حمیدرضا شاکرین

دانشیار گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحّض: منطق عقاید اسلامی

حوزه تمحض دوم:‌ فلسفه دین با محوریت اثبات باورهای پایه دینی در مواجهه با علوم و نظریه‌های جدید؛ فلسفه دین با محوریت قلمرو و کارکردهای دین در حوزه تمدن‌سازی

دریافت رزومه:  CV Shakerin

پست الکترونیکی: shakerinh@gmail.com

 

سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
1 کلام سنتی و جدید، فلسفه اسلامی، فلسفه دین
2 اندیشه سیاسی اسلام، حقوق اساسی
3. فقه و اصول
4. فلسفه غرب

 

 

سوابق تدریس

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
1 فلسفه اسلامی حوزه 1370    
  آموزش عقاید جامعه‌المصطفی العالمیه 1387    
2 تاریخ فلسفه غرب جامعه‌المصطفی العالمیه 1387    
3 کلام جدید حوزه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1385    
4 ادیان و مذاهب حوزه 1383    
5 کلام سنتی حوزه 1380    
6 اندیشه سیاسی اسلام حوزه دانشجویی شهید بهشتی

و مرکز تخصصی مهدویت

و ظرح ضیافت اساتید، دانشگاه شهید عباسپور و….

1380- 1390    
7 معارف اسلامی دانشگاه 1367    
8 دعاوی متعارض ادبان (فلسفه دین) دانشگاه تهران، پردیس قم ، 88 ارشد  
9  معرفت شناسی کانون دانشجویی دانشگاه شریف 1383    
10 علم اصول الفقه حوزه    
11 روش­شناسی تفسیر و  تفسیر حوزه    
12 زبان تخصصی الهیات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1389-1390 سطح3  
13 شبهات امامت دانشگاه امیرالمومنین اهواز 1390 ارشد  
14 فلسفه دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 88 سطح3  
15 حقوق اساسی سفیران هدایت 1385    
16 معرفت شناسی دینی جامعه المصطفی العالمیه 1391 دکتری  
17 کلیات منطق فهم دین دانشگاه اصفهان 1391 ارشد  
18 زبان شناسی و فلسفه زبان دانشگاه اصفهان 1391 ارشد  
19 کلام جدید دانشگاه معارف 1391-1392 دکتری  
20 عصمت شناسی امام دانشگاه امیرالمومنین اهواز 1391-1392 دکتری  
21 کلام تطبیقی ادیان جامعه المصطفی العالمیه 1393-1392 دکتری  
22 دین پژوهی دانشکده صدا و سیما 1393-1392 ارشد  
23 شبهات کلامی جامعه المصطفی العالمیه 1393 دکتری  
24 دعاوی متعارض ادبان (فلسفه دین) دانشگاه تهران، پردیس قم ، 1394 ارشد  
25 فلسفه دین و کلام جدید(1) جامعه الزهراء(ع) 1395 سطح4 غیرحضوری  
26 روش شناسی علم کلام جامعه الزهراء(ع) 1395 سطح 4  
27 فلسفه دین جامعه المصطفی العالمیه 1395-1396 سطح 4  
28 کلام جدید مرکز تخصصی مهدویت 1395-1396 سطح 3  
29 فلسفه دین و کلام جدید(2) جامعه الزهراء(ع) 1395-1396 سطح4 غیرحضوری  
30 روش شناسی اخلاق دانشگاه اصفهان 1393 ارشد  
31 براهین اثبات وجود خدا مرکزتخصصی کلام اسلامی 1396-1397 سطح 3  
32 مساله شر مرکزتخصصی کلام اسلامی 1397 سطح 3  
33 معجزه مرکزتخصصی کلام اسلامی 1397 سطح 4  
34 نقد الحاد مدرن انجمن علمی کلام حوزه 1397    

 

جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
1 کنگره دین‌پژوهان کشور شایسته تقدیر جستارهایی در براهین اثبات وجود خدا
2 چهارمین همایش اهل قلم اصفهان علمی- پژوهشی براهین اثبات وجود خدا در نقدی بر شبهات جان‌هاسپرز
3 پژوهشگران برتر استان قم سال 1389 سوم علمی- پژوهشی کتب و مقالات متعدد
4 هشتمین جشنواره کتاب رشد تقدیری رهبر و رهبری

 

همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
1 عضویت در شورای علمی کانون اندیشه جوان کانون اندیشه جوان در خلال دهه هشتاد  
2 عضویت در شورای علمی دایره‌المعارف قرآن و علوم مرکز فرهنگ و معارف قرآن در خلال دهه هشتاد  
3 عضو شورای علمی طرح چلچراغ حکمت کانون اندیشه جوان 1385-1388  
4  عضو کارگروه اسلامی شدن دانشگاهها وابسته به وزارت علوم 1389-1390  
5 عضو شورای علمی گروه فلسفه پژوهشکده حکمت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه دارد  
6 عضو شورای علمی گروه بینش و اندیشه کانون اندیشه جوان

