دام ارتجاع خواص

دام ارتجاع خواص
نوشتاری از حجت‌الاسلام و المسلمین محمدباقر پورامینی مدیر گروه کلام پژوهشگاه 

در سال‌ دهم‌ هجرت‌، معاذبن‌ جبل‌، که‌ در میان‌ اصحاب‌ به‌ آشنایی‌  احکام‌ دین شهره‌ بود، از سوی‌ پیامبر خدا(ص) مأموریت‌ یافت‌ که‌ برای‌داوری‌ و قضاوت‌ راهی‌ سرزمین‌ یمن‌ گردد. معاذ در آن‌ هنگام جوانی ۲۸ ساله‌بود.

رسول‌ خدا (ص) او را با پای‌ پیاده‌ بدرقه‌ نمود و وی را به محو شعارهای و مظاهر عصر جاهلی توصیه کرد و چند توصیه‌ مهم‌ را به‌ او گوشزد فرمود از جمله :

ای‌ معاذ! قرآن‌ِ خدا را بدان‌ها بیاموز!

آنان‌ را بر اخلاق خوب‌ پرورش‌ ده‌.

در فرمان‌ و مال‌ خدا از هیچکس‌ در هراس‌ مباش‌؛ زیرا اختیار با تونیست‌ و مال‌ از آن‌ تو نیست‌.

امانت‌ مردم را کم‌ یا بیش‌ بدان‌ها بپرداز.

شعارهای‌ دوران‌ جاهلیت‌ را از میان‌ ببر، مگر آنچه‌ را اسلام‌ زنده‌ داشته‌است‌.

امر اسلام‌ را خرد و کلان‌ پدیدار کن‌ و بیش‌تر همتت‌ به‌ نماز باشد که‌ پس‌ ازاعتراف‌ به‌دین‌، سر (رأس‌) مسلمانی‌ (اسلام‌) است‌.

مردم‌ را به‌ خدا و روز جزا یادآوری‌ کن‌.

پندگویی‌ را دنباله‌ کن‌ که‌ آن‌ها را به‌ کردار خدایی‌ نیرومند سازد.

آموزگاران‌ را در میانشان‌ پراکنده‌ کن‌.

در راه‌ خدا از هیچ‌ سرزنش‌ مترس‌.

مبادا مسلمانی‌ را دشنام‌ دهی‌ یا از گنهکاری‌ پیروی‌ کنی‌ یا امام‌ عادلی‌ رانافرمانی‌ نمایی‌ یا راستگویی‌ را باور نداری‌ یا دروغزنی‌ را باور داری‌.

ای‌ معاذ! اگر نمی‌دانستم‌ که‌ تا قیامت‌ برخورد نداریم‌، سفارش‌ را کوتاه‌می‌کردم‌، ولی‌ من‌ می‌دانم‌ که‌ ما هرگز یکدیگر را ملاقات‌ نخواهیم‌ کرد.

پس‌! ای‌ معاذ بدان‌!

ان‌َّ اَحَبَّکُم‌ْ اِلَی‌َّ مَن‌ْ یَلقَانی‌ عَلی‌ مِثْل‌ِ الْحال‌ِ التی‌ فَارَقَنِی‌ عَلَیْها

همانا محبوب‌ترین‌ شما نزد من‌ کسی‌ است‌ که‌ با من‌ به‌ همان‌ حالی‌ برخوردکند که‌ در آن‌ از من‌ جدا شده‌ است‌.

مُعاذبن‌ جبل‌ پس‌ از ورود به‌ یمن‌، به‌ قضا و داوری‌ بین‌ مردم‌ پرداخت‌ وفردای‌ آن‌، ایشان‌ را با دین‌ اسلام‌ و قرائت‌ و معارف‌ قرآن‌ آشنا ساخت‌.

معاذ چند سالی بعد از رحلت پیامبر (ص) زیست و لیکن زیست او همسو با گفتمان ترسیمی حضرت نبود ، این انقلابی دیروز  با پیشینه ده سال مبارزه و مدیریت، در دام ارتجاعی افتاد که معماران فتنه طراحی کرده بودند او در صف جریان ناهمسو با امامت جای گرفت و حتی درخواست همراهی دخت پیامبر را در ماجرای فدک بی جواب گذاشت هرچند در روزهای پایانی حیاتش از این این ارتجاع و دوری از راه حق پیشمان بود.

یک انقلابی با روح ایمان و طراوت دینی ، از راه جای نمی ماند و در قاموس او خسته شدن بی معنا است و نسبت به خطر ارتجاع و بازگشت به فریبایی های زندگی مادی غربی بیناست  ؛ از این رو «مشکل‌تر از انقلابی بودن و گرایش انقلابی داشتن، انقلابی ماندن است..».