حسین رمضانی

استادیار گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحّض: فلسفه پیشرفت

حوزه تمحض دوم: فلسفۀ علوم انسانی

دریافت رزومه:    CV Ramezani

پست الکترونیکی: h.ramezani@chmail.ir

 

سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
1 مؤسسه‌ی فرهنگی آفاق وحی و عقل (وتر آل یاسین) 86 87 *   * سرپرستی بخش پژوهش
2 پژوهشگاه باقرالعلوم (علیه‌السلام) 88 88     * ویراستار
3 مرکز تحقیقات و طرح‌های کاربردی حجاب ریحانه النبی (سلام الله علیها) 87 90     * عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره‌
4 مرکز تحقیقات و طرح‌های کاربردی حجاب ریحانه النبی (سلام الله علیها) 87 90     * مدیریت پایگاه‌های حجاب نیوز و حجاب ایران
5 پژوهشگاه علوم و اندیشۀ اسلامی 89 90 * *   عضو حلقه‌ی «متن و هرمنوتیک»
6 مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات مبین 90 *     عضو پژوهشی
7 پژوهشگاه معارج وابسته به بنیاد اسراء 92 92 *   * سرپرستی اداره‌ی برنامه‌ریزی و نظارت و ارزیابی پژوهشی
8 مؤسسۀ حکمت وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی 93 تاکنون *   * مدیرگروه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
9 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی 94 تاکنون *     عضو هیئت علمی گروه فلسفه

 

وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
اتمام سطح و اشتغال به درس خارج فقه و اصول فقه و اصول
 1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی: فلسفه

کارشناسی‌ارشد: فلسفۀ غرب

دکتری: فلسفۀ تطبیقی

فوق‌‌دکتری: . . . . . . . . . . . .

1386

1390

1395

دانشگاه مفید (ره)

دانشگاه تهران

دانشگاه قم

فلسفه

فلسفه

فلسفه

محض

غرب

تطبیقی

 

سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
1 فلسفه معرفت‌شناسی 8 سال مدارک دانشگاهی و مقالات چاپ شده
2 فلسفه متن و هرمنوتیک 8 مدرک قابل ارائه از پژوهشگاه علوم و اندیشۀ اسلامی
3 فلسفه فلسفۀ علوم اجتماعی 5 مقالات چاپ شده در این زمینه
4 فلسفه فلسفۀ علوم انسانی 5 مقالات چاپ شده در این زمینه
5 فلسفه فلسفۀ توسعه 4 مقالات و کتاب چاپ شده در این زمینه
6 اخلاق اخلاق توسعه 4 مقالات و مطالب چاپ شده در این زمینه
 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
1 انگلیسی خوب خوب خوب
2 عربی خوب خوب خوب
 1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )
ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
1 آشنایی با نرم‌افزار word و برخی دیگر از نرم‌افزارهای کاربردی 12 خودآموز
2 ویراستاری 6 خودآموز
3 خوشنویسی 15 خودآموز

 

 سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
1 ادبیات عرب حوزۀ علمیۀ خراسان 4
2 منطق حوزۀ علمیۀ خراسان 2
3 اندیشۀ اسلامی دانشگاه‌ 2 مربی
4 اخلاق اسلامی دانشگاه 2 مربی

 

ز) همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
1 پژوهشگر دبیرخانۀ حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 94-93
2 عضو کارگروه پژوهشی اندیشکدۀ مبانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 95-93
3 عضو شورای پژوهش دانشکدۀ هدی وابسته جامعه الزهراء قم 94

 

ح) سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
1 کتاب مسیحیت و مسئلۀ نفس و بدن ترجمه 89 پژوهشکدۀ فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و اندیشۀ اسلامی
2 کتاب درآمدی بر توسعۀ بین‌الملل از منظر رهیافت توسعۀ تعالی‌بخش تألیف 93 انتشارات مبین‌پژوه
3 تک‌نگاشت «نظام آرمان‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» تألیف 93 مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
4 مقالۀ «توسعه به مثابه توسعه‌ی معنایی نیازها» تألیف 92 در پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین (mrsi.ir) با شماره ثبت ISSN 2345-2382
5 مقالۀ «وحدت جهانیِ جوامع انسانی از منظر علامه طباطبایی (رحمه ا…)» تألیف 92 در پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین (mrsi.ir) با شماره ثبت ISSN 2345-2382
6 مقالۀ «رهیافت ارزشی توسعه‌ی تعالی‌بخش به ابعاد فضایی و نمادین شهر» تألیف 92 در پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین (mrsi.ir) با شماره ثبت ISSN 2345-2382
7 مقاله‌ای با عنوان «شاکله‌ی مفهومی ارزشی اخلاق زمامداری (تحلیل محتوای عهدنامه‌ی مالک اشتر)» تألیف 94 در پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین (mrsi.ir) با شماره ثبت ISSN 2345-2382

و مقالۀ برگزیدۀ همایش حکومت علوی پس از 1400 سال (دانشگاه مفید قم)