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ادامه دارد  
7 عضو شورای علمی تفسیر تخصصی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه دارد  
8 عضو شورای اعطای مجوزها  شورایعالی حوزه های علمیه 1390  
9 عضو کمیسیون نشریات وابسته به شورای اعظای مجوزها ادامه دارد  
10 عضو شورای تحریریه مجله الحکمه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1388-1389  
11 رئیس کمیسیون نظریه پردازی وابسته به شورای اعطای مجوزها 1390  
12 عضو قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه دارد  
13 معاونت پژوهش موسسه عالی حوزوی اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه دارد  
14 عضو شورای پژهش  فصلنامه علمی – پژوهشی قبسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه دارد  
15 عضو شورای علمی گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه دارد  
16 عضو شورای تحریریه کتاب نقد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه دارد  
17 عضو کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه دارد  
18 عضو کمیسیون علمی و تربیتی شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه دارد  
19 عضو اندیشکده مبانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه دارد  
20 عضو کارگروه تخصصی  معرفت شناسی اسلامی طرح ویژه ضیافت استادان دانشگاهها نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ادامه دارد  
21 عضوکمیته تحصیلات تکمیلی گروه فلسفه دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه دارد  
22 مدیر علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تا نیمه سال 1390  
23 عضو کارگروه بررسی توانایی علمی منطق فهم دبن و معرفت شناسی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هیئت اجرایی جذب از 1/12/91  
24 عضو شورای عالی تحول وارتقای علوم انسانی 1393-1396  

 

سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
1 حکومت دینی تألیف 1381 معارف
2 دین و سیاست تألیف 1382 معارف
3 پرسش‌ها و پاسخ‌های برگزیده(7) تألیف 1383 معارف/پارسایان
4 دین شناسی تألیف 1387 معارف
5 ادیان و مذاهب تألیف 1387 معارف
6 چرا دین، چرا اسلام، چرا تشیع تألیف 1387 معارف
7 اثبات وجود خدا در نقدی بر شبهات جان‌هاسپرز تحقیق 1385 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
8 خشونت تألیف 1382 کانون اندیشه جوان
9 سکولاریسم ج1و2 تألیف 1384 کانون اندیشه جوان
10 معاد در اندیشه شهید مطهری تألیف 1389 کانون اندیشه جوان
11 حکمت احکام تألیف 1389 کانون اندیشه جوان
12 فرهنگ اصطلاحات عرفان اسلامی (فارسی-انگلیسی و بالعکس) گروهی 1384 نشر اشراق
13 فرهنگ اصطلاحات کلام اسلامی (فارسی-انگلیسی و بالعکس) گروهی 1386 نشر اشراق
14 راز آفرینش تألیف 1386 معارف
15 Forty Questions on Islamic State ترجمه کتاب حکومت دینی با تغییرات 1390 انصاریان
16 عصمت تحقیق 1389 معارف
17 امام شناسی تألیف 88 معارف
18 مبانی و پیش­انگاره­های فهم دین تحقیق 1390 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
19 اصول و مبانی فهم دین  دانشنامه سطح 4 1388 دفاع شده
20 حجت همیشگی تألیف 1391 کانون اندیشه جوان

 

21 رهبر و رهبری (گروهی) تألیف 1391 کانون اندیشه جوان

 

22
23 معرفت شناسی اسلامی و  علم دینی تألیف گروهی 1396 معارف
24 روش شناسی عقاید دینی تحقیق 1394 پژوهشگاه
25 اخلاص در چشم انداز نبوی تألیف 1394 معارف
26 زرتشت تألیف 1390 معارف
27 وهابیت تألیف 1390 معارف
28

دستاورد انقلاب اسلامى

 

تألیف 1382 موسسه فرهنگی قدر ولایت
29

دین شناسی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تحقیق تک نگاشت 1393 مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
30

مبانی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت ج1و2

            تحقیق گروهی ج1و2 1394 آماده چاپ در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
31

معاد(کتاب درسی)

تألیف 1396 سازمان چاپ و انتشارات سمت
32

چگونگی ز ندگی دربهشت

تألیف 1396 آماده چاپ در کانون اندیشه جوان
33

چرا شیعه ام

تألیف 1397 چاپ شده در آستانقدس رضوی
34

برهان نظم و گمانه­های رقیب

                       تحقیق 1397 آماده چاپ در کانون اندیشه جوان
35

روش شناسی تطبیقی انتقادی اکتشاف و استنباط عقاید دینی در کلام فلسفی و کلام تفکیکی

                       تحقیق 1397 درحال ارزیابی /پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
36

