حسین عشاقی

دانشیار گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحّض: فلسفه عرفان

حوزه تمحض دوم: تحلیل های عقلی و نقلی در مسایل عرفان نظری

دریافت رزومه:    CV Oshaghi

پست الکترونیکی:  oshshaq@yahoo.com

 

شرح حال علمی:

أساتید در اصفهان عبارتند از

 • در منطق و کلام حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای محزون و آیه الله أشنی
 • در فقه و اصول حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای أنصاری از أسباط شیخ انصاری و آیه الله شیخ مجتبی لنکرانی
 • در فلسفه آیه الله سید حسن مدرس

 

أساتید در قم عبارتند از

 • در اصول آیه الله سید علی محقق داماn
 • در خارج فقه آیه الله تبریزی و آیه الله شاه‌آبادی مجموعا ۹ سال
 • در خارج اصول آیه الله وحید خراسانی و آیه الله شاه آبادی مجموعا ۹ سال
 • در فلسفه آیه الله جوادی آملی و آیه الله حسن زاده آملی
 • در عرفان آیه الله جوادی آملی و آیه الله حسن زاده آملی

 

 

تدریس ها :

الف – تدریس منطق

 • حاشیه ملا عبدالله ۲ دوره
 • شرح شمسیه ۳ دوره
 • شرح مطالع ۱  دوره ناتمام

 

ب تدریس کلام

(۱) – شرح تجرید علامه حلی ۱ دوره

(۲) ـ شوارق الالهام لاهیجی ۱ دوره جلد یکم

 

ج تدریس فلسفه

(۱) ـ بدایه الحکمه علامه طباطبائی ۴  دوره

(۲) ـ نهایه الحکمه علامه طباطبائی  ۱۲  دوره

(۳) ـ شرح منظومه حکیم سبزواری  ۲  دوره

(۴ ) ـ شرح إشارات بخش الهیات ، نمط چهارم  ۳ دوره و نمطهای دهم ۲ دوره و أغلب نمطهای دیگر ۱ دوره

(۵) ـ اسفار صدر المتالهین جلد یکم  و دوم مجموعا ۱۰ سال و جلد سوم ۴ سال و جلد ششم ۴ سال، جلد هفتم سال ۹۵ تا ۹۸

(۶) – خارج فلسفه دوره‌ أول از سال ۱۳۸۹ تا سال ۹۸

 

د ـ تدریس عرفان

(۱ ) ـ تمهید القواعد ابن ترکه ۲ دوره (البته یکی ناقص بود)

(۲ ) ـ شرح قیصری بر فصوص الحکم یک دوره

(۳)- نصوص قونوی

 

ح ـ تدریس خارج فلسفه

از سال ۸۹ تا کنون (۹۸) به تدریس خارج فلسفه مشغول بوده‌ام و در آن به تبیین فلسفه انتخابی خود که بر مبنای تکثر ناپذیری وجود است پرداخته‌ام.

 

سایر فعالیت های علمی:

(۱) همکاری با بخش علوم عقلی مرکز تحقیقات کامپیوتری نور، نوع فعالیت، استخراج مطالب کتابهای فلسفی  مثل أسفار (ج ۳ ) و حاشیه صدر المتالهین بر شفاء شیخ الرئیس و حاشیه صدر المتالهین بر حکمه الاشراق شیخ إشراق جهت کامپیوتری کردن آنها.

(۲) همکاری با دائره المعارف علوم عقلی در موسسه امام خمینی، در کمیته فلسفه و عرفان

(۳) عضو مجمع عالی حکمت قم در بخش فلسفه و عرفان

 

آثار:

کتاب هایی که تصنیف و به عرصه فرهنگ عرضه کرده‌ام عبارتند از:

 • ـوعایه الحکمه فی شرح نهایه الحکمه

این أثر دومین شرحی است که بر نهایه الحکمه علامه طباطبائی و پس از تعلیقه آیه الله مصباح نوشته شده و در این کتاب به اغلب اشکالاتی که بر علامه طباطبائی شده پاسخ داده‌ام، أولین چاپ این شرح در سال ۷۲ منتشر شد و در سال ۸۲ توسط مرکز جهانی تجدید چاپ گردید.

