ابراهیم دادجو

دانشیار گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: فلسفه عمومی علم

حوزه تمحض دوم: بررسی معرفت‌شناختی هوش مصنوعی با رویکرد اسلامی

دریافت رزومه:  CV Dadjoo

پست الکترونیکی: idoodjo@gmail.com

 

 سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
1 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1387 _ ü ü ü عضو هیأت علمی- مدیر گروه

 

وضعیت تحصیلات

  1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح سه: حوزه علمیه قم

سطح چهار: . . . . . . . . .

اجتهاد: . . . . . . . . . . . .

فقه و اصول و فلسفه 1373 حوزه علمیه قم

 

  1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی: فلسفه

کارشناسی‌ارشد: فلسفه

دکتری: فلسفه

فوق‌‌دکتری: . . . . . . . . . . . .

1377

1380

1385

دانشگاه تبریز

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

فلسفه

فلسفه

فلسفه

فلسفه محض

فلسفه محض

فلسفه محض

 

 

 

  1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
1 عربی عالی عالی ضعیف
2 انگلیسی عالی عالی ضعیف
3 لاتین ضعیف ضعیف _
4

 

 

هـ) سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
1 فلسفه اسلامی حوزه علمیه قم 73-1370 حوزوی سطح2  
2 فلسفه علم دانشگاه شهید بهشتی 88-1387 استادیار  
3 متون فلسفی تخصصی به زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی 88-1387 استادیار  
4 تاریخ فلسفه غرب بنیاد امام رضا (ع) 89-1388 استادیار  
5 معرفت شناسی بنیاد امام رضا (ع) 89-1388 استادیار  
6 فلسفه اسلامی بنیاد امام رضا (ع) 89-1388 استادیار  
         

 

 

ح) سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

  1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
1 گفتار در ما بعدالطبیعه ترجمه 1380 انتشارات حکمت
2 تاریخ فلسفه (جلد 2) کاپلستون ترجمه 1387 انتشارات علمی و فرهنگی
3 تاریخ فلسفه (جلد 3) کاپلستون ترجمه 1388 انتشارات علمی و فرهنگی
4 الهیات از کتاب الشفاء ویرایش و ترجمه 1388 انتشارات امیرکبیر
5 ما بعد الطبیعه ابن سینا و ارسطو تحقیق و تألیف 1390 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
6 وجود و موجود از دیدگاه ابن سینا و توماس آکوئینی تحقیق و تألیف 1390 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
7 تاریخ فلسفه (2)کاپلستون ترجمه، پژوهش، ویرایش علمی 1392 انتشارات سروش
8 تاریخ فلسفه (3)کاپلستون ترجمه، پژوهش، ویرایش علمی 1392 انتشارات سروش
9 علم النفس مشائیان مسلمان تحقیق و تألیف 1389 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
1 ذات گرایی جدید در فلسفه علم معاصر تألیف و ترجمه 1396 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه
2 ذات گرایی علمی برایان الیس ترجمه و پژوهش 1395 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
3 واقع گرایی در علوم انسانی – اسلامی تصنیف 1390 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
  1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

1 The Contemporary Philosophy of Iran ترجمه 1384 National Interest
2 زیبایی شناسی تألیف 1376 مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز
3 تاریخیت در اندیشه هگل تألیف 1383 مجله راهبرد
4 آیا شیخ الرئیس پیرو چشم بسته ارسطو بود تألیف 1384 مجله راهبرد
5 وجوب وجود تألیف 1389 مجموعه مقالات همایش رفیعی قزوینی

پژوهشگاه

 

6 یهودیت و مسیحیت از منظر علامه شعرانی تألیف مجموعه مقالات همایش علامه شعرانی

پژوهشگاه

7 تکنیک تألیف 1383 مجله راهبرد شماره 32
8 اصل تفرّد تألیف 1386 آینه معرفت
9 تفسیری اصالت الوجودی از ارسطو تألیف 1390 فصلنامه ذهن شماره 48
10 دستگاه منطقی قرآن کریم تألیف 1392 مجموعه مقالات قرآن و معرفت شناسی – پژوهشگاه
11 مقاله انگلیسی ISI تحت عنوان عناصر غیر ارسطویی موجود در فلسفه ابن سینا تألیف 1390 در جریان چاپ
12 مقدمه ای بر علم النفس و معرفت شناسی مشائیان مسلمان تألیف 1390 فصلنامه ذهن شماره 47
13 ابن رشد گرایی آکوئینی تالیف 1391 فصلنامه ذهن
14 ازلیت عقل و معقول آدمی در سایه ازلیت نوع آدمی از نظر ابن‌رشد تالیف 1391 فصلنامه ذهن
15 ذات گرایی جدید در فلسفه علم معاصر تالیف 1397 فصلنامه ذهن
16 فلسفه عمومی علم تألیف فصلنامه ذهن
17 قران کریم و حدود تأسیس، تأیید و تهذیب علوم تألیف فصلنامه ذهن
18 واقع گرایی مطلق و پیشرونده تألیف فصلنامه مجمع عالی حکمت
19 واقع گرایی در مطالعات تمدن نوین اسلامی تألیف فصلنامه تمدن نوین اسلامی

 

  1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
1 شبکه معرفت دینی نظریه پردازی مدیر و ناظر علمی جلسه 1388
2 اعجاز شناختی قرآن نظریه پردازی مدیر جلسه 1388-9
3 نظریه سلطه نظریه پردازی مدیر جلسه 1389
4 اصل هوهویت نظریه پردازی مدیر و ناظر علمی جلسه 1389
5 واقع‌گرایی مطلق و پیشرونده نظریه پردازی ارائه دهنده 1394
6 نقد و بررسی نظریه رئالیسم شبکه‌ای ترویجی ارائه دهنده 1396
7 تخصص‌گرایی پژوهش و فناوری ترویجی ارائه دهنده 1397
8 ذات گرایی جدید ترویجی ارائه دهنده 1397
9 نسبت فلسفه و آینده انقلاب اسلامی ترویجی ارائه دهنده 1397

 

  1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 جلسه علمی ذات‌گرایی جدید طرح جریان مجمع عالی حکمت 1397
2 کنفرانس قران پژوهی پیشرفت هم اندیشی مرکز تحقیقات استراتژیک رشد 1397
3 کارگاه نقد سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم اندیشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1397
4 کارگاه نقد سند 2030 هم اندیشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1397
5 جلسه علمی ذات‌گرایی جدید طرح جریان دانشگاه مالک اشتر 1397

 

 

  1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
1 نقش اشراق در معرفت شناسی اوگوستینوس مفید کارشناسی ارشد 1388
2 تمایز وجود و ماهیت بر اساس تفسیر آنتونی کنی و ژیلسون از توماس آکوئینی، در مقایسه با ملا صدرا علامه طباطبایی دکتری 1392