 پرسمان دین شناختی اساتید

                       تحقیق 1398 درحال ارزیابی صندوق حمایت از پژوهشگران

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

1 رویان‌شناسی در قرآن تحقیق 1375 فصلنامه حوزه و دانشگاه/ سال 2 ،ش8، پاییز 75.
2 آناتومی از دیدگاه فقه و پزشکی تحقیق 1374 فصلنامه حوزه و دانشگاه/ سال 2 ،ش5، زمستان 74.
3 مشروعیت چیست تحقیق 1382 پرسمان، سال 2 ،ش7. فروردین 1382.
4 چرا اسلام1 تحقیق 1386 معارف/ش52
5 چرا اسلام2 تحقیق 1386 معارف/ش52
6 چرا دین تحقیق 1386 معارف/ش49
7 چرا یک دین تحقیق 1386 معارف/ش50
8 ایدئولوژی سیاسی اسلام تحقیق 1385 اندیشه سبز ش 9
9 امامت و خاتمیت، تعارض یا تلائم تحقیق 1385 کتاب نقد شماره 38
10 فلسفه عبادات تألیف 1387 پرسمان
11 اثبات نبوت خاصه از نگاه علامه شعرانی تألیف 1387 کنگره علامه شعرانی
12 .علم سیاست و نظام های سیاسی تألیف 1382 اندیشه سبز ش 1
13 خدا‌شناسی و فهم و معرفت دینی تحقیق 1387 فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات/ شماره 49
14 عبادت در قرآن تحقیق 1387 دانشنامه قرآن شناسی
15 روش آزمون صدق کشف و شهود عرفانی تحقیق 1387 کتاب نقد/ شماره 47 و 48
16 شیعه ، پنجره ای گشوده تألیف

 

دی 1384 ماهنامه پرسمان، شماره 40
17 امامت و خاتمیت، تعارض یا تلائم تحقیق کتاب نقد/ شماره 38
18 برهان علیت و شبهات فلسفه جدید غرب تحقیق 1389 فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات/ شماره55
19  فلسفه پوشش بانوان

 

تألیف

 

بهمن 1385 ماهنامه معارف، شماره 43
20

لیبرالیسم و اسلام

تحقیق 1388 کتاب نقد/ شماره 50
21

لیبرالیسم

تألیف

 

1383 اندیشه سبز ش2
22 آموزه های اساسی لیبرالیسم تألیف

 

1383 اندیشه سبز ش 3

 

23 مهار قدرت تحقیق پرسمان، سال 2 ،ش3، آدر 81.
24 اخلاص تألیف 1390 دانشنامه نبوی
25 دین و دنیای جدید تألیف 1388 پنجره
26 دین و اجتماع تألیف 1388 پنجره
27 مبانی نظری حکومت دینی                                      از نگاه امام خمینی(ره) تألیف 1378 اردوی امام‌شناسی / دانشگاه نفت آبادان
28 صلح و جنگ در اسلام 1 تحقیق 1387 معارف/ ش56
29 صلح و جنگ در اسلام 2 تحقیق 1387 معارف/ ش57
30 چرا تشیع 1 تحقیق 1386 معارف/ش53
31 چرا تشیع 2 تحقیق 1386 معارف/ش54
32 سوسیالیسم تألیف 1383 اندیشه سبز ش4
33 فاشیسم (1) تألیف 1383 اندیشه سبز ش 5و6
34 فاشیسم (2) تألیف 1383 اندیشه سبز ش 8
35 فلسفه سیاسی تألیف 1384 اندیشه سبز ش 7
36 ولایت فقیه تألیف 1380 جامعه الزهراء
37 چرا نماز را به عربی بخوانیم تحقیق 1384 سایت کانون اندیشه
38 چگونگی فهم دین تحقیق بهار 1390 فصلنامه کلام اسلامی، شماره 77،
39 جاودانگی قرآن و زبان عربی تألیف

 

     مرداد 1390 ماهنامه پرسمان، شماره 103
40 علت خدا چیست؟ تحقیق 1390 ماهنامه معارف، شماره 84، 
41 شهید مطهری و هستی شناسی جامعه (بررسی و نقد)
حمیدرضا شاکرین، فاطمه شاکرین
تحقیق 1389 زمستان فصلنامه کوثر معارف، شماره 16
42 خدابنیاد انگاری تحقیق اسفند 1389 ماهنامه معارف، شماره 83
43 خودبنیاد انگاری جهان تحقیق بهمن 1389 ماهنامه معارف، شماره 82
44  رمز جاودانگی اسلام تحقیق ، آذر 1384 ماهنامه پرسمان، شماره 39
45 دین و سیاست گسست یا پیوست تحقیق چاپ 1391  