 • نانمائی، شکاکیت و نسبیت گرائی

این أثر برای سطح دانشگاه‌ها نوشته شده و به حل شبهات سوفسطائیان در باب شناخت در سه بخش پرداخته‌ام و  در سال ۸۴ به چاپ رسیده است.

 • برهان های صدیقین

در این رساله برهانهای صدیقین را به (۲۱۶) برهان رسانده‌‌ام که (۱۰) برهان از دیگران است و (۲۰۶‌) برهان از اینجانب و در شهریور ۸۷ چاپ شده است، این کتاب در همایش أهل قلم استان اصفهان به‌عنوان کتاب برگزیده سال ۱۳۸۷ معرفی گردید.

ویراست دوم این کتاب با ۲۲۰ برهان و تحقیقات اضافه، توسط موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال ۹۳ به چاپ رسید.

 • بررسی فلسفه تاریخ از دیدگاه مارکسیسم

این کتاب در اوائل انقلاب و برای سطح دبیرستان نوشته شد و چاپ گردیده.

 • مواقع الخلل فی قواعد العلل

در این کتاب قانون علیت را مورد بررسی قرار داده‌ام إشکالات عرفاء را بر علیت تأیید، و سایر اشکالات را دفع کرده‌ام و در بخشی از قواعد به نکات تازه‌ای پرداخته‌ام، این کتاب هنوز چاپ نشده است.

 • گامهای پسین در فلسفه برین، گام مبانی

در این کتاب به تبیین مبانی یک فلسفه نو بر مبنای تکثر ناپذیری وجود پرداخته‌ام، چاپ اول این کتاب سال ۹۴ و چاپ دوم آن سال ۹۵ توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی انجام شد.

 • کثرت، یا وحدت وجود

این کتاب مجموعه مناظراتی است که بین نگارنده و حجه الاسلام فیاضی در باره وحدت وجود انجام شده‌ است، که در سال ۹۴ که توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسید.

 • گامهای پسین در فلسفه برین، گام امور عامه

این کتاب در حقیقت جلد دوم کتاب (گامهای پسین در فلسفه برین، گام مبانی)، و ادامه آن است که در بخش امور عامه فلسفه‌ای که خود اقامه کرده‌ام می‌باشد که در سال ۹۷ که توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است.

 • تحلیلی بر عرفان نظری

در این کتاب با شیوه برهانی به اثبات عمده مسائل عرفانی نظری پرداخته‌ام که توسط جامعه المصطفی العالمیه در سال ۹۷ بچاب رسیده است.

 

مقالات :

