علیرضا قائمی نیا

دانشیار گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: فلسفه معرفت دینی

حوزه تمحض دوم: بررسی معرفت‌شناختی فلسفه سایبر با رویکرد اسلامی

دریافت رزومه:    CV QaemiNia

پست الکترونیکی:‌ qaeminia@yahoo.com

 

سوابق تحصیل:

 1. تحصیلات حوزوی: درس خارج (ورود به حوزه علمیه قم درسال ۶۰-۶۱).
 2. اساتید فقه و اصول: آیت‌ا. وحید خراسانی، آیت‌ا. شیخ جواد تبریزی و آیت‌ا. فاضل لنکرانی
 3. اساتید فلسفه: آیت‌ا. جوادی آملی، آیت‌‌ا. حسن‌زاده آملی. آیت‌ا. مصباح یزدی
 4. تحصیلات دانشگاهی: کارشناسی ارشد فلسفه از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در سال۷۹ و دکتری در رشته حکمت متعالیه و کلام از دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال۸۵-۸۶

 

سوابق تدریس:

 1. مبانی و اصطلاحات فلسفه: دانشگاه علامه طباطبایی ۸۲-۸۳
 2. معرفت‌شناسی جدید: دو ترم در دانشگاه علم و صنعت
 3. هرمنوتیک: علوم قرآن و حدیث شهر ری
 4. «ماهیت وحی در کلام جدید»: دو ترم در دانشگاه مفید قم ۸۵-۸۶
 5. منطق ریاضی/ آموزش فلسفه/ منطق قدیم/ معناشناسی و نشانه‌شناسی/ تفکر نقدی: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در قم ۸۰-۸۶
 6. غرب‌شناسی/ کلام شیعه و معتزله/زبان تخصصی/معرفت‌شناسی/ فلسفه غرب/کلام جدید/ تاریخ فلسفه: دانشگاه باقرالعلوم (ع) در قم ۸۰-۸۶
 7. زبان‌شناسی و قرآن/ از زمستان ۸۸ تا سال ۹۶/ دانشکده علوم حدیث قم
 8. درس معنای زندگی پردیس فارابی دانشگاه تهران دو ترم: ۹۵-۹۶
 9. زبان قرآن، نظریات معاصر، جامعه المصطفی العالمیه (مدرسه امام، بنت الهدی و مجتمع امین) از سال ۹۰ تاکنون
 10. فلسفه علم، موسسه امام خمینی سال ۹۴
 11. علم اصول(خارج بحث تعادل و تراجیح) مدرسه امام موسی کاظم ع قم از سال ۹۵

 

تألیف و تحقیق

الف) کتاب

 1. درآمدی بر منشأ دین: نشر معارف، قم ۷۹ (دریافت جایزه‌ی تحقیق برتر از کنگره دین‌پژوهان ۷۹)
 2. تجربه دینی و گوهر دین: دفتر تبلیغات اسلامی، قم ۸۱
 3. وحی و افعال گفتاری: انجمن معارف، قم۸۱ (جایزه کتاب سال حوزه ۸۲)
 4. متن از نگاه متن (دور هرمنوتیکی): انجمن معارف۸۰
 5. خاستگاه دین: انجمن معارف۸۰
 6. نظریه معرفت (ترجمه کتاب لررLehrer): در دست انتشار، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 7. دین، عقل، پساتجددگرایی (ترجمه کتاب Gelner ): در دست انتشار، دفتر تبلیغات اسلامی
 8. بیولوژی نصّ (نشانه‌شناسی و تفسیر قرآن): پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (حائز رتبه نخست در علوم قرآنی در نمایشگاه بین المللی قرآن در سال ۸۹)
 9. معناشناسی شناختی قرآن (زبان‌شناسی شناختی و تفسیر قرآن): پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – ۹۰
 10. استعاره‌های مفهومی و فضاهای قرآنی: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تابستان ۹۶  

ب) مقالات:

 1. نظام احسن در حکمت متعالیه و فلسفه لایبنیتس/ نگاهی به فلسفه ویتگنشتاین/ قضیه لابتیه در فلسفه اسلامی/ گزاره‌های کلی و جزئی در منطق ریاضی: مجله معرفت، از سال ۷۰ به بعد
 2. شکاکیت/ نقش مدلها در معرفت دینی/ رئالیسم درونی/ دو نوع رئالیسم: خام و انتقادی/ مساله علم و دین در جهان اسلام/ دین و هوش مصنوعی/ نشانه‌شناسی و فلسفه زبان/ زبان‌شناسی شناختی و مطالعات قرآنی: مقالات در مجله ذهن از سال ۸۲ به بعد.
 3. شبکه معرفت دینی/ کابوس تجربه دینی/ معرفت شناسی متن/ ذاتی و عرضی متن/ گستره راززدایی از پیام متن: هرمنوتیک بولتمان: مقالات مجله قبسات از سال۸۱ به بعد.
 4. تجربه دینی، مدرنیسم و پست مدرنیسم/ راز رازمتن: مجله هفت آسمان.

 

سمت‌های اجرایی:

 1. سردبیر مجله ذهن در حوزه معرفت‌شناسی و دانش‌های وابسته: از سال ۸۲
 2. سردبیر مجله انگلیسی حکمت از سال ۸۷
 3. مدیر پژوهش دانشگاه باقرالعلوم (ع) در قم از سال۸۵ تا خرداد۸۷
 4. هیت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (دانشیار)
 5. رئیس پژوهشکده حکمت اسلامی از سال ۹۰ تا ۹۲
 6. عضو کمیته تخصصی گسترش علوم- وزارا علوم-سال ۹۰
 7. مدیر گروه تفسیر دانشگاه قرآن و حدیث از تیر ۹۴ تا سال ۹۷
 8. مدیر گروه روش‌شناسی پژوهشکده کلام دانشگاه قرآن و حدیث از سال ۹۳ تا سال ۹۷

جوایز و نشان‌ها:

 1. جایزه نظریه‌پرداز برتر از جشنواره فارابی سال ۸۹
 2. جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۰ (کتاب بیولوژی نص)
 3. جایزه کتاب فرهنگی سال ۱۳۹۷ (استعاره‌ها و فضاهای مفهومی قرآن)