ماهنامه معارف، شماره94

46 نقد کتاب تاریخ تحلیلی فلسفه اسلامی، اثردکتر یثربی نقد( چاپ شده همراه با اصل کتاب) 87 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
47

جامعیت چهار وجهی زبان قرآن                              و برونداد روش شناختی آن

تحقیق بهار 1391 فصلنامه علمی-پژوهشی  اندیشه نوین دینی

ش28

48

دین شناسی

در کتاب: معرفت شناسی اسلامی و  علم دینی 1395 در کتاب: معرفت شناسی اسلامی و  علم دینی نشر معارف
49

مبنامندی فهم دین

تحقیق 1390 فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات ش60
50

عبادت

تحقیق 1390 ماهنامه معارف، شماره88
51

نیکشهر مهدوی

تألیف

 

1387 آستانقدس رضوی
52

نقش عقل در فهم دین

تحقیق 1391 چاپ فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات ش 65
53

عصمت و استغفار، تعارض، تلائم یا تلازم؟

تحقیق 1390 چاپ فصلنامه معرفت کلامی، 6
54

کارکرد ولایت فقیه

تحقیق 1391 کتاب نقد 61و62
55

ولایت فقیه

تحقیق 1391 آستانقدس رضوی
56

بردگی در نگاه استاد مطهری

تألیف

 

1391 فصلنامه  تماشاگه راز، ش2
57

دنیا و آخرت

تألیف

 

1391 ماهنامه معارف، شماره95
58

گستره دین و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تحقیق 1392 ارایه در دومین همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اردیبهشت 1392

نیز: قبسات ش67

59

زبان شناسی گزاره های الهیاتی

تحقیق 1393

بهار

فصلنامه علمی-پژوهشی کلام اسلامی، ش89
60

رویکردی روش­شناختی به تمایزات عقاید و احکام دینی

تحقیق 1393 پاییز فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات ش 73
61

مبانی معرفت­شناختی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تحقیق سال13 شماره2 تابستان 1395 فصلنامه علمی-پژوهشی فلسفه دین
62

جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت

تحقیق گروهی 1393

پاییز

فصلنامه علمی-تخصصی فقه حکومتی

پیش شماره اول

63

نقش مردم در حکومت اسلامی

تحقیق گروهی 1393

پاییز

فصلنامه علمی-تخصصی فقه حکومتی

پیش شماره دوم

64

بررسی انتقادی دیدگاه شیخ محمد سند در باره حجیت خبرواحد در عقاید

تحقیق 1394 پاییز فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات ش77
65

دین و پیشرفت ناساز یا همساز

تحقیق 1393

پاییز

فصلنامه علمی-پژوهشی کلام اسلامی، ش 91
66

زیرساختهای دکارتی تمدن غرب

تحقیق تایید چاپ زمستان 98 فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات
67

تناسخ و معاد

تحقیق پاییز97

 

فصلنامه علمی-پژوهشی قبسات ش89
68

درآمدی بر منطق تدوین مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تحقیق زمستان 95

 

پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اردیبهشت 95

قبسات ش82

69

مبنای فقهی تقنین در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه

تحقیق گروهی پاییز و زمستان 94 دوفصلنامه علمی-تخصصی فقه حکومتی

سال دوم، پیش شماره سوم

70

ولایت فقیه یا نظارت فقیه

تحقیق گروهی پاییز و زمستان 94 دوفصلنامه علمی-تخصصی فقه حکومتی

سال دوم، پیش شماره سوم

71

وحدت یا تعدد حکومت در نظریه ولایت فقیه

تحقیق گروهی پاییز و زمستان 94 دوفصلنامه علمی-تخصصی فقه حکومتی

سال دوم، پیش شماره سوم

72

مادیت نفس در نگره تفکیکی، بررسی و نقد

تحقیق بهار 96 فصلنامه علمی-پژوهشی کلام اسلامی، ش 101
73

نظام آرمانهای الگوی پایه اسلامی پیشرفت

تحقیق گروهی اردیبهشت 95 پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
74

هاوکینگ و خوبسندگی جهان؛ بررسی و نقد

تحقیق 1396پاییز فصلنامه علمی-پژوهشی کلام اسلامی، ش 103
75

دیدگاه کیهان­شناختی در نفی خدا، تبیین و نقد دیدگاه هاوکینگ

تحقیق آذر و دی 95 ماهنامه معارف، ش113
76

دیدگاه تکامل زیستی نفی وجود خدا تبیین و نقد دیدگاه داوکینز

تحقیق آذر و دی 95 ماهنامه معارف، ش113
77

بررسی انتقادی نگره علم شناختی تفکیکی

تحقیق تابستان 97 فصلنامه علمی-پژوهشی ذهن ش74
78

بنیاد دینی پیشرفت در نگاه علامه طباطبایی

تحقیق 1396پاییز همایش نکوداشت علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

79

بشری انگاری قرآن کریم بر اساس نگره افعال گفتاری (نقد نگره قرآن شناختی مجتهدشبستری)

تحقیق آماده چاپ در شماره 74-75 کتاب نقد

 

80

پیراروش شناسی علم کلام

تحقیق درباره حوزه تمحض در حال ارزیابی
81

بررسی انتقادی دیدگاه هاسپرز مبنی بر بدیل­انگاری تئوری فرگشتی داروین نسبت به برهان نظم

تحقیق تایید چاپ شماره 55، زمستان  1397 فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه نوین دینی
82

بررسی تطبیقی انتقادی چگونگی کاربست عقل به مثابه منبع در عقاید دینی، در کلام عقلی و تفکیکی

تحقیق تایید چاپ تابستان97 کلام اسلامی ش 106،ص 9-25.
83

مروری تطبیقی انتقادی بر روش اکتشاف و استنباط اعتقادی در کلام فلسفی و تفکیکی

تحقیق در حال ارزیابی همایش فلسفه کلام

 

84

بررسی مقایسه­ای چگونگی کاربست نقل در استنباط اعتقادی، در کلام فلسفی و تفکیکی

تحقیق ارایه نشده
85

هستی­شناسی و معرفت­شناسی عقل در نگره تفکیکی، بررسی و نقد

تحقیق در حال ارزیابی ذهن

 

 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
1 نظریه دیده بانی نوآوری ناقد 1387
2

 

 

 1. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ
ردیف نام متفکر مدعوّ نوع مشارکت سال توضیحات
1 فون اشتوس 1 1390 بحث Salvation در دانشگاه ادیان و مذاهب

 

 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 روش نقد کتاب مدرس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1387
2 روش تلخیص مدرس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1387
3 کارگاه روش پاسخدهی مدرس نهاد نمایندگی مفام معظم رهبری در دانشگاهها 1390
4 نشست علمی عصمت قرآن ارائه مقاله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1390
5 نشست علمی جامعیت چهاروجهی زبان قرآن ارائه مقاله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1391
6 مبانی فهم دین ارائه مطلب مجمع عالی حکمت اسلامی (گروه فلسفه دین) 1391
7 دین وسیاست گسست یا پیوند ارائه مقاله همایش اسلام و مسیحیت ارتدوکس، جامعه المصطفی العالمیه 1390
8

گستره دین و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ارائه مقاله دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اردیبهشت 1392
9

نشست علمی امکان علم دینی

ارائه مقاله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(قطب فلسفه دین) دیماه 1392
10

نشست علمی تاثیرات علم کلام برعلم سیاست

ناقد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی( گروه کلام) اسفند1392
11

نشست علمی مبانی معرفت شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ارائه مقاله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی( گروه الگوی پیشرفت) اسفند1392
12

نشست علمی دین و پیشرفت

ارائه مقاله قطب فلسفه دین و موسسه امام خمینی 15/2/93
13

نشست علمی توانمندیهای دین

ارائه مقاله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(قطب علمی فلسفه دین)

 

20/2/93
14

نشست علمی مبانی سبک زندگی غرب

ارائه مقاله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(گروه بینش و اندیشه)

 

1392
15

درآمدی بر منطق تدوین مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ارائه مقاله پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 29-30اردیبهشت 1395
16

نظام آرمانهای الگوی پایه اسلامی پیشرفت

ارائه مقاله گروهی پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 29-30اردیبهشت 95
17

نقد نگره قرآن شناختی مجتهدشبستری

ارائه کرسی ترویجی 97

 

 1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 انجمن کلام اسلامی عضو هیئت مدیره حوزه علمیه قم 1396-..
2

 

 

 1. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 تاسیس دفتر مطالعات راهبردی پژوهش معاونت پژوهشی حوزه علمیه 1384
2
 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 نظام آموزش سطح در ترازوی سنجش فصلنامه رهنامه پژوهش، شماره 6 ، پاییز 1385 مصاحبه
2 رابطه علم و دین(نشست علمی اساتید) دانشگاه شهید عباسپور 1389و1390 سخنرانی
3 چالشهای اساسی اندیشه سیاسی دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها؛ نشست اساتید ریشه های انقلاب 1389 سخنرانی
4 روحانیت و پرسشها در حوزه سیاست اسلامی پگاه (ویژه حوره های دینی) خرداد89 مصاحبه
5 علم دبنی همشهری 1390 مصاحبه
6 آموزه نجات دانشگاه ادیان؛ در جمع اعضای دانشگاه پادربورن آلمان با حضور پروفسور فون اشتوش سخنرانی به زبان انگلیسی
6 نقش مبانی در تفسیر قرآن همایش  قرآن پژوهان کشور – مشهد مقدس 1391 سخنرانی
7 نسبت سنجی کارکردگرایی دینی و کارکردشناسی آن قم – مجمع عالی حکمت اسلامی – گروه فلسفه دین تیر 1392 ارایه مطلب

 

 1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
1 نقش عقل در فهم نصوص دینی از منظر علامه طباطبایی استاد راهنما/ دانشگاه معارف/ قم کارشناسی ارشد 1394 دفاع شده
2 هستی‌شناسی جامعه از منظر فیلسوفان اجتماعی معاصر مسلمان استاد مشاور/ جامعه‌الزهرا(ع) سطح 3 1388دفاع شده
3 معنای زندگی در قرآن استاد مشاور/ دانشگاه تهران- پردیس قم کارشناسی ارشد 1389 دفاع شده
4 وکالت فقیه یا نظارت فقیه استاد راهنما/ دانشگاه تهران- پردیس قم کارشناسی ارشد 1391دفاع شده
5 باور دینی، فرایندشکل گیری و تغییر آن در قرآن استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح 3  1391دفاع شده
6 بررسی تطبیقی برهان وجوب و امکان سینوی و توماس آکویناس استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح 4 دفاع شده 1396
7 ایمان از دیدگاه شهید مطهری، کیرکگور و ویتگنشتاین استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح 3 دفاع شده 1397
8 منطق استنباط عقاید دینی (آدمزاده) استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح 3 3/7/96 دفاع شده
9 مبانی کلامی وفقهی حکومت مسلمان عادل استاد راهنما/ دانشگاه معارف/ قم کارشناسی ارشد 31/6/94 دفاع شده
10 رابطه اخلاق و سیاست از دیدگاه امام خمینی استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح 3 1392دفاع شده
11 نظام اخلاق اجتماعی در نهج البلاغه استاد مشاور / دانشگاه معارف دکتری 1390 ادامه دارد
12 منطق فهم دین از نظر آیه الله جوادی آملی استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح 3 17/2/93دفاع شده
13 مقام و منزلت حضرت زهرا (س) استاد مشاور/ دانشگاه امیرالمومنین اهواز کارشناسی ارشد 1391دفاع شده
14 اثبات امامت خاصه ی امام جواد×، امام هادی× و امام عسکری× همراه پاسخ به شبهات استاد راهنما/ دانشگاه امیرالمومنین اهواز کارشناسی ارشد 1391دفاع شده
15 نقد و بررسی دیدگاه فلسفه  دین در معیار ارزیابی ادیان/ ناصرواعظی استاد راهنما/ جامعه المصطفی دکتری آدرماه 1397 پیش دفاع شده
16 بررسی و تبیین حدیث ثقلین با تاکید بر شبهات اهل سنت استاد راهنما/ دانشگاه امیرالمومنین اهواز کارشناسی ارشد 1392دفاع شده
17
18 منطق فهم نصوص اعتقادی از دیدگاه شیخ انصاری و علامه طباطبایی استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح 3 1394فروردین دفاع شده

 

 

19 کیستی اهل بیت در آیه تطهیر و حدیث کساء استاد راهنما/ دانشگاه امیرالمومنین اهواز کارشناسی ارشد 1392دفاع شده
20 بررسی نظریات معناشناختی اوصاف الهی استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح 3 1392 ادامه دارد

 

21 براهین خاص امامت علی علیه السلام مبتنی بر علم الهی استاد مشاور / دانشگاه امیرالمومنین اهواز دکتری آدرماه 1397 پیش دفاع شده

 

22 Islam and Globalization استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح 4

 

1394 دفاع شده
23 نقد و بررسی روش شناسی فهم دین از دیدگاه علامه طباطبایی و اصحاب مکتب تفکیک/صمیمی استاد مشاور/ جامعه المصطفی دکتری 1394فروردین دفاع شده

 

24 بررسی دلالت آیه اولی الامر بر عصمت و مصادیق آن /زینلی استاد راهنما/حوزه علمیه قم سطح 4 1396 دفاع شده

 

25 بررسی تطبیقی حرکت جوهری و نظریه تکامل داروین/ طلالو استاد مشاور/ جامعه المصطفی دکتری 1397 پیش دفاع شده

 

26 اثبات امامت امامان (ع) از طریق تواتر نصوص نامهای ایشان(سلیمانیفر) استاد راهنما/ دانشگاه امیرالمومنین اهواز دکتری 1392 آماده دفاع

 

27 نظامواره اندیشه شهیدمطهری استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح 3 1392دفاع شده
28 نقد و بررسی دیدگاه القفاری درباره علم امام (ع) استاد مشاور / دانشگاه معارف کارشناسی ارشد

 