 • تأملی بر نگریستن از ناکجا، (مجله حوزه و دانشگاه، شماره ۸، پاییز سال ۷۵(
 • رسیدن به راز گل و گلبرگ، (مجله حوزه و دانشگاه، شماره ۱۱ و ۱۲ تابستان و پاییز سال ۷۶(
 • اثبات وجود خدا از طریق خواص گزاره (مجله اختصاصی کلام، شماره ۳۹، پاییز ۱۳۸۰)
 • بازسازی برهان آنسلم، (مجله معرفت فلسفی، شماره ۱۰، زمستان ۱۳۸۴)
 • ملازمت أصالت وجود با وجوب ذاتی آن، (مجله معرفت فلسفی شماره ۶، زمستان ۱۳۸۳) این مقاله در همایش أهل قلم استان اصفهان به‌عنوان مقاله برگزیده سال ۱۳۸۵ معرفی گردید.
 • ملازمت أصالت حقیقت وجود با وجوب ذاتی آن، (مجله معرفت فلسفی، شماره ۹، پاییز ۱۳۸۴)
 • عرفان صدر المتألهین از دیدگاه امام خمینی، (مجموعه مقالات کنگره عرفانی و أخلاقی امام خمینی)
 • برهان محقق اصفهانی بر وجود خدا، (مجله نقد و نظر، شماره ۴۳- ۴۴ پاییز و زمستان  ۱۳۸۵)
 • استواری قاعده صدور واحد، (مجله نقد و نظر، شماره ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۸۵)
 • برهانهان عرفانی بر وجود خدا، مجله نقد و نظر (شماره ۳ و ۴، زمستان ۱۳۸۶)
 • أصالت وجود، (مجله معارف عقلی، شماره ۶، تابستان ۱۳۸۶؛ و نیز کتاب گنجینه معرفت، مؤسسه امام خمینی، سال ۱۳۸۸)
 • توجیه عقلانی کثرت در فرض وحدت شخصی وجود، (مجله معارف عقلی، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۵)
 • برهانهای صدیقین، (مجله معارف عقلی، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۸۷؛ و نیز کتاب گنجینه معرفت، مؤسسه امام خمینی سال ۱۳۸۸)
 • نکاتی در باره گزاره‌های حقیقیه، (مجله معارف عقلی، شماره ۹، بهار ۱۳۸۷)
 • حدوث دهری، (کتاب رفعت حکمت، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۸، کنگره علامه رفیعی قزوینی)
 • تشکیک، (کتاب گنجینه معرفت، مؤسسه امام خمینی، سال ۱۳۸۸)
 • تشکیک در وجود، (کتاب گنجینه معرفت، مؤسسه امام خمینی، سال ۱۳۸۸)
 • حکم ناپذیری وجود، (مجله معرفت فلسفی، شماره ۲۷، بهار ۱۳۸۹)
 • برهانهای عدمی، (مجله قبسات شماره ۵۵- بهار ۱۳۸۹)
 • باور به خدا شرط باور به هر گزاره ایجابی، (مجله قبسات، شماره ۶۱ پاییز ۹۰؛ و نیز مجموعه مقالات برگزیده در همایش روز جهانی فلسفه، سال ۸۹).
 • تشکیک در تشکیک وجود حکمت صدرائی، (مجله معرفت فلسفی، شماره ۲۹، پاییز ۱۳۸۹)
 • وحدت وجود از دیدگاه حکیم الهی قمشه‌ای، (یادنامه حکیم الهی قمشه‌ای، سال ۹۱)
 • موانع حکم پذیری حقیقت «وجود»‏، (مجله معرفت فلسفی، شماره ۴۴، تابستان ۹۳)
 • در باره نسبت خلق و حق از منظر عقل و نقل، (مجله فلسفه دین دانشگاه تهران بهار ۹۳).
 • بررسی دیدگاه شهید مطهری در باره نسبت اصالت وجود و وحدت وجود، (همایش بین المللی اندیشه‌های استاد مطهری قم خرداد ۹۳).
 • نقد دیدگاه فلاسفه در مورد انواع حدوث عالم، (مجله قبسات شماره ۷۹، بهار ۹۵).
 • برهان واقعیت بر هستی خداوند، تقریر، حل شبهات و نکات، (مجله فلسفه دین دانشگاه تهران، شماره ۲، تابستان ۹۵).گ
 • نزاع عارف و فیلسوف بر سر ماهیت خداوند (قبسات، بهار ۱۳۹۷)
 • براهین سه‌گانۀ محقق خفری بر اثبات وجود خداوند و ارزیابی اشکالات صدرالمتألهین بر آن؛ (مجله فلسفه دین دانشگاه تهران، شماره ۲ تابستان ۹۷ ).
 • تأثیر خدا شناسی فلاسفه شیعه در تبیین خدا شناسی، (مقاله پذیرفته شده در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی زمان اجرا اردیبهشت ۱۳۹۷).
 • هم‌معنایی صفات و بیصفتی ذات، (خرد نامه صدرا، شماره۹۲  فصل تابستان ۱۳۹۷).
 • علم الهی در عرفان اسلامی (دائره المعارف انجمن حکمت و فلسفه).

 

موسساتی همکار:

 • موسسه امام خمینی
 • دانشگاه مفید
 • جامعه الزهراء
 • جامعه المصطفی العالمیه
 • پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی