‌ای ترویجی ارائه دهنده ۱۳۹۶
۷ تخصص‌گرایی پژوهش و فناوری ترویجی ارائه دهنده ۱۳۹۷
۸ ذات گرایی جدید ترویجی ارائه دهنده ۱۳۹۷
۹ نسبت فلسفه و آینده انقلاب اسلامی ترویجی ارائه دهنده ۱۳۹۷

 

  1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ جلسه علمی ذات‌گرایی جدید طرح جریان مجمع عالی حکمت ۱۳۹۷
۲ کنفرانس قران پژوهی پیشرفت هم اندیشی مرکز تحقیقات استراتژیک رشد ۱۳۹۷
۳ کارگاه نقد سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم اندیشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۷
۴ کارگاه نقد سند ۲۰۳۰ هم اندیشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۷
۵ جلسه علمی ذات‌گرایی جدید طرح جریان دانشگاه مالک اشتر ۱۳۹۷

 

 

  1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
۱ نقش اشراق در معرفت شناسی اوگوستینوس مفید کارشناسی ارشد ۱۳۸۸
۲ تمایز وجود و ماهیت بر اساس تفسیر آنتونی کنی و ژیلسون از توماس آکوئینی، در مقایسه با ملا صدرا علامه طباطبایی دکتری ۱۳۹۲