1391
29 منطق فهم دین از نظر شهیدصدر استاد مشاور/دانشگاه باقرالعلوم ارشد 1393دفاع شده
30 قلمروهای عدالت و نسبت آنها از منظر امیرمومنان(ع)/ باقریان راهنمای دوم/ دانشگاه قم ارشد بهمن 1393دفاع شده
31 معنویت دینی و معنویت مدرن راهنما/ دانشگاه معارف ارشد 1395 اسفند دفاع شده
32 علل فراطبیعی و برایند آن در علم دینی/بهزادی مقدم استاد مشاور/پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دکتری 1393 ادامه دارد

 

33 نقش مبانی زبان‌شناختی در استنباط احکام/محمدقیوم عرفانی استاد مشاور/ جامعه المصطفی العالمیه دکتری 1395 بهمن دفاع شده

 

34 خلقت نوری اهل بیت(ع)،/ قادر فاضلی استاد مشاور /حوزه علمیه قم دکتری 1395 دفاع شده

 

35 …روح از منظر مکتب تفکیک استاد مشاور/ جامعه المصطفی العالمیه دکتری 1394 ادامه دارد

 

36 تشابهات و تمایزات اعتزال قدیم و جدید استاد مشاور/ جامعه المصطفی العالمیه سطح3 1395 دفاع شده

 

37 بررسی نظریه تاریخینگری (هیستوریسیزم) در فهم منابع استنباط استاد مشاور/ جامعه المصطفی العالمیه دکتری 1395 دفاع شده

 

38 رابطه دین و اخلاق در اسلام، /ساجدی استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح 3 1397 دفاع شده
39 مبانی دین­شناختی دگراندیشان استاد راهنما /حوزه علمیه قم سطح 3 1394 ادامه دارد
40 حقیقت صراط و نقش آن در هدایت و نجات انسان از منظر صدرالمتألهین و علامه طباطبایی،/ سجاد میرزایی استاد مشاور / دانشگاه معارف دکتری  شهریور1396 دفاع شده

 

41 الهیات سلبی در علم کلام/ ناصری استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح 4 پیش دفاع، اسفند96
42 بررسی و نقد دیدگاه امین استرابادی درباره جایگاه عقل در فهم دین/ علی گل محمدی استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح 3 1396 دفاع شده

 

 

43 ارزش معرفتی اعجاز دراثبات وجود خدا، /عیسی رنجبر استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح 4 1/11/96  دفاع شده
44 نقدمبانی تاریخمندی فقه،/ نبی حسینی استاد مشاور/ جامعه المصطفی العالمیه دکتری 1396 دفاع شده

 

45 بررسی و تحلیل مبانی نظریه های رابطه دین و سیاست،/ سیدحسن مصباح استاد راهنما/ جامعه المصطفی العالمیه دکتری 1395
46 بررسی آراء ناظر به حقیقت شناخت انسان از خدا استاد مشاور/ جامعه المصطفی العالمیه دکتری 1396
47 بررسی و تحلیل دیدگاههای علمای امامیه درباره فرضیه تکامل/کوهی استاد راهنما /حوزه علمیه قم سطح 4 1396

 

48 تجردنفس در مکتب تفکیک، شمسی فر استاد راهنما /حوزه علمیه قم سطح 4 پیش دفاع شده

1398

49 بررسی و نقد برهان معجزه در کتاب درباره خدا اثر مایکل پالمر/مهدی شعبانی استاد راهنما /حوزه علمیه قم سطح 3 1396
50 علیت و اختیار،/ جواد حاجیپور استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح 4 آماده دفاع

 

51 ایمانگرایی در غرب/حمید صادقی استاد راهنما / موسسه کلام اسلامی سطح 3 1397
52 منبعیت عقل نزد متکلمان/شهریاریفرد استاد راهنما/ حوزه علمیه قم سطح 4 1396
53 سبک زندگی از نگاه شهیدمطهری/امینپور استاد مشاور /حوزه علمیه قم سطح 3 1397
54 بررسی ادله موافقان و مخالفان تجسم اعمال/سنجری استاد مشاور / جامعه المصطفی العالمیه دکتری دفاع شده، اسفند 1397
55 براهین امامت امیر مؤمنان ع مبتنی بر عصمت و پاسخ به برخی شبهات/شبری استاد مشاور / دانشگاه امیرالمومنین اهواز دکتری آماده دفاع

 

56 نقش و کاربرد نظریه وجود رابط در علم کلام استاد راهنما/ حوزه علمیه قم سطح 4 1396
57 تجرد نفس از دیدگاه متکلمان/سید… استاد راهنما/ حوزه علمیه قم سطح 4 1397

 

 

 

 