8 مقالۀ تأملی ساختاری در مسئلۀ پیشرفت و تحقق تمدن نوین اسلامی تألیف 95 در پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین (mrsi.ir) با شماره ثبت ISSN 2345-2382
9 مقالۀ توسعۀ انسانی ترجمه 95 در پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین (mrsi.ir) با شماره ثبت ISSN 2345-2382
10 مقالۀ توسعۀ گردشگری پایدار، مبانی، شاخصه‌ها و الزامات سیاست‌گذارانه ترجمه 95 در پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین (mrsi.ir) با شماره ثبت ISSN 2345-2382
 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
1 مقاله‌ای با عنوان «مسئلۀ باور و خود، از منظری تحلیلی» (در تطور آراء هیوم، کانت و ویتگنشتاین) تألیف 92 مجلۀ ذهن (ارائه شده)
3 تأسیس علوم انسانی اسلامی، معنا، امکان و ضرورت تألیف 94 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
4 منطق طراحی ساختار مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تألیف 94 مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
5 مبانی پیشرفت از منظر صدرالمتألهین تألیف 94 مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
6 مقالۀ مبانی ارزشی توسعۀ انسانی تعالی‌بخش در مواجهه‌ای انتقادی با رویکردهای فلسفی معاصر تألیف 95 مرکز مطالعات و تحقیقات مبین
7 الگوی ساختاریِ توسعۀ نظام دانش و دلالت‌های ارزشی آن از منظر حکمت متعالیۀ قرآنی تألیف 95 نگارش یافته جهت ارائه به همایش قرآن کریم و معرفت شناسی

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

1 مقاله «نقش اراده در فاعلیت الهی» تألیف 92 مجلۀ علمی پژوهشی حکمت إسراء
2 مقاله‌ «تقرب ویتگنشتاین به ساحت امر برتر» تألیف 93 مجلۀ علمی پژوهشی قبسات
3 مقاله «جامعۀ آرمانی از منظر حکمت و معرفت اسلامی» تألیف 93 همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر قرآن و عترت
4 تأملی در شاکلۀ ارزشی توسعه و تعالی نظر و عمل انسان (از منظر حکمت متعالیه) تألیف 94 مجلۀ علمی پژوهشی قبسات
5 مقاله «جامعۀ آرمانی از منظر حکمت و معرفت اسلامی» تألیف 94 مجلۀ علمی پژوهشی علوم انسانی اسلامی (وابسته به پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی)
6 نظام آرمان‌های الگوی پایۀ اسلامی ایرانی پیشرفت تألیف 95 پنجمین همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
7 تحلیل مفهومی و ساختاری مناسبات امنیت و توسعه تألیف 95 مجلۀ علمی پژوهشی علوم انسانی اسلامی (وابسته به پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی
8 تأملی در منطق ساختاری و پیوند دیالکتیکیِ نظریه و الگوی پیشرفت تألیف 95 ارائه شده به ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
1
 1. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ
ردیف نام متفکر مدعوّ نوع مشارکت سال توضیحات
1 حجه الاسلام و المسلمین علی مصباح یزدی مدعو و ناقد 93 در باب نظریۀ علم دینی استاد مصباح یزدی
2
 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر قرآن و عترت پژوهشگر دبیرخانۀ حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 93
2 هم‌اندیشی صاحب نظران و پژوهشگران در عرصۀ عدالت عضو کارگروه مبانی عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 93
3 کارگاه علمی در باب نظریۀ علوم انسانی اسلامی مدعو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی 93
4 کارگاه علمی در باب نظریۀ علم دینی (نظریۀ دکتر مهدی گلشنی) مدعو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی 94
5 حلقۀ مطالعاتی متن و هرمنوتیک عضو پژوهشی پژوهشگاه و علوم و اندیشۀ اسلامی 92
6 پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پژوهشگر مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 1. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 راه‌اندازی پایگاه اینترنتی حجاب نیوز مرکز تحقیقات و طرح‌های کاربردی حجاب ریحانه النبی (س)‌ 87
2 راه‌اندازی پایگاه اینترنتی حجاب ایران مرکز تحقیقات و طرح‌های کاربردی حجاب ریحانه النبی (س)‌ 88
3 نگارش متن نظام آرمان‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 93 به همراه آقایان سیدحسین میرمعزی و حمید شاکرین
 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 نظام آرمان‌های جامعۀ اسلامی هم‌اندیشی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 93
2
 1. ارزیابی تحقیقات و آثار
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
1 «ادعای تأسیس علوم انسانی اسلامی در تخالف با رویکرد عالم تشیع است» دادجو 94 مجلۀ قبسات
2 «فهم جوهره‌ی نظریه‌ی اعتباریات در بستر ریشه‌های نظری و ادوار حیات علمی علامه‌ی طباطبایی(ره)» مرتضی جوانعلی 94 مجلۀ قبسات
3 الهیات فلسفی و بکارگیری زبان ریاضی هادوی‌نیا 94 مجلۀ قبسات
4 خاستگاه «نفس الامر»؛ با تکیه بر اندیشه‌ی محقق توسی رضا شاکری 94 مجلۀ قبسات
5 مبانی خداشناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت محمدحسن قدردان قراملکی 95 مجلۀ قبسات
6 ارزیابی مفهوم فلسفه و نقش آن در ارایه خوانشی منسجم از کلیت آثار ویتگنشتاین جعفر مذهبی

محمد مشکات

95 مجلۀ ذهن
7 مبانی پیشرفت از دیدگاه علامه جعفری حسن یوسف‌زاده و محمدعلی نظری 95 اندیشکدۀ مبانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
8 ارزیابی کتاب مروری بر اندیشه‌های حکیم حاج ملاهادی سبزواری عباس بخشندۀ بالی 95 مرکز پژوهش های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
9 ارزیابی مقاله بررسی پیش فرض‌های مبناگرایانه پیش آهنگان فرهنگی در پرتو تبیین مبانی اسفار اربعه ملاصدرا 96 مجلۀ قبسات