 1. مصاحبت تحقیقات (راهنمایی، مشاوره و نظارت)
ردیف عنوان تحقیق نوع مصاحبت دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 پیامبر اسلام(ص) نظارت کانون اندیشه جوان 1389 چلچراغ حکمت دفتر 11
2 امیرمومنان(ع) نظارت کانون اندیشه جوان 1389 چلچراغ حکمت دفتر 12
3 اهل بیت(ع) نظارت کانون اندیشه جوان 1389 چلچراغ حکمت دفتر 13
4 تربیت نظارت کانون اندیشه جوان 1389 چلچراغ حکمت دفتر 14
5 اخلاق و فرااخلاق نظارت کانون اندیشه جوان 1389 چلچراغ حکمت دفتر 15
6 عرفان نظارت کانون اندیشه جوان 1389 چلچراغ حکمت دفتر 16

 

 

 1. برگزاری کارگاههای دانش افزایی اساتید.
ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
1 معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی طرح ضیافت اساتید، دانشگاه اصفهان 1390رمضان اساتید  
2 معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی دانشگاه آزاد خوراسکان 1390رمضان اساتید  
3 اندیشه سیاسی تهران دانشگاه شهید عباسپور 1390 اساتید  
4 اندیشه سیاسی دانشگاه شیراز 1391 رمضان اساتید دو دوره
5 اندیشه سیاسی دانشگاه اصفهان 1391 رمضان اساتید  
6 اندیشه سیاسی دانشگاه صنعتی اصفهان     رمضان 1391 اساتید  
7 معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی دانشگاه اصفهان 1391 رمضان اساتید  
8 معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی تهران پژوهشگاه پلیمر 1391 رمضان اساتید دو دوره
9 معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی تهران دانشگاه شهید بهشتی       رمضان  1392 اساتید دو دوره
10 معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی همدان دانشگاه علوم پزشکی رمضان1392 اساتید دو دوره
11 اندیشه سیاسی دانشگاه اصفهان رمضان1392 اساتید دو دوره
12 معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی دانشگاه پیام نور یزد بهمن 1392 اساتید  
13 معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی تهران دانشگاه شهید بهشتی رمضان1393 اساتید دو دوره
14 معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی دانشگاه اصفهان رمضان1393 اساتید دو دوره
15 اندیشه سیاسی1و2 دانشگاه گنبدکاووس رمضان1394 اساتید دو دوره
16 اندیشه سیاسی1و2 دانشگاه بوعلی همدان رمضان1394 اساتید دو دوره
17 معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی1 دانشگاه علوم پزشکی گناباد شهریور 94 اساتید یک دوره
18 معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی1 دانشگاه علوم پزشکی یزد شهریور 94 اساتید یک دوره
19 معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی1 تهران مرکزآموزش عالی فنی انقلاب اسلامی شهریور 94 اساتید نیم دوره
20 معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی2 دانشگاه علوم پزشکی همدان 1395 رمضان اساتید دو دوره
21 معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی2 تهران پژوهشگاه پلیمر 1395 رمضان اساتید یک دوره
22 معرفت شناسی دینی و تحول علوم انسانی2 دانشگاه بوعلی همدان تیرماه 96 اساتید یک دوره
23 غرب شناسی (معرفت شناسی3)

 

دانشگاه بوعلی همدان تیرماه 96 اساتید یک دوره
24 غرب شناسی (معرفت شناسی3)

 

دانشگاه تبریز تیرماه 96 اساتید یک دوره
25 غرب شناسی (معرفت شناسی3)

 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز مردادماه 96 اساتید یک دوره
26 غرب شناسی (معرفت شناسی3)

 

دانشگاه آزاد  خراسان رضوی شهریورماه 96 اساتید یک دوره
27 غرب شناسی (معرفت شناسی3)

 

دانشگاه ملایر شهریورماه 96 اساتید یک دوره
 1. سایر موارد:
 • ناقد کرسی نظریه دیده­بانی از حجه الاسلام دکتر خسروپناه؛ (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
 • دبیر علمی نشست علمی منطق فهم دین آقای علیدوست؛
 • پژوهشیار طرح کلیدی منطق فهم دین؛
 • دبیر علمی نشست ماهیت پیشرفت اسلامی
 • دبیر علمی نخستین همایش فلسفه هنر اسلامی
 • دبیر علمی نشست علمی نظریه ابتنا (1390)
 • ناقد در نشست علمی نقش علم کلام در علم دینی (گروه کلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) (1390)
 • مشارکت در تولید نرم افزار پرسمان 1و2و3.
 • برنامه های متعدد رادیویی و تلویزیونی در حوزه: دین شناسی، مباحث اعتقادی، اندیشه سیاسی اسلام، فلسفه احکام، غرب­شناسی و….
 • عضو کمیته راهبری پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (1394-5)
 